Webinar: Sprog i TYPO3

Vi afholder et webinar om sprog i TYPO3 tirsdag den 18. oktober kl. 13.00-13.30.

Med opgraderingen af TYPO3 er der sket en del forandringer i den måde, sprog fungerer på.

Du kan nu vælge om den danske og engelske version af en side skal hænge sammen (som det var standarden tidligere) eller om de skal løsrives fra hinanden.

Det giver en række muligheder og potentielle udfordringer, som vi vil komme nærmere ind på i webinaret.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål sidst i webinaret.
 Webinaret afholdes via Teams tirsdag den 18. oktober kl. 13.00-13.30 Link til webinaret sendes når tilmeldingen er registreret.

Tilmelding til typo3@au.dk senest fredag den 14. oktober.

Kurset afholdes af Nils-Jørgen Rasmussen og Rasmus Stensgaard fra AU IT Brugeroplevelser