Image slider

Image-slider gør det muligt at oprette et billedelement, hvor brugeren enten selv kan skifte mellem billederne, eller skiftet sker automatisk.

Sådan ser er eksempel på en image slider ud:

Sådan gør du:

1 - Tilføj en record

 2 Vælg "Dycon image slider

3 Vælg billeder og indstillinger for image slider

3.1- Tilføj billeder.

Når du tilføjer billeder skal de mindst være i formatet 1920X1160 px.

Du kan tilføje så mange billeder du vil. Se punkt 4 for hvordan du tilføjer de enkelte billeder

NB. Vær opmærksom på at beskære billedet på en måde, så det centrale i billedet så vidt muligt er placeret i billedets midte, da det vil give de bedste resultater.

3.2- Her vælger du farveskema. Du kan vælge mellem de farveskemaer, der er beskrevet her

3.3 - Her kan du vælge om image slideren automatisk skal gå fra sidste til første billeder, således at image slideren automatisk begynder forfra når brugeren har nået det sidste billede.

3.4 - Her Kan du vælge om billederne skal skifte automatisk. Hvis du vælger dette kan du selv sætte antal sekunder der skal være mellem hvert billedskift. 

 

 4 Tilføj billeder

 

4.1- Title - bliver ikke vist og skal ikke udfyldes

4.2- Alternative tekst, vises når du holder musemarkøren over billedet og bruges af blinde og svagtseende. 

4.3- Link - bliver ikke brugt og skal ikke udfyldes.

4.4- Description: Bliver vist som billedtekst til billedet.

4.5- Ved at trække i de tre streger kan du om-arrangere rækkefølgen af billederne.