Du er her: AU  Medarbejdere  Administration Kommunikation Web og it TYPO3 Support ST websupport Overgang til 2016 design

Overgang til 2016 design

Denne liste over ST's TYPO3 domæner er opdateret 17-05-2018. Listen har to formål:

  1. Oversigten viser forankring af centerdomæner under det institut, hvor den ansvarlige medarbejder er ansat. Med andre ord, domænerne listet i kolonne 3 og 4 hører under instituttet listet i kolonne 1. Rettelser og kommentarer til placering af domænerne i kolonne 3 og 4 rettes til Anne-Mette Siem (amsiem@au.dk), ST Kommunikation. I 2017-18 fusionerer vi selvstændige domæner med det institut, hvor den ansvarlige medarbejder er ansat. Indtil videre er antallet af selvstændige eksterne domæner reduceret med 55. Se Retningslinjer for webdomæner på ST. Domæner markeret med stjerne (*) kan flyttes (aftale er indgået med ansvarlig redaktør).
  2. Oversigten viser status på skift af AU-design på eksternt rettede hjemmesider 2016-17 (kolonne 3). Udrulning af neutralt 2016 design blev sat i gang den 6. oktopber 2017 og nærmer sig sin afslutning sommeren 2018 (kolonne 4). 

Der dukker stadig nye domæner op, som ST KOM ikke tidligere har haft kendskab til, fordi de ligger udenfor AU's TYPO3. Oversigten indeholder ikke redirects (som fx cem.au.dk). Alle ST's eksterne domæner (kolonne 3 og 4) ligger 2016-design, undtagen følgende fem, som ligger i 2011-design: sciencemuseerne.dk, eurowheat.au.dk, euroblight.net, smartsoil.eu og wheatrust.org. Ud over de 80 eksterne domæner har ST 17 medarbejderportaler, én ph.d.-portal og 19 studieportaler alle i 2015-design.

1. Institut, center, skole, museum
2. Dato for designskift i 20163. Domæner i AU-design skifter før 31.12.2016
4. Domæner i neutralt design skifter i 2017
5. Status og kommentarer
anis.au.dk2. novemberanis.au.dkAFSLUTTET 2016 design
agro.au.dk31. oktober agro.au.dkI GANG 2016 design
digitalsoilmapping.org * projectsi35 NEUTRALT 2016 design
emcrf.au.dk *i35 NEUTRALT 2016 design
eurowheat.au.dk *i43 Ligger i 2011-design. Faneblade på pid 5466.
euroblight.net *i44 Ligger i 2011-design. Faneblade på pid 1634.
smartsoil.eu * projectsi44 Ligger i 2011-design
wheatrust.org *i44 Ligger i 2011-design
bios.au.dk31. oktober bios.au.dkIKKE SAT I GANG 2016 design
fauna.au.dk 2016 design
arctic.au.dk 2016 design
depons.au.dk 2016 design
marslab.au.dk 2016 design
novana.au.dk NEUTRALT 2016 design
novana.auinstallation31.cs.au.dk2016
g-e-m.dk NEUTRALT 2016 design  
nuuk-basic.dk NEUTRALT 2016 design
zackenberg.dk NEUTRALT 2016 design
faro-arctic.org NEUTRALT 2016 design  
almassdocs.au.dkIkke i TYPO3
chem.au.dk28. september chem.au.dkI GANG 2016 design
mpcl.au.dk 2016 design
thomasbpoulsen.comIkke i TYPO3
cs.au.dk13. oktober cs.au.dkIKKE SAT I GANG   2016 design
casa.au.dk 2016 design
pit.au.dk 2016 design
cct.au.dk 2016 design
eng.au.dk9. november eng.au.dkIKKE SAT I GANG   2016 design
into-cps.org    2016 design
vision.eng.au.dkIkke i TYPO3
envs.au.dk3. november envs.au.dkIKKE SAT I GANG   2016 design
villumresearchstation.dk NEUTRALT 2016 design
food.au.dk1. november food.au.dkAFSLUTTET   2016 design
foodplatform.au.dk   2016 design  
geo.au.dk4. oktober geo.au.dk 2016 design
hgg.au.dk 2016 design
math.au.dk22. november math.au.dkIKKE SAT I GANG   2016 design
http://qgm.au.dk afventer udløb 2016 design
css.au.dk 2016 design
http://thiele.au.dk afventer beslutning 2016 design
csgb.dk afventer udløb. 2016 design
mathematics.dk afventer udløb. NEUTRALT 2016 design
mbg.au.dk8. november mbg.au.dk I GANG   2016 design
pumpkin.au.dk *  2016 design
dandrite.au.dk skal ikke flyttes2016 design
phys.au.dk1. november phys.au.dk  IKKE SAT I GANG   2016 design
sac.au.dk 2016 design
dedx.au.dk 2016 design
ida.au.dk NEUTRALT 2016 design
song.au.dk NEUTRALT 2016 design
www.isa.au.dkIkke i TYPO3
scitech.au.dk9. november scitech.au.dk 2016 design
inano.au.dk13. oktober inano.au.dk I GANG 2016 design
bion.au.dk   2016 design
www.skrydstrup-group.comIkke i TYPO3
gothelf-lab.com * i gangIkke i TYPO3
www.dna-robotics.wiki.au.dkIkke i TYPO3
dce.au.dk8. november dce.au.dkIKKE SAT I GANG 2016 design
climate-kic.au.dk 2016 design
dca.au.dk10. november dca.au.dkI GANG2016 design
faccesurplus.org * under projects NEUTRALT 2016 design
stll.au.dk9. november stll.au.dk 2016 design
icrofs.dk icrofs.dk NEUTRALT 2016 design  
ase.au.dk2. november ase.au.dk 2016 design
ingenioer.au.dk10. november ingenioer.au.dk 2016 design
koordinering-af-studiepraktik.dk koordinering-af-studiepraktik.dk2016
birc.au.dk14. november birc.au.dk 2016 design
hci.au.dk hci.au.dk NEUTRALT 2016 design
sciencemuseerne.dk sciencemuseerne.dkLigger i 2011-design
museerneuniparken.dk  museerneuniparken.dk   2016 design
aktuelnaturvidenskab.dkaktuelnaturvidenskab.dk2016 design
cbio.au.dk  Ét af ST's syv strategiske centre cbio.au.dk    2016 design
imat.au.dkÉt af ST's syv strategiske centre   imat.au.dk2016 design
watec.au.dkÉt af ST's syv strategiske centre  watec.au.dk 2016 design
ifood.au.dkÉt af ST's syv strategiske centre  ifood.au.dk 2016 design   
iclimate.au.dkÉt af ST's syv strategiske centre  iclimate.au.dk   2016 design  
digit.au.dkÉt af ST's syv strategiske centre  digit.au.dk 2016 design  
ilife.au.dk ?Ét af ST's syv strategiske centre ilife.au.dk   
Antal 49 i AU designAntal 27 i neutralt designI alt 76 eksterne domæner.
1289 / {$plugin.au_config.installationId}