Supportformularer

Generel support/fejlmelding

Inden du udfylder formularen

 • Har du tjekket serviceinfo.au.dk?
 • Er det mere et spørgsmål om hvordan man gør dit eller dat, så check vejledningen først :-)
 • Når formularen er afsendt, vil du modtage en mail der bekræfter, at din supportsag er modtaget.

Typo3 generel fejlmelding (test)

Beskrivelse af fejlen
På hvilken side kan fejlen ses?

Når du indsætter en URL forsøger formularen automatisk at identificere installation, side id og sprog. Hvis siden er skjult kan dette ikke foretages og du skal selv anføre oplysningerne herunder.

Sprog*
Indsendt af
captcha

Domæneoprettelse, idrifttagning og nedlæggelse

HVAD KAN MAN

Medarbejdere ved Aarhus Universitet, der arbejder med forskning, projekter, konferencer, workshops eller lignende, kan anmode om at få oprettet en hjemmeside.

Vi anbefaler, at man først diskuterer sin idé med en ledelsesrepræsentant fra instituttet og med en webansvarlig på fakultetet.

Placering af hjemmesiden:

 • Hjemmesider til forskningsprojekter oprettes under instituttets hjemmeside.
 • Hjemmesider til forskningssamarbejde oprettes under instituttets hjemmeside. Alternativt under projects.au.dk, hvis det handler om sider med engelsk som standardsprog, ellers under projekter.au.dk.
 • Konferencesider oprettes under conferences.au.dk eller konferencer.au.dk.
 • En hjemmeside til et center kan på samme måde placeres under instituttets hjemmeside eller under projects.au.dk. Kontakt din lokale websupport, hvis du vil vide mere. Domænenavnet skal endvidere godkendes af AU IT.

I tilfælde hvor man har et stort flow af nyheder eller arrangementer, er det muligt at få oprettet et nyhedsmodul på sin side.

HVAD SKAL MAN

For at få oprettet en hjemmeside skal man først indsende en anmodning via nedenstående formular.

Ved oprettelse af en hjemmeside forpligter man sig til at vedligeholde og opdatere siden jævnligt. Dette kan evt. sættes i system af en webansvarlig fra fakultetet.

For at kunne udfylde anmodningsformularen skal følgende spørgsmål kunne besvares: 

 • Hvilken type side er mest relevant?
 • Hvad er formålet med siden?
 • Hvem er din målgruppe? Hvem er det siden skal ramme?
 • Hvem er ansvarlig for opdatering, og hvem er ansvarlig for indhold?
 • Hvilket sprog skal være standardsprog - dansk eller engelsk? (Man kan ikke fortryde)
 • Hvilket navn skal indgå i sidens url?

Det skal fremgå på sitet, hvilket institut et center er knyttet til.

Der kan være særlige regler for placering af eksterne logoer. Her skal man rådføre sig med en webansvarlig fra sit fakultet.

Anmodning om hjemmeside

bestilling

Kontaktoplysninger
Information om hjemmesiden
Sprog*
Ønskes en basisintroduktion til Typo3?

Hvor skal siden placeres?

Projektsider:

 • Hjemmesider til forskningsprojekter oprettes under instituttets hjemmeside. (f.eks. clin.au.dk/xxx)
 • Alternativt kan projekter oprettes med url'en projects.au.dk/xxx eller projekter.au.dk/xxx

Forskningssamarbejde:

 • Hjemmesider til forskningssamarbejde oprettes under instituttets hjemmeside. (f.eks. clin.au.dk/xxx)
 • Alternativt kan projekter oprettes med url'en projects.au.dk/xxx eller projekter.au.dk/xxx

Konferencesider:

 • En hjemmeside til en konference oprettes med url'en conferences.au.dk/xxx eller konferencer.au.dk/xxx

Centersider:

Brugeroprettelse og nedlæggelse

Inden du udfylder formularen

 • Både ved oprettelse af en ny typo3-bruger, der skal erstatte en tidligere medarbejder, og når en brugeradgang skal nedlægges, er det vigtigt først at forholde sig til hvad der skal ske med de sider, der er knyttet til den tidligere medarbejder. Se hvordan man ændrer sideansvarlige og sideejere.
 • Hvis du selv er brugeradministrator, eller du kender en der er, er det let at tilføje en ny bruger. Læs mere om brugeroprettelse før du kaster dig ud i det eller udfylder formularen herunder :-)
 • Når formularen er afsendt, vil du modtage en mail der bekræfter, at din supportsag er modtaget.

Brugeroprettelse

Brugeroprettelse

Henvendelse om
Angående*
Bruger
Hvor

Hvis der samtidigt skal nedlægges en person, så kan dette oplyses herunder.
Det påhviler brugeradministratoren at afklare hvem der fremover skal stå som sideansvarlig på sider en nedlagt bruger har lavet.
Brugeradministratoren anbefales at ændre opsætningen af sideansvarlig på en gren eller et domæne til default at være nedarvet. På sigt vil det lette vedligeholdensen!

Indsendt af
captcha