Standardnavigation for institutters eksterne website

'Første niveau' i menuen:

  • Om (Instituttet)
  • Forskning
  • Uddannelse
  • Samarbejde
  • Kontakt

Herunder vises menuens 1. niveau i venstre kolonne og 2. niveau i midterste kolonne. X'erne i kolonnen til højre viser hvilke sider, som kan udgøre minimums information fra institutterne.

Der kan lokalt tilføjes flere menupunkter, rækkefølgen kan ændres og punkter fra 2. niveau kan flyttes til 1. niveau.

1. Niveau

Fastlagt navngivning

2. Niveau

Dansk / engelsk betegnelse

Obligatorisk


Om (Instituttet)
/About

 

x

Profil & strategi eller Profil / Profile & strategy eller Profile


 

Organisation / Organisation

 

Ledige stillinger / Vacancies x

 

Nyheder / News

 

Arrangementer / Events

Forskning
/ Research

 

x

 

Forskningsområder / Research Areas*


 

Forskningscentre / Research centres*


 

Projekter / Projects*


 

Publikationer / Publications

 

 

Konferencer og/eller foredrag / Conferences og/eller lectures

 

 

Faciliteter / Facilities

 

 

Ph.d. / PhD

 

Samarbejde
/ Collaboration

 

 

 

Erhvervssamarbejde / Business collaboration

 

 

Myndighedsrådgivning / Public sector consultancy

 

 

Gymnasier & skoler

 

Uddannelse
/ Education

Målgruppe: Kommende studerende!


 

Bachelor / Bachelor


 

Kandidat / Master


 

Ph.d. / PhD


 

Efter- og videreuddannelse / Continuing education


 

Karriere- og studievejledning / Student and career counselling

 

Kontakt
/Contact

 

x

 

Medarbejdere / Staff

x

 

Presse / Media services

 

 

 

* 2. niveau under forskning tilrettelægges så den afspejler den lokale forskningsorganisering. Der er mulighed for at bruge anden terminologi som fx forskningsprogrammer eller forskningsenheder. Der tilstræbes så lidt overlap mellem den tematiske præsentation (forskningsområder el.l.) og den organisatoriske præsentation (forskningscentre el.l.) som muligt.

UX-ekspertens råd til gode menuer

6 gode råd til, hvordan du tilrettelægger en god menu. Og hvordan du bruger navigationsanalyse til at finde ud af, om den virker.