Webkoordinationsudvalget

Webkoordinationsudvalget har til formål at sørge for mere synlighed om de valg, der bliver truffet om hjemmesiden. Arbejdet i webkoordinationsudvalget skal sikre en bedre dokumentation og formidling, så vi kan tilbyde brugerne ensartet support og rådgivning.

Derudover kommer gruppen med indstillinger, som Steffen Longfors bærer videre til AU IT ledelsen og KOM forum.

Gruppen består af repræsentanter for alle fire hovedområder, US Kommunikation, AU Studier samt AU IT Web. Der bliver afholdt møder cirka hver anden uge.

Hvis du har forslag til emner, som du synes udvalget skal tage op, er du velkommen til at skrive til rst@au.dk.