Du er her: AU  Medarbejdere  Administration Kommunikation Web og it TYPO3 Support ST websupport Overgang til 2016 design

Overgang til 2016 design

Denne liste over ST's TYPO3 domæner er opdateret 22-02-2019. Listen har to formål:

  1. Oversigten viser forankring af centerdomæner under det institut, hvor den ansvarlige medarbejder er ansat. Med andre ord, domænerne listet i kolonne 3 og 4 hører under instituttet listet i kolonne 1. Rettelser og kommentarer til placering af domænerne i kolonne 3 og 4 rettes til Anne-Mette Siem (amsiem@au.dk), ST Kommunikation. I 2017-18 fusionerer vi selvstændige domæner med det institut, hvor den ansvarlige medarbejder er ansat. Indtil videre er antallet af selvstændige eksterne domæner reduceret med 57. Se Retningslinjer for webdomæner på ST. Domæner markeret med stjerne (*) kan flyttes (aftale er indgået med ansvarlig redaktør).
  2. Oversigten viser status på skift af AU-design på eksternt rettede hjemmesider 2016-17 (kolonne 3). Udrulning af neutralt 2016 design blev sat i gang den 6. oktopber 2017 og nærmer sig sin afslutning sommeren 2018 (kolonne 4). 

Der dukker indimellem nye domæner op, som ST KOM ikke tidligere har haft kendskab til, fordi de ligger udenfor AU's TYPO3. Oversigten indeholder ikke redirects (som fx cem.au.dk). Alle ST's eksterne domæner (kolonne 3 og 4) ligger 2016-design, undtagen ét, som stadig ligger i 2011-design: sciencemuseerne.dk. Ud over de 61 eksterne domæner har ST 17 medarbejderportaler, én ph.d.-portal og 19 studieportaler alle i 2015-design.

1. Institut, center, skole, museum
2. Dato for designskift i 20163. Domæner i AU-design skifter før 31.12.2016
4. Domæner i neutralt design skifter i 2017
5. Status og kommentarer
anis.au.dk2. novemberanis.au.dk 2016 design
agro.au.dk31. oktober agro.au.dk 2016 design
bios.au.dk31. oktober bios.au.dk 2016 design
fauna.au.dk 2016 design
arctic.au.dk
  tværfakultært  
2016 design
www.spiderlab.dk
ind på bios.au.dk
Ikke i TYPO3
novana.au.dk NEUTRALT 2016 design
novana.auinstallation31.cs.au.dk2016
g-e-m.dk NEUTRALT 2016 design  
faro-arctic.org NEUTRALT 2016 design  
chem.au.dk28. september chem.au.dk 2016 design
mpcl.au.dk
Alexander Zelikin ?
2016 design
www.zelikin-lab.com/ ?Ikke i TYPO3
www.tbpoulsenlab.com/ ?Ikke i TYPO3
cs.au.dk13. oktober cs.au.dk 2016 design
casa.au.dk 2016 design
pit.au.dk 2016 design
cctd.au.dk
tværfakultært
2016 design
www.ist-palcom.org
data?
Ikke i TYPO3
eng.au.dk9. november eng.au.dk 2016 design
into-cps.org ok fra ncn2016 design
vision.eng.au.dk ?Ikke i TYPO3
envs.au.dk3. november envs.au.dk 2016 design
villumresearchstation.dk ? NEUTRALT 2016 design
food.au.dk1. november food.au.dk 2016 design
foodplatform.au.dk
tværfakultært  
2016 design  
geo.au.dk4. oktober geo.au.dk 2016 design
hgg.au.dk 2016 design
math.au.dk22. november math.au.dk 2016 design
http://qgm.au.dk 2016 design
css.au.dk 2016 design
csgb.dk afventer udløb. 2016 design
mathematics.dk afventer udløb. NEUTRALT 2016 design
mbg.au.dk8. november mbg.au.dk 2016 design
dandrite.au.dk
tværfakultærtFfoodp
2016 design
phys.au.dk1. november phys.au.dk 2016 design
song.phys.au.dk + flereIkke i TYPO3
www.isa.au.dkIkke i TYPO3
scitech.au.dk9. november scitech.au.dk 2016 design
inano.au.dk13. oktober inano.au.dk 2016 design
bion.au.dk   2016 design
dna-robotics.wiki.au.dkIkke i TYPO3
dce.au.dk8. november dce.au.dk 2016 design
climate-kic.au.dk? 2016 design
dca.au.dk10. november dca.au.dk2016 design
stll.au.dk9. november stll.au.dk 2016 design
icrofs.dk icrofs.dk NEUTRALT 2016 design  
ase.au.dk2. november ase.au.dk 2016 design
ingenioer.au.dk10. november ingenioer.au.dk 2016 design
koordinering-af-studiepraktik.dk koordinering-af-studiepraktik.dk2016 design
birc.au.dk14. november birc.au.dk 2016 design
hci.au.dk hci.au.dk
  tværfakultært  
NEUTRALT 2016 design
sciencemuseerne.dk sciencemuseerne.dkLigger i 2011-design
museerneuniparken.dkmuseerneuniparken.dk   2016 design
aktuelnaturvidenskab.dkaktuelnaturvidenskab.dk2016 design
cbio.au.dk  Ét af ST's syv strategiske centre cbio.au.dk    2016 design
imat.au.dkÉt af ST's syv strategiske centre   imat.au.dk2016 design
watec.au.dkÉt af ST's syv strategiske centre  watec.au.dk 2016 design
ifood.au.dkÉt af ST's syv strategiske centre  ifood.au.dk 2016 design   
iclimate.au.dkÉt af ST's syv strategiske centre  iclimate.au.dk   2016 design  
digit.au.dkÉt af ST's syv strategiske centre  digit.au.dk 2016 design  
Antal 43 i AU designAntal 18 i neutralt designI alt 61 eksterne domæner.
1289 / typo3