Udfordringer med sprog i TYPO3 6.2

I forbindelse med opgraderingen til TYPO3 6.2, er der sket en del forandringer i den måde, sprogversionering håndteres på. De fleste af ændringerne er desværre til det værre.

Nogle problemer findes der workarounds til - andre ikke. På denne side vil vi forsøge at skabe overblik over de største udfordringer med sprog i TYPO3 6.2 og hvordan man bedst håndterer dem.

I det følgende vil vi tage udgangspunkt i, at dansk er standardsproget og sprogversioneringen er på engelsk, men udfordringerne er de præcist samme, hvis det er omvendt.

Der skal være en dansk version af alle sideelementer

Beskrivelse af problemet

I tidligere versioner af TYPO3 var det muligt at oprette et element udelukkende på den engelske version af siden. Det er ikke muligt i dag, hvor alle elementer på engelsk skal have en dansk version.

Løsning/workaround

Vi har udviklet en funktionalitet, der sørger for at oprette et tomt element på den danske side, når man opretter et nyt element direkte på den engelske side. Udfordringen ved denne model er, at der kan ligge en masse tomme elementer på den danske side, som umiddelbart ikke ser ud til at have nogen funktion. Hvis man sletter eller skjuler de tomme danske elementer, bliver de også slettet/skjult på den engelske side.

Det er derfor en god ide at navngive de tomme elementer på den danske side, så man ikke kommer til at slette dem ved en fejl. Husk at skjule overskriften på den danske version.

Sådan ser de tomme elementer på den danske version af siden ud.

Bannerelementer udelukkende på engelsk giver problemer

Beskrivelse af problemet

Hvis man opretter et bannerelement udelukkende på engelsk, vil det tomme element på den danske side også være et bannerelement. Dette tomme bannerelement på den danske side vil dog have en farve, som ses på den danske side. Hvis man skjuler det danske bannerelement, skjuler man også det engelske.

Løsning/workaround

Hvis man laver det tomme danske element om til et tekst element, vil man have et ikke-synligt element på den danske version af siden, mens man samtidig har et banner på den engelske side.

Det er vanskelligt at ændre på rækkefølgen af engelske elementer

Beskrivelse af problemet

I TYPO3 6.2 er alt desværre styret af default-sproget. Det vil f.eks. sige, at rækkefølgen af indholdselementer på den engelske side følger rækkefølgen af elementer på den danske side. Man kan derfor ikke have en rækkefølge på den danske side og en anden på den engelske. Den placering den danske version af elementer har, vil være den samme på den engelske version af siden. Dette gælder også for en side, der udelukkende har indhold på den engelske version.

Derudover er der den udfordring, at hvis man flytter rundt på elementer på den danske side (også indenfor samme grid), følger de engelske elementer ikke altid med i backend. Det vil sige, at man godt kan ende op med en meget uoverskuelig engelsk backend. Når man så rydder op, kan man ikke klippe elementerne på plads (så de spejler de danske), men man har kun mulighed for at bruge drag and drop.

Løsning/workaround

Der er desværre ikke nogen optimal måde at komme omkring problemet på, man kan dog gøre følgende.

Vær opmærksom på, at man godt kan have en anden rækkefølge af elementer på den engelske side, så længe det er inden for samme kolonneelement. Hvis man arbejder med flere forskellige kolonneelementer, er man dog nødt til at ty til en af følgende løsninger.

Man kan oprette tomme elementer på den danske side, give dem overskrifter, der viser, at der er tale om elementer, der kun skal vises på engelsk og skjule overskrifterne på de danske versioner. 

Det gør det efterfølgende lidt nemmere at ændre på rækkefølgen af engelske elementer, da du kan ændre på rækkefølgen af de danske elementer med skjulte overskrifter.

Vi anbefaler den samme model, hvis der er tale om en side med kolonneelementer. Lav kolonnelementer dedikeret til den engelske side, så du opererer med et sæt kolonneelementer til den danske side og et andet sæt til den engelske. Husk at navngive kolonnelementerne både på danske og engelsk, så det er til at holde styr på.

 

 

 

 

 

Ved hjælp af skjulte overskrifter, kan man holde styr på de danske og engelske elementer, og dermed gøre det lettere at ændre på rækkefølgen.

Man kan ikke skjule et element på den danske side uden samtidig at skjule det på engelsk

Beskrivelse af problemet

Som det er beskrevet andre steder på denne side, hænger den danske og den engelske version af en side uløseligt sammen. Derfor kan man ikke skjule et sideelement på den danske version af siden, uden at det samtidig bliver skjult op den engelske version

Løsning/workaround

Hvis man har behov for, at skjule elementer på dansk, der skal være synlige på engelsk, er der desværre ingen anden vej end at oprette elementerne direkte på den engelske version af siden, så man kan droppe sammenhængen mellem den engelske og den danske version af siden.

Dette medfører nogle andre problemer - Se f.eks. "Det er vanskeligt at ændre på rækkefølgen af engelske elementer"

Konverterede sider med language=all kolonner bryder sammen

Beskrivelse af problemet

På nogle af de sider, der er blevet konverteret fra TYPO3 4.7 til 6.2 er der sket en fejl i konverteringen der betyder, at nogle sider, hvor man har sat language=all på et kolonneelement, bryder sammen, når man begynder at flytte rundt på elementer på siden.

Løsning/workaround

Vi har desværre opdaget fejlen så sent, at det ikke er muligt at rulle tilbage. 

Heldigvis er det langt fra alle sider, der har language=all kolonneelementer, der er ramt af problemet. Måden man kan spotte det på er, hvis den engelske version af siden er næsten tom og der er engelske sidelementer på den danske version af siden. Se billedet nedenfor, der viser et eksempel på en side, der har problemet.

En af udfordringerne med denne fejl er, at man ofte ikke opdager det, før siden begynder at give problemer. Så længe man ikke ændrer på rækkefølgen af elementer, vil siden fungere fint - både den danske og den engelske version. 

Hvis man flytter rundt på elementer eller opretter nye elementer, risikerer man, at elementer forsvinder eller dukker op andre steder, end der, hvor de ligger i backend.

Når det sker, er det bedste råd desværre at bygge siden op forfra. Opret en ny side og kopier evt. teksten fra frontend. LAD VÆRE MED AT KOPIERE ELLER FLYTTE ELEMENTER FRA SIDEN, DER IKKE VIRKER

Der findes desværre flere eksempler på redaktører, der har kæmpet med en sådan side i meget lang tid for til sidst at måtte give op og starte forfra.

 

 

Et eksempel på en side, der vil gå i stykker, hvis man flytter rundt på elementerne. Den engelske version af siden er næsten tom pg på den danske version er engelske og danske sidelementer blandet sammen.

Oversættelse af enkeltelementer i en kolonne

Beskrivelse af problemet

Det er ikke muligt at oversætte et enkelt element inden i et kolonnelement. Hvis man forsøger at gøre det, vil den engelske version af elementet blive placeret på den danske version af siden.

Løsning/workaround

En mulig løsning er at oversætte hele kolonneelementet. Det er desværre en besværlig procedure, da det betyder, man skal starte forfra, hver gang man tilføjer nye elementer på den danske version af siden.

En bedre løsning er at lave forskellige kolonneelementer på den danske og den engelske version af siden. Det vil sige, at man laver et tomt kolonneelement på den danske side, som man udelukkende bruger til at lave en engelsk version, som så kan tilpasses efter behov.