Indsend udviklingsønske

indsendforslag

Forslags formular
Vælg et beskrivende navn til forslaget.
Vælg den type, som forslaget primært hører til.
Indtast forslagsstillers navn.
Indtast forslagsstillers e-mail adresse.
Beskriv løsningen du efterspørger. Hvad skal løsningen indeholde. Hvordan skal funktionaliteten være.

Brug lidt tid på beskrivelsen, den skal gerne kunne stå for sig selv, så kan AU Kommunikation – Digital nemmere arbejde videre med projektet.
Hvem vil det gavne
Marker de målgrupper, som vil have gavn af løsningen.
Beskriv med dine egne ord hvorfor forslaget bør realiseres.
Ressourceforbruget er bestemt af tid/penge der skal bruges på løsningen af opgaven, heri medgår tid/penge til specifikation, projektteam, integration – eksternt (kr.) – internt (tid) og vedligehold.
Strategisk impact er bestemt af AU’s overordnede strategi og i nogen grad af muligheden for effektiviseringer og dermed besparelser.

Vurder i hvilket omfang løsningen underbygger AU’s Strategi, alternativt om løsningen frigør ressourcer (tid/penge).