Du er her: AU  Medarbejdere  Administration Kommunikation Web og it TYPO3 Support ST websupport Overgang til 2016 design

Overgang til 2016 design

Denne liste over ST's TYPO3 domæner er opdateret 05-02-2018. Listen har to formål:

  1. Oversigten nedenfor viser forankringen af centerdomæner under det institut, hvor den ansvarlige medarbejder er ansat. Med andre ord, domænerne listet i kolonne 3 og 4 hører under instituttet listet i kolonne 1. Rettelser og kommentarer til placering af domænerne i kolonne 3 og 4 rettes til Anne-Mette Siem (amsiem@au.dk), ST Kommunikation. I 2017 fusionerer vi selvstændige domæner med det institut, hvor den ansvarlige medarbejder er ansat. Indtil videre er antallet af selvstændige eksterne domæner reduceret med 55 (fra 138 domæner til 83). Vi fortsætter arbejdet i 2018. Se Retningslinjer for webdomæner på ST.
  2. Oversigten nedenfor giver et overblik over status på skift af AU-design på eksternt rettede hjemmesider 2016-17 (kolonne 3). Udrulning af neutralt 2016 design blev sat i gang den 6. oktopber 2017 og er tæt på afslutning primo 2018 (kolonne 4). 

Listen nedenfor indeholder ikke redirects (som fx cem.au.dk). Alle ST's eksterne domæner (kolonne 3 og 4) ligger 2016-design, undtagen følgende fem domæner, som ligger i 2011-design: sciencemuseerne.dk, eurowheat.au.dk, euroblight.net, smartsoil.eu og wheatrust.org. Ud over de 85 eksterne domæner har ST 17 medarbejderportaler og 19 studieportaler alle i 2015-design.

1. Institut, center, skole, museum
2. Dato for designskift i 20163. Domæner i AU-design skifter før 31.12.2016
4. Domæner i neutralt design skifter i 2017
5. Status og kommentarer
anis.au.dk2. novemberanis.au.dk 2016 design
agro.au.dk31. oktober agro.au.dk 2016 design
digitalsoilmapping.org NEUTRALT 2016 design
emcrf.au.dk NEUTRALT 2016 design
websoc.net NEUTRALT 2016 design
eurowheat.au.dkLigger i 2011-design. Faneblade på pid 5466.
euroblight.netLigger i 2011-design. Faneblade på pid 1634.
smartsoil.euLigger i 2011-design
wheatrust.orgLigger i 2011-design
danseed.dk NEUTRALT 2016 design
dsps.au.dk NEUTRALT 2016 design
bios.au.dk31. oktober bios.au.dk 2016 design
fauna.au.dk 2016 design
arctic.au.dk 2016 design
depons.au.dk 2016 design
marslab.au.dk 2016 design
novana.au.dk NEUTRALT 2016 design
novana.auinstallation31.cs.au.dk2016
g-e-m.dk NEUTRALT 2016 design  
nuuk-basic.dk NEUTRALT 2016 design
zackenberg.dk NEUTRALT 2016 design
faro-arctic.org NEUTRALT 2016 design  
chem.au.dk28. september chem.au.dk 2016 design
mpcl.au.dk 2016 design
thomasbpoulsen.comIkke i TYPO3
cs.au.dk13. oktober cs.au.dk 2016 design
casa.au.dk 2016 design
pit.au.dk 2016 design
cct.au.dk 2016 design
unity.au.dk  ikke i TYPO3
eng.au.dk9. november eng.au.dk 2016 design
into-cps.org    2016 design
envs.au.dk3. november envs.au.dk 2016 design
villumresearchstation.dk NEUTRALT 2016 design
food.au.dk1. november food.au.dk 2016 design
macsysproject.eu NEUTRALT 2016 design
foodplatform.au.dk   2016 design  
geo.au.dk4. oktober geo.au.dk 2016 design
hgg.au.dk 2016 design
math.au.dk22. november math.au.dk 2016 design
qgm.au.dk 2016 design
css.au.dk 2016 design
thiele.au.dk 2016 design
csgb.dk 2016 design
mathematics.dk NEUTRALT 2016 design
mbg.au.dk8. november mbg.au.dk 2016 design
pumpkin.au.dk 2016 design
phys.au.dk1. november phys.au.dk 2016 design
sac.au.dk 2016 design
dedx.au.dk 2016 design
ida.au.dk NEUTRALT 2016 design
song.au.dk NEUTRALT 2016 design
www.isa.au.dkIkke i TYPO3
scitech.au.dk9. november scitech.au.dk 2016 design
inano.au.dk13. oktober inano.au.dk 2016 design
bion.au.dk   2016 design
diffraction.au.dk 2016 design
isms.au.dk 2016 design
gothelf-lab.comIkke i TYPO3
dce.au.dk8. november dce.au.dk 2016 design
climate-kic.au.dk 2016 design
dca.au.dk10. november dca.au.dk  2016 design
c-ipm.org NEUTRALT 2016 design
faccesurplus.org NEUTRALT 2016 design
gluds-legat.dk   NEUTRALT 2016 design
stll.au.dk9. november stll.au.dk 2016 design
icrofs.dk icrofs.dk NEUTRALT 2016 design  
deepfrontier.org NEUTRALT 2016 design    
coreorganicplus.org NEUTRALT 2016 design  
ase.au.dk2. november ase.au.dk 2016 design
ingenioer.au.dk10. november ingenioer.au.dk 2016 design
koordinering-af-studiepraktik.dk koordinering-af-studiepraktik.dk2016
birc.au.dk14. november birc.au.dk 2016 design
hci.au.dk hci.au.dk NEUTRALT 2016 design
sciencemuseerne.dk sciencemuseerne.dkLigger i 2011-design
museerneuniparken.dk  museerneuniparken.dk   2016 design
aktuelnaturvidenskab.dkaktuelnaturvidenskab.dk2016 design
cbio.au.dk   cbio.au.dk    2016 design
imat.au.dk imat.au.dk2016 design
watec.au.dk watec.au.dk 2016 design
ifood.au.dk ifood.au.dk 2016 design   
iclimate.au.dk iclimate.au.dk   2016 design  
digit.au.dk digit.au.dk 2016 design  
Antal 49 i AU designAntal 34 i neutralt designI alt 83 eksterne domæner.
1289 / {$plugin.au_config.installationId}