Ændre sideansvarlige og sideejere

I TYPO3 er der to forskellige værktøjer, der kan bruges til at ændre sideansvarlige og sideejere. Der er fordele og ulemper ved begge værktøjer. Vi vil derfor gennemgå begge værktøjer, så du kan vælge det værktøj, der bedst opfylder dine behov.

Værktøjet "Responsible" er det oplagte valg, når du vil ændre sideansvarlig for flere sider uden at skulle ind på hver eneste side. Responsible værktøjet kan dog ikke bruges i det tilfælde, hvor en redaktør f.eks. er stoppet, og du gerne vil sikre dig, at vedkommende ikke længere står som sideansvarlig nogen steder. her vil "Ansvarlige og sideejere" være det korrekte valg.

Responsible værktøjet

"Responsible" værktøjet kan bruges til at indstille eller ændre hvem der skal stå som sideansvarlig på dine sider. Du kan nemt ændre sideansvarlig for flere sider uden at skulle ind på hver eneste side og du har endda mulighed for at nedarve denne oplysning, så du slipper for at lave samme ændring på undersider.

I TYPO3 opererer vi med de to begreber ”sidens ejer” og ”henvendelse til”. Den, der opretter en side i typo3, bliver automatisk ”sidens ejer” og er ansvarlig for indholdet af siden. ”Sidens ejer” er ikke synlig i frontend – det er til gengæld ”henvendelse til”, som er den person, der står nederst på siden og som modtager eventuelle henvendelser. Hvis man ikke laver nogle ændringer, vil ”henvendelse til” være den samme person som ”sidens ejer”.

NB det er udelukkende brugeradministratorer, der har adgang til ”responsible” værktøjet. Som redaktør kan du stadig sætte ”sidens ejer” og ”henvendelse til” i sidens egenskaber under fanebladet ”Metadata”, men du kan ikke nedarve ændringerne.

Du kan i flere situationer komme ud for, at du ønsker at ændre ”henvendelse til”. Hvis du f.eks. har oprettet flere sider på vegne af andre og nu ønsker at ændre ”henvendelse til” til de respektive redaktører. Det kan også være, at du vil have en redaktion til at stå som sideansvarlig i stedet for den person, der har oprettet siden.

Sådan gør du

1) Klik på ”Responsible” og 2) klik på den side i sidetræet du vil ændre sideansvarlig for. Nu dukker en oversigt op, som vil vise hvem der er listet som 3) ”sidens ejer” og 4) ”henvendelse til”.

I det konkrete eksempel ovenfor, vil vi udelukkende ændre ”henvendelse til”, så vi trykker på den 5) gule blyant til højre for Sidens ejer i kolonnen ”henvendelse til”.

Som standard er ”henvendelse til” sat til at være 1) ”sidens ejer”, hvilket i nedenstående tilfælde vil betyde, at Nils-Jørgen Rasmussen vil stå som sideansvarlig i frontend.

Du kan flytte markøren til 2) ”Person”, hvor du selv kan indtaste email på den person, der skal stå som sideansvarlig.

Den tredje mulighed er 3) ”Skriv linktekst og adresse”, hvor du kan skrive valgfri tekst og email. I eksemplet nedenfor, har vi indsat AU Kommunikation i tekstfeltet og typo3@au.dk i linkfeltet. Husk at udfylde feltet på både dansk og engelsk.

Den fjerde mulighed er 4) ”Arv”, hvor du nedarver den sideansvarlige fra den overliggende side. Vi vælger, at ændringen skal gælde for 5) denne side og alle undersider og gemmer vores valg.

Ansvarlige og sideejere

Ved at bruge værktøjet "Ansvarlige og sideejere" kan du nemt udskifte en sideansvarlig for flere sider på én gang.

Sådan gør du

1) Vælg "Ansvarlige og sideejere" i brugermenuen i venstre side. 2) Vælg om du vil skifte sideansvarlig eller sideejer.

Hvis du har valgt en sideansvarlig, vil det være vedkommende, der fremgår som kontaktperson på siden. Hvis der ikke er valgt nogen sideansvarlig, vil det være sideejeren, der står som kontaktperson.

At skifte sideansvarlig (Responsible)

1) Først skal du skrive e-mail eller AU ID på den person, du vil fjerne som kontaktperson (Henvendelse om).

Når systemet har genkendt den person, du har skrevet e-mail eller AU ID på, ændres skærmbilledet.

Nu får du mulighed for at vælge, 2) hvilken person du vil ændre til - også her, skal du enten skrive e-mail eller AU ID.

Det er også muligt at vælge 3) "Arv" - derved vil den person, der er ansvarlig for den overliggende side, blive ny sideansvarlig. Vi anbefaler generelt, at man bruger arv-funktionen med forsigtighed, da det kan være svært at overskue konsekvenserne af at bruge den.

Hvis du vil lave en 1-til-1 udskiftning, kan du nøjes med at trykke på 4) "Skift ansvarlig for alle sider". Alternativt kan du skifte ansvarlig for enkelte udvalgte sider.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

  • Du kan ikke fortryde ændringer i sideansvarlig eller sideejer.
  • Du skal foretage ændringerne på alle de installationer, hvor redaktøren har roller. Dvs. hvis en redaktør har roller på 4 forskellige installationer, skal man gentage denne procedure en gang for hver installation (Hvis du er i tvivl om hvilken installation en rolle er tilknyttet, kan du kontakte din lokale support).

At skifte sideejer (pageowner)

Du skifter sideejer på en lidt anden måde.

1) Vælg "Skift sideejer". I stedet for at skrive e-mail eller AU ID, vælger du 2) brugeren på en liste. Det smarte er her, at du kan se, hvilken rolle, du er ved at ændre sideejer for.

På samme måde skal du 1) vælge den nye sideejer på en liste - og kan så også her vælge, om det skal være en 2) enkelt side eller 3) dem alle, der skal skiftes sideejer for.