PURE plugins

Ved at bruge PURE plugins, kan du få en pæn oversigt over dit instituts eller centers medarbejdere og publikationer mv. Fordelen ved at bruge PURE plugins er, at informationerne bliver dynamisk opdaterede, når en medarbejder f.eks. skifter telefonnummer, eller en forsker udgiver en ny publikation.

Medarbejderlister

 

Vælg nyt indholdselement på den side, hvor du vil vise en medarbejderliste. 1) Skift til fanebladet plugins. 2) Vælg PURE. Giv evt. pluginnet en overskrift og tryk på gem.

1) Skift til fanebladet plugin. 2) Vær sikker på, at der står ”Personliste” under ”Hvad skal der vises”. 3) Tryk på fanebladet ”Personliste".

1) Under ”Organisationer” kan du vælge hvilke organisatoriske enheder, du vil vise medarbejderlister for. Man kan enten klikke sig frem i organisationsstrukturen eller søge en organisatorisk enhed frem. 2) Under ”Personers tilhørsforhold”, kan du begrænse listen til kun at vise bestemte beskæftigelsestyper. 3) Under ”Skabelon / layout for output” kan du vælge hvilken visning af medarbejderlisten, du ønsker.

 

”Medarbejder liste” er standardvisningen og viser medarbejderne på en liste. Der er dog også mulighed for at vælge andre visninger – f.eks. ”Lille visitkort”, der er velegnet hvis antallet af medarbejdere på listen ikke er for stort.

Publikationer

Fremgangsmåden for publikationer er langt hen af vejen den samme som for medarbejderlister.

 

1) I stedet for at vælge ”Personliste”, skal man vælge ”Publikationsliste”. Vent på at siden reloader.

 

1/ Skift til fanebladet ”Publikationsliste”. 2) Under ”Organisationer” kan du vælge hvilke organisatoriske enheder, du vil vise publikationer for. 3) Under ”Publikationer der skal udelades” er der mulighed for at udelade specifikke publikationer fra listen, selvom de opfylder kriterierne for at være på listen. 4) Der er en mængde muligheder for at finmaske publikationslisten. Blandt andet kan man vælge hvilke år, man vil vise publikationer fra, så man f.eks. kan vise publikationer fra bestemte år. 1) Hvis man f.eks. kun vil vise publikationer fra 2001, 2002, 2005, 2006 og 2007, kan man skrive: 2001-2002, 2005-2007.

Som standard bliver publikationslisten vist som en alfabetisk liste, hvor man kan sortere efter dato, titel og forfatter, men der er en mængde andre visningsmuligheder, man kan eksperimentere med.

Værd at vide om dit profilbillede i visitkort

Hvis dit profilbillede mangler, eller hvis du vil have et nyt billede på dit PURE visitkort, kan du selv uploade et ved at logge ind i PURE. Når du uploader et profilbillede, skal du dog være opmærksom på følgende: 

Hvorfor får jeg ikke vist alle publikationer på min liste?

I udgangspunktet vises kun de publikationer på en liste, som den givne enhed har sagt god for  - enten ved at godkende dem eller have valideret dem.

Hvis man ønsker publikationer der ikke er kommet så langt i processen med på sin liste, skal man sørge for at klikke flere workflow-trin til.

Under "Publication Workflow Status" kan man vælge hvilke statustrin man vil have publikationer med for.
Hvis man ønsker alle publikationer med - også de, der bare er under indskrivning -  skal man i stedet fjerne alle markeringer i "Publication Workflow Status" (dvs. ingen flueben i den røde ramme nedenfor), således at der i udvælgelseskriterierne ikke er krav om at en publikation har opnået en specifik status.
Dette er især vigtigt, hvis man ønsker at få medtaget publikationer, der er produceret af forskere før deres ansættelse på AU, da sådanne eksterne publikationer slet ikke har en workflow-status!

915 / typo3