Indsæt en video fra Kaltura

Sådan indsætter du en video fra Kaltura i Typo3.

Først og fremmest skal du have ID’et på den pågældende video fra Kaltura.

Det kunne fx se således ud: "0_bk8k8o7t" 

Indsæt et nyt element og vælg ”General Plugin”:

Under fanen ”General” kan evt. Overskrift sættes for elementet:

Under fanen ”Plugin” sættes følgende parametre:

  • Kaltura Video ID
  • Use Overlay?
  • Auto Play Video

Kaltura Video ID: Sæt ID’et på den pågældende video fra Kaltura ind i feltet her.

Use Overlay?: Afgør om elementet, du sætter ind på siden, er en videoafspiller eller evt. Blot et link til en pop-up videoafspiller (kan være fx et billede, en tekst eller begge).

Auto Play Video: Afgør, om videoen skal afspille så snart siden eller pop-up er loadet, eller om afspilning kræver at bruger trykker ”play”.

Under fanen ”Overlay settings” kan man sætte tekst eller billeder ind som ren HTML, hvis man ønsker at anvende Overlay-funktionen – fx således:

Under fanen ”Non-Overlay Settings” sættes videoens størrelse, hvis man ønsker at sætte en afspiller ind på siden:

Her er det videoens størrelse og ikke afspillerens størrelse, man vælger.

Afspilleren tilpasses herefter til den valgte videostørrelse.