Billeder

 • Brug kun billeder og grafik, hvis de fortæller brugeren noget og har en funktion for din side. - Ikke blot som fyld.
 • Vurder om det giver mening at vise din grafik på fx en smartphone eller om den skal skrives som tekst i stedet.
 • Tjek altid hvordan dine billeder ser ud i responsivt design, hvis du ønsker dem præsenteret på en bestemt måde. 

Indsæt billeder

Du skal begynde med Indsæt nyt element.

 1. Klik på ikonet Tilføj et nyt emne på denne placering.
 2. Klik på elementet Tekst & billeder eller elementet Kun billeder. 

 


 I dit nye element gør du følgende:

 1. Klik på fanebladet Billeder.
 2. Klik på Tilføj billede og vælg en billedfil fra fillisten i TYPO3 eller upload en fil til fillisten ved at klikke på Browse i det vindue, der åbner, vælg billedfilen fra din computer og klik på Send filer. Så ligger filen i fillisten, hvorfra du kan tilføje den. Fordelen ved at lægge dine billeder i fillisten er, at du ved, hvor de er, og at andre redaktører har adgang til dem.
  ELLER:
 3. Klik på Vælg & upload filer. Din stifinder åbner, og du kan vælge en billedfil. Når du har gemt et billede i dit element, får du ved upload af flere billeder mulighed for at trække dem fra din stifinder over i feltet for drag-and-drop.
 4. Slår du Forstør ved klik til, kan man i frontend klikke på dine billeder og få dem vist i en større størrelse. Visningen afhænger af, hvilken størrelse du har uploaded dit billede i, men vises i max. 900 x 600 pixels. NB! Hvis du indtaster links på et billede i linkfeltet, deaktiveres funktionen Forstør ved klik.

Justering og placering

 1. Klik på fanebladet Udseende.
 2. Skal billedet have en anden størrelse end den faktiske (den du har uploaded), skal du indtaste størrelsen i pixels. Uanset hvilken størrelse du indtaster vil billedet altid beholde sin proportion (forholdet mellem bredde og højde). Indtaster du bredde, vil bredden blive den du indtaster, og højden tilpasser sig proportionelt og omvendt. Indtaster du en højde og bredde, som ikke holder proportionerne på billedet, vil det være højden, der bliver gældende og bredden vil tilpasse sig proportionelt. PAS DERFOR PÅ med at udfylde både højde og bredde, da det medfører en stor risiko for, at billedet bliver forvrænget.
 3. Her har du nogle simple redigeringsmuligheder. F.eks. kan du lave et farvebillede om til gråtone, eller rotere dit billede. Vi anbefaler dog, at du så vidt muligt færdigredigerer dit billede, inden du uploader det til TYPO3. 
 4. Har du valgt elementet Tekst & billeder, kan du her placere dit billede ift. din tekst.

Beskrivelser og links

 1. Når du har uploaded dit billede og holder musen over den grå bjælke, hvor billedet ligger, kommer der nogle ikoner frem. Du kan få informationer om billedet ved at klikke på I, slette ved at klikke på skraldespanden, du kan skjule billedet ved at klikke på pæren og du kan åbne yderligere redigeringsmuligheder ved at klikke på burgermenuen (de tre små streger over hinanden).
 2. Titel Billedets titel kan ses, hvis du holder musen hen over billedet i frontend. Hvis du sætter link på billedet (punkt 4), så er det i feltet Titel, du skal beskrive, hvad der sker. For at give billedet en titel eller for at redigere titlen, skal du klikke i feltet Overskriv.
 3. Alternativ tekst Billedets Alternativ tekst skal udfyldes af alle offentlige institutioner. Teksten bliver ikke synlig i frontend, men bruges af søgemaskiner til at indeksere billeder og af hjælpeprogrammer til fx svagtseende. Det skal ikke være en lang tekst, men en kort og præcis beskrivelse af, hvad der sker på billedet. For at skrive alternativ tekst skal du klikke i feltet Overskriv. Hvis dit billede kun er til pynt, så skal du ikke markere feltet Overskriv.
 4. Link I feltet Link kan du indsætte forskellige typer af links. Du kan fx indsætte en URL til en side. Når man klikker på billedet i frontend, vil man blive ført til den pågældende side. Du kan skrive URL'en i feltet eller klikke på den lille blyant for enden af feltet. Når du klikker på blyanten vil du også få mulighed for at indsætte link til en side i dit sidetræ, til en fil fra fillisten eller til en mailadresse. NB! Hvis du indsætter et link vil funktionen Forstør ved klik blive deaktiveret. 
 5. Billedtekst Billedets Beskrivelse eller billedtekst bliver vist lige under billedet i frontend. Det kan være en kort beskrivelse af billedet eller kreditering af fotografen - fx. "Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet". For at skrive i feltet skal du klikke af i Overskriv.

Rettigheder til billeder

Sørg for, at du har de nødvendige rettigheder til de billeder, du bruger på hjemmesiden. Vi har desværre oplevet flere tilfælde, hvor man har modtaget bøder, fordi man har haft billeder uden rettigheder liggende i TYPO3.

 • Vi anbefaler derfor, at man er opmærksom på følgende:Sørg for at billeder med rettighedsbegrænsninger er placeret et sted i fillisten, hvor du nemt kan finde frem til det og slette det, når rettighederne udløber.
 • Undlad at gemme billeder med rettighedsbegrænsninger i standardmappen “ingen_mappe_valgt”, da det er næsten umuligt at finde frem til billedet igen, når det skal slettes.
 • Ved nyheder bør man ligeledes uploade billeder med rettighedsbegrænsninger i fillisten og så vælge dem derfra, når man indsætter billeder i nyheden.
 • Selvom en nyhed er udløbet/skjult vil billederne i nyheden stadig kunne findes af søgemaskiner. Sørg derfor for også at slette billeder fra fillisten, når du sletter/skjuler en nyhed