Skriv til web

Overskriften skal være kort  

Overskriften skal være kort, men dog så lang, at det er klart, hvad teksten handler om

Lange sætninger trætter læseren, så sætningerne skal være korte, klare og konkrete. Teksten skal være skanningsvenlig for øjnene, så bryd teksten op i korte afsnit på cirka 3-4 linjer, så er den lettere at læse på web.

Hvert afsnit i brødteksten består af 2-3 tekstblokke med højst 5 sætninger pr. afsnit. Hensynet til indhold vejer dog altid tungere end form. Undgå fyldord, informationstæthed, passive verber og brug af kursiv. Kursiv er svært at læse på skærmen.

Følg de danske retskrivningsregler. Begræns brugen af bindestreger og forkortelser. Punktummer og streger får læseren til at stoppe op. Pauser forstyrrer flowet i teksten.

Mellemoverskrifter  

Mellemoverskrifter beskriver indholdet i afsnittet og deler teksten op i logiske bidder. Vær opmærksom på, at mellemoverskrifterne følger samme stil. Overskrifter kan være formet som et spørgsmål, et udsagn, en sætning i bydeform m.m.

Indsæt typisk en mellemoverskrift efter hvert 2. til 5. afsnit.

Resume

Indsæt evt. øverst et resumé af teksten på 2-4 linjer. Det skal sende et klart signal om, hvad læseren kan forvente sig af indholdet. Afsluttes med punktum.

Citater står med citationstegn 

Skriv citater med citationstegn. Ikke med bindestreger.

Husk luft før og efter citatet.

Lister letter læsningen

  • Lister giver overblik ved opremsning
  • Lister er lette at skanne for øjnene
  • Punkterne bør være ensartet formuleret (sprog, typografi)
  • Teksten i hver linje skal være kort og uden punktum til sidst
  • Dine lister må ikke være for lange, tænk i tallene 3, 5 eller 7 (maks.)

Tal og links

Skriv tal som tal. Det gør, at man nemmere kan skanne sig frem til dem.

Formuler en linktekst med så mange ord, at det er tydeligt, hvor linket fører hen (normalt mellem 7 og 12 ord).

Målgruppen

Teksten skal være aktuel.
Overvej tekstens sværhedsgrad og sprogtone i forhold til, hvem målgruppen er.

Korrektur på teksten 

For at sikre en høj kvalitet af dine tekster: Få en kollega til at læse artiklen igennem inden publicering.