Du er her: AU  Medarbejdere  Administration Kommunikation Web og it TYPO3 Support ST websupport Overgang til 2016 design

Overgang til 2016 design

Listen nedenfor er opdateret 07-08-2017 og har to formål:

  1. Dels giver den et overblik over status på det igangværende skift af design på eksternt rettede hjemmesider 2016-17.
  2. Dels viser den forankring af centerdomæner under det institut, hvor den ansvarlige medarbejder er ansat. Med andre ord, domænerne listet i kolonne 3 og 4 hører under instituttet listet i kolonne 1. Rettelser og kommentarer til placering af domænerne i kolonne 3 og 4 rettes til Anne-Mette Siem (amsiem@au.dk), ST Kommunikation.

Alle eksterne domæner ligger i udgangspunkt i 2015-design (før skift til 2016-design) undtagen følgende seks, som ligger i 2011-design: csgb.dk, sciencemuseerne.dk, eurowheat.au.dk, euroblight.net, smartsoil.eu og wheatrust.org. Ud over de eksterne domæner har ST 18 medarbejderportaler og 18 studieportaler, som ikke skifter design i denne omgang.

1. Institut, center, skole, museum
2. Dato for designskift i 20163. Domæner i AU-design skifter før 31.12.2016
4. Domæner i neutralt design skifter i 2017
5. Status og kommentarer
anis.au.dk2. novemberanis.au.dkNu i 2016 design
profishvac.au.dk
agro.au.dk31. oktober agro.au.dkNu i 2016 design
digitalsoilmapping.org
emcrf.au.dk
websoc.net
eurowheat.au.dkLigger i 2011-design. Faneblade på pid 5466.
euroblight.netLigger i 2011-design. Faneblade på pid 1634.
smartsoil.euLigger i 2011-design
wheatrust.orgLigger i 2011-design
danseed.dk
dsps.au.dk
bios.au.dk31. oktober bios.au.dkNu i 2016 design
fauna.au.dk
arctic.au.dkNu i 2016 design
geomicrobiology.au.dkNu i 2016 design
depons.au.dkNu i 2016 design
marslab.au.dk Nu i 2016 design
novana.au.dk
g-e-m.dk
nuuk-basic.dk
zackenberg.dk
faro-arctic.org
chem.au.dk28. september chem.au.dkNu i 2016 design
qleap.au.dkNu i 2016 design
cem.chem.au.dkNu i 2016 design
mpcl.au.dkNu i 2016 design
cs.au.dk13. oktober cs.au.dkNu i 2016 design
casa.au.dkNu i 2016 design
Pit.au.dkNu i 2016 design
Cct.au.dkNu i 2016 design
interactiondesign.au.dkNu i 2016 design
eng.au.dk9. november eng.au.dkNu i 2016 design
http:// into-cps.au.dk
http:// into-cps.orgRedirect til into-cps.au.dk
envs.au.dk3. november envs.au.dkNu i 2016 design
villumresearchstation.dk
luftenpaadinvej.au.dk
food.au.dk1. november food.au.dkNu i 2016 design
macsysproject.eu
geo.au.dk4. oktober geo.au.dkNu i 2016 design
gfs.au.dkNu i 2016 design
hgg.au.dkNu i 2016 design
layeredintrusions.dk
math.au.dk22. november math.au.dkNu i 2016 design
qgm.au.dk Nu i 2016 design
css.au.dkNu i 2016 design
thiele.au.dkNu i 2016 design
csgb.dkLigger i 2011-design
mathematics.dk
mbg.au.dk8. november mbg.au.dkNu i 2016 design
pumpkin.au.dkNu i 2016 design
phys.au.dk1. november phys.au.dkNu i 2016 design
sac.au.dkNu i 2016 design
dedx.au.dkNu i 2016 design
itn-comiq.euOBS. ekstra css mv.
ida.au.dk
song.au.dk
scitech.au.dk9. november scitech.au.dkNu i 2016 design
inano.au.dk13. oktober inano.au.dk Nu i 2016 design
bion.au.dk  Nu i 2016 design
besenbacher.au.dkNu i 2016 design
diffraction.au.dkNu i 2016 design
isms.au.dkNu i 2016 design
cdna.au.dkNu i 2016 design
inspin.au.dkNu i 2016 design
nmr.au.dkNu i 2016 design
orgnano.au.dkNu i 2016 design
dce.au.dk8. november dce.au.dkNu i 2016 design
dce-conference.au.dkNu i 2016 design
climate-kic.au.dkNu i 2016 design
Klimatilpasning.au.dk
dca.au.dk10. november dca.au.dk Nu i 2016 design
c-ipm.org
faccesurplus.org
gluds-leagt.au.dk  
stll.au.dk9. november stll.au.dkNu i 2016 design
icrofs.dk icrofs.dk
deepfrontier.org
coreorganicplus.org
ase.au.dk2. november ase.au.dkNu i 2016 design
ingenioer.au.dk10. november ingenioer.au.dkNu i 2016 design
koordinering-af-studiepraktik.dk koordinering-af-studiepraktik.dk
birc.au.dk14. november birc.au.dkNu i 2016 design
hci.au.dk hci.au.dkInterdisciplinær (cs.au.dk)
visualizationlab.au.dk 15. november visualizationlab.au.dk Nu i 2016 design
pff.au.dk15. november pff.au.dkNu i 2016 design
bsuec.org bsuec.org
bsuhh.org bsuhh.org
bsuge.org bsuge.org
bsusdr.org bsusdr.org
bsuud.org bsuud.org
sciencemuseerne.dk sciencemuseerne.dkLigger i 2011-design
museerneuniparken.dk  museerneuniparken.dk  Nu i 2016 design
aktuelnaturvidenskab.dkaktuelnaturvidenskab.dkLigger i 2015-design
cbio.au.dk   cbio.au.dk    Strategisk tematisk center 2017
imat.au.dk imat.au.dk Strategisk tematisk center  2017  
watec.au.dkwatec.au.dk Strategisk tematisk center  2017
ifood.au.dkifood.au.dkStrategisk tematisk center  2017  
ccc.au.dk ?ccc.au.dk ?  Strategisk tematisk center  2017  
digit.au.dkdigit.au.dkStrategisk tematisk center  2017  
Antal XX i AU designAntal YY i neutralt design
1289 / {$plugin.au_config.installationId}