Referencer

Man kan ofte have brug for at vise indhold fra andre sider på en side i TYPO3. Man kan naturligvis bare kopiere det indhold man vil vise, men det vil betyde, at man nu skal redigere det samme indhold flere steder, når der kommer ændringer.

Man kan derfor bruge referencer, der betyder, at man viser indhold fra en anden side, men at indholdet bliver opdateret fra kilden og at rettelser automatisk vil slå igennem på de sider, der har referencer til det.

Der er flere former for referencer, som kan bruges til forskellige formål.

Henvisninger mellem elementer (lokal reference)

Den mest udbredte form for reference er lokale referencer. Her er tale om referencer mellem elementer, der ligger på det samme domæne. Det kunne f.eks. være et element fra en underside, der bliver refereret ind på forsiden.

1) Vælg den side du vil referere fra. 2) Klik på ikonet på det element, du vil referere ind på en anden side. 3) Klik på kopier.

1) Klik på den side, du vil oprette referencen på. 2) Klik på "Paste reference at this place"


Referencen er nu indsat på den nye side. Man kan se, der er tale om en reference ved, at elementet er farvet blåt.
Hvis du vil redigere sideelementet, men ikke ved, hvor det bliver refereret fra, skal du 1) trykke på "Rediger"

Her kan du 1) Se element id'et på det refererede element. 2) Trykke på ikonet og vælge 3) Rediger, hvorefter du bliver videresendt til det sted, elementet bliver refereret fra, så du har mulighed for at foretage en rettelse. Vær dog opmærksom på, at denne funktion kun fungerer, hvis du har adgang til den side, elementet bliver refereret fra.

Hvis du vil slette en reference, sletter du bare det refererede elementet, på samme måde, som du ville slette ethvert andet indholdselement

Du kan oprette lige så mange referencer fra et element som du vil, men vi anbefaler at man anvender funktionen med måde, idet det kan blive svært at holde styr på, hvor mange referencer, man har oprettet, og hvor de ligger.

Find masteren (originalen) til dit refererede element

Du kan ikke redigere en reference direkte. For at redigere skal du have fat i masteren - det element, du har refereret. 

  1. Åben referencen
Billedet viser, hvor man åbner et element i TYPO3s backend

Her kan du:

  1. Se element-ID på masteren
  2. Klikke på ikonet foran masteren og vælge
  3. Rediger, hvorefter du bliver videresendt til det sted masteren ligger, så du kan redigere.

Vær dog opmærksom på, at denne funktion kun fungerer, hvis du har adgang til den side, elementet bliver refereret fra.

Billedet viser, hvordan du finde ID og kan redigere en master til er refereret element

Når du har åbnet masteren, så du kan redigere, er det ikke markeret i sidetræet hvilken side, du er på. Har du brug for at finde siden, som masteren ligger på, kan du:

  1. Se side-ID i øverst højre hjørne
Billedet viser, hvor du kan finde side-ID, når du er ved at redigere et refereret element

Globalt indhold

Globalt indhold er en reference til et sideelement, som du ikke har adgang til som redaktør. Du kan altså bruge “Globalt indhold” til at lave referencer til elementer på en hvilken som helst side på AU’s hjemmeside. Når man opretter et globalt element, vil man have en permanent reference til dette indhold, som opdateres automatisk, når kilden bliver opdateret. Hvis redaktøren på det andet site helt sletter elementet, vil det heller ikke blive vist hos dig. 

Globalt indhold kan ikke benyttes til at vise plugins som f.eks. PURE og PeopleXS med mindre disse ligger i et fleksibelt indholdselement (container),  som man så kan vælge som Globalt indhold.

Sådan gør du:

1) Placer dig på den side hvor du vil indsætte fælles indhold. 2) Opret et nyt sidelement

1) Vælg fanebladet Plugins. 2) Tryk på “Global content”

Tryk OK, når dialogboksen kommer op og gem siden efterfølgende.

1) Tast adressen (URL) på den side du vil hente indhold fra i feltet Indtast URL. 2) Klik Browse.

Der åbnes et pop-up vindue, hvor der ud for hvert enkelt sideelement er en “vælg” knap. 1) Vælg det element der skal refereres til ( i dette tilfælde elementet forskningscentre). Når du har valgt elementet, lukker pop-up vinduet igen. Gem siden og der vil nu være en reference til det valgte indhold.

Hvis du ønsker at oprette flere globale referencer, skal du gentage denne procedure for hvert enkelt element. Hvis du sletter er element, der er indsat via globalt indhold, vil det ikke blive slettet fra det sted, hvor det oprindeligt blev oprettet.

Hvis du har brug for at tilføje ekstra tekst, så benyt Overskrift-feltet og fx typen Overskrift 3 som nedenfor:

Vis indhold fra en anden side

Hvis du ønsker at referere alle indholdselementer fra en side ind på din side, kan du bruge funktionen "vis sides indhold". Her udstiller man alt indholdet fra den side, man vil referere til uanset hvor mange elementer den side er bygget op af. Det eneste man kan vælge skal afvige fra originalen er sidetitlen.

Sådan gør du:

1) Gå til sideegenskaber for den side, hvor du vil vise indhold fra en anden side.1) Vælg fanebladet "udseende". 2) Under "Udskift indhold" vælger du hvilken side du vil udstille indhold fra ved at 3) skrive sidens id-nummer og 4) vælge den side, der bliver foreslået. 5) Gem og luk.

Vær opmærksom på, at denne funktion kun virker på sider du har adgang til som redaktør. Du vil derfor i mange tilfælde komme ud for, at du ikke kan bruge funktionen, fordi du ikke har adgang til den side, du vil vise indholdet fra. I disse tilfælde er du nødt til at bruge globale elementer som beskrevet ovenfor,

Vær opmærksom på, at det indhold, der måtte ligge på siden i forvejen vil blive overskrevet af det refererede indhold. Hvis du fjerner reference, vil indholdet dukke op igen.

Nedarv elementer

Ønsker du, at footeren på din forside automatisk skal ses på alle undersider? Eller har du en deadline eller hastesag, som skal slå igennem på alle dine sider nu? Så kan du med fordel nedarve dit indholdselement.

Du kan genbruge et sideelement på underliggende sider til fx footer, kampagne, deadline, hastersage og anden vigtig information. Læg 'annoncen' i toppen eller bunden af din side eller fx i højre kolonne, hvis du benytter en skabelon med højre kolonne. Du kan nedarve alle typer af indholdselementer: tekst, billede, video, tabeller etc.

Sådan gør du:

1) Klik på den side, hvor du vil oprette et indholdselement, der skal nedarves og opret et indholdselement. 2) Indsæt indholdet i det element, der skal nedarves. 3) Gem indholdselementet. 4) Klik på fanebladet "References"

1) Sæt flueben ved "Nedarv element" for at slå nedarvingen til. 2) Vælg "Top" eller "Bund" for at vælge om elementet skal vises øverst eller nederst på de sider, hvor der bliver nedarvet.  3) Gem og luk

Hvis du ikke ønsker at få vist det nedarvede element på alle underliggende sider, kan du skjule det nedarvede element på de sider, hvor det ikke skal vises.

Kan du ikke se de nedarvede elementer i TYPO3 backend?

En fejl i TYPO3 gør, at du kun kan se nedarvede elementer i kolonne-visning, ikke i sprog-visning. Desuden, hvis du skifter fra sprog-visning til kolonne-visning, får du ikke vist de nedarvede elementer, før du har genvalgt (klikket på) siden i sidetræet. Fejlen vil blive løst på sigt.

  1. Vælg kolonne-visning
  2. Klik på siden i sidetræet
  3. Det nedarvede element dukker op

Forkert sprogversion vises i backend ved referencer

Vær opmærksom på, at en reference til et element, der er sprogversioneret, opfører sig uhensigtsmæssigt i backend.

Her vil det se ud som om, det er originalsprogsversionen, der bliver vist på den oversatte side. Hvis standardsproget f.eks. er dansk, vil en reference af et element på den engelske version af siden, se ud som om den er på dansk. 

Der er udelukkende tale om en fejl i backend. Referencen viser den korrekte sprogversion i frontend.