Bestil website

HVAD KAN MAN

Medarbejdere ved Aarhus Universitet, der arbejder med forskning, projekter, konferencer, workshops el lign., kan anmode om at få oprettet en hjemmeside.

Vi anbefaler, at man først har diskuteret sin idé med en ledelsesrepræsentant fra sit institut.

Placering af hjemmesiden:

 • Hjemmesider til forskningsprojekter oprettes under instituttets hjemmeside.
 • Hjemmesider til forskningssamarbejde oprettes under instituttets hjemmeside. Alternativt under Project.au.dk, hvis det handler om sider med engelsk som standardsprog.
 • Konferencesider oprettes under konferencer.au.dk/conferences.au.dk.
 • En hjemmeside til et center kan placeres under instituttets hjemmeside på samme måde som en projektside. Hvis der er tale om et større – eller tværfagligt – center, kan der oprettes et selvstændigt domæne til centeret. Dette skal godkendes af sekretariats-/institutleder. Navnet skal endvidere godkendes af AU IT.

I tilfælde, hvor man har et stort flow af nyheder eller arrangementer, er det muligt at få oprettet et nyhedsmodul på sin side.

HVAD SKAL MAN

For at få oprettet en hjemmeside skal man først indsende en anmodning via nedenstående formular.

Ved oprettelse af en hjemmeside forpligter man sig til at vedligeholde og opdatere siden jævnligt. Dette kan evt. sættes i system af en webmedarbejder fra fakultetet. Find kontaktoplysninger nederst på denne side.

Man står endvidere inde for, at indholdet har ”tyngde” nok til at kunne fylde den valgte sidetype ud.

For at kunne udfylde anmodningsformularen skal følgende spørgsmål kunne besvares: 

 • Hvilken type side er mest relevant?
 • Hvad er formålet med siden?
 • Hvem er din målgruppe? Hvem er det siden skal ramme?
 • Hvem der er ansvarlig for opdatering, og hvem der er ansvarlig for indhold.
 • Hvilket sprog skal være standardsprog - dansk eller engelsk? (Man kan ikke fortryde)
 • Hvilket navn skal indgå i sidens url?

Det skal fremgå, hvilket institut et center er knyttet til (f.eks. via logo med link)

Indholdet på siden skal tilrettelægges, så siden kan omlægges til responsivt design. Læs mere om responsiv design på AU her.

Der kan være særlige regler for placering af eksterne logoer. Her skal man rådføre sig med en webmedarbejder fra sit fakultet.

Anmodning om hjemmeside

bestilling

Kontaktoplysninger
Information om hjemmesiden
Sprog*
Ønskes neutralt design?
Ønskes en basisintroduktion til Typo3?

Hvor skal siden placeres?

 Projektsider:

 • Hjemmesider til forskningsprojekter oprettes under instituttets hjemmeside. (f.eks. clin.au.dk/xxx)
 • Alternativt kan projekter oprettes med url'en projects.au.dk/xxx eller projekter.au.dk/xxx

Forskningssamarbejde:

 • Hjemmesider til forskningssamarbejde oprettes under instituttets hjemmeside. (f.eks. clin.au.dk/xxx)
 • Alternativt kan projekter oprettes med url'en projects.au.dk/xxx eller projekter.au.dk/xxx

Konferencesider:

 • En hjemmeside til en konference oprettes med url'en conferences.au.dk/xxx eller konferencer.au.dk/xxx

Centersider:

 • En hjemmeside til et forskningscenter kan placeres under instituttets hjemmeside (f.eks. clin.au.dk/xxx)
 • Hvis der er tale om et større – eller tværfagligt – forskningscenter, kan der oprettes et selvstændigt domæne (xxx.au.dk) til centeret. Dette skal godkendes af sekretariats-/institutleder.

Websupport

Aarhus BSS

Kontakt websupporten via e-mail

Arts

Kontakt websupporten via e-mail

Health

Kontakt websupporten via e-mail

Science and Technology

Kontakt websupporten via e-mail

1166 / {$plugin.au_config.installationId}