Pilotprojekt nyt nyhedsmodul

I løbet af 2014 og 2015 er udviklet og testet et nyt nyhedsmodul til AUs hjemmesider. Målet har været at give brugerne på hjemmesiden et bedre overblik over nyheder og effektivisere arbejdsgangene i forbindelse med nyhedsdistribution på AU. To institutter har været involveret i pilotprojektet: Institut for Biomedicin og Institut for Folkesundhed.

Der er nu iværksat en proces for at imødegå nogle af de udfordringer, der er konstateret i pilotprojektet. Der vil være fokus på at øge brugervenligheden for redaktører og nedbringe antallet af forskellige nyhedslister på enkeltsider. Disse ændringer forventes implementeret i foråret 2016, hvorefter udrulning til øvrige enheder fortsætter.