Ændringsforløb /fortryd

Du har mulighed for at se sidens 'historik', altså hvilke ændringer du har foretaget i et element og hvornår. Det gør du ved at klikke på sidens ikon i sidetræet og vælge Ændringsforløb/Fortryd. Eller ved at klikke på et bestemt elements ikon og vælge Ændringsforløb/Fortryd. Du kan på samme vis se, hvilke ændringer der er foretaget i en nyhed.

  1. I oversigten over ændringer ser du, hvornår ændringen er foretaget.
  2. Du kan se, hvem der har foretaget ændringen (måske dig selv eller en anden redaktør, som har adgang til siden). Oplysningen fremgår med redaktørens AUID.
  3. Du kan se, hvilket element, der er tale om. Det er relevant at vide, hvis du har valgt at se alle ændringsforløb for en side.
  4. I Forskelle-kolonnen betyder den grønt farvede tekst, at det er en ny ændring, og den rødt farvede tekst, at det er gammelt indhold, som er blevet fjernet.

Sammenlæg ændringer indtil dette punkt: Hvis du klikker på den lille pil helt til venstre, kan du 'rulle' ændringer tilbage. Vi anbefaler, at du øver dig på en testside først.

Sidens historik