Stillingsopslag (People XS)

AU bruger People XS til at styre ansøgning af nye stillinger via. Derfor skal man bruge et People XS plugin for at få vist ledige stillinger på AU.

Her beskrives hvordan man sætter PeopleXS?pluginnet op i TYPO3, herunder hvilke muligheder man har for at afgrænse, hvilke(n) type(r) stillinger, der skal vises i pluginnet, samt om man ønsker at vise stillinger fra hele AU, ét hovedområde, eller ét institut.

Start med at logge ind i TYPO3 og find det sted, hvor pluginnet skal være. Bemærk: Brug ikke pluginnet to gange på samme side!

1. Opret et nyt element på siden, hvor pluginnet skal være.

2. Klik på PeopleXS?pluginnet næsten nederst på siden, se Figur 1.Find plugin
Figur 1

Pluginnet bliver indsat på siden, og man skal nu definere hvilke stillinger, der skal vises via pluginnet.

Man har mulighed for at ”skrue på” to parametre:

  • Typen af stillinger (VIP, DVIP, TAP, Intern VIP og Intern TAP)
  • Fra hvilken del af organisationen, der skal vises stillinger (fra hele AU, fra ét hovedområde eller fra ét institut, center eller afdeling)

3. Klik på fanebladet Plugin, se Figur 2. Her kan man definere, hvilken type af stillinger, der skal vises og fra hvilken del af organisationen på AU.

Den grønne firkant markerer det område, hvor man definere den eller de typer af stillinger, der skal vises.

  • Academic = VIP
  • Technical and administrative = TAP
  • Part time teachers = DVIP
  • Internal VIP = VIP stillinger i internt opslag (skalkun vises på en interne stillingsportal!)
  • Internal TAP = TAP stillinger i internt opslag (skal kun vises på en interne stillingsportal!)

Den blå firkant marker, hvor man definerer fra hvilken del af organisationen, der skal vises stillinger.

Opsætning af plugin
Figur 2


4. Start med at definere den eller de typer af stillinger, der skal vises, se Figur 3. De stillingstyper, man kan se i venstre side (i den grønne firkant), er de stillingstyper, man vil kunne se på siden. Det er muligt at vælge flere stillingstyper. Kommer man til tilføje for mange, så fjerner man dem igen ved at markere dem og klikke på x?et i den orange boks.


Vær opmærksom på, at stillingstyperne Internal VIP og Internal TAP kun skal vises på AU’s side med interne stillinger.
Vælg stillingstype

Figur 3 – Eksempel: Med denne opsætning vil der kun blive vist TAP stillinger.

 

5. Du skal nu definere, fra hvilken del af organisationen, der skal vises stillinger. Start med at folde Accounts?området ud ved at klikke på pilen i den blå firkant, se Figur 4. Accounts er en betegnelse for de forskellige organisatoriske enheder på AU.

Fold ud så du kan se enhederne
Figur 4

 

6. Området, hvor man kan definere fra hvilken del af organisationen, der skal vises stillinger, åbner nu helt op, se Figur 5.
Organisationen vises i højre side. Den del af organisation man vil vise stillinger fra, skal flyttes til venstre side. Dvs. der vises stillinger fra den del af organisationen, der vises i den blå boks.

7. Klik på pilene i de orange firkanter i højre side for at se flere muligheder. Brug knapperne i bunden i de orange bokse til at definere, fra hvilken del af organisationen der skal vises stillinger.

Find enheder i organisationen
Figur 5

Vær opmærksom på at:

  • Man kun kan vælge én account (dvs. der vil altid kun kunne være én linje i den blå boks, se Figur 6).
  • Hvis der er andre accounts under den valgte account, så vises stillinger fra disse accounts også.

8. Vælg den enhed du vil have vist ved at dobbeltklikke på navnet.
I eksemplet herunder er BSS valgt, og da der ovenover er valgt stillingstypen TAP, så betyder det, at der med denne opsætning vises alle TAP stillinger på BSS.

Vælg enhed

Figur 6 – Eksempel: Med denne opsætning vil stillinger fra BSS blive vist.

9.   Tryk gem, når du er færdig.