Vis live streaming på din side

Leverandør af streaming

Aarhus Universitet har ikke en fast udbyder af live streaming. Derfor skal du huske at tilrette den anvendte kode og indsætte det korrekte link til kilden.

Sådan gør du

  1. Opret et helt almindeligt html-element på din side.
  2. Copy/paste en <iframe> ind i html-elementet, dvs. du anvender den embed-kode, som din leverandør oplyser dig.
  3. Du skal være præcis med citationstegnene (gåseøjne) i src-attributten nedenfor, så pas på hvis du copy/paster fra Word eller Outlook. Der er forskel på ” og ".
  4. Vær opmærksom på, at du måske skal indsætte et <p> ... </p> omkring din <iframe> for at få den til at virke. Se beskrivelse af problemet på siden Problemer med TYPO3 editoren

 Eksempel 1:

<iframe class="player"
scrolling="no" src="https://stream.webstream.dk/aarhusuniversitet" border="0"
style="border:0;" frameborder="0" width="640" height="360"
allowfullscreen webkitallowfullscreen></iframe>  

Eksempel 2:

<iframe style="border:0px;padding:0px;margin:0px;" width="562" height="343" src="http://vc.au.dk/videos/video/5569/embed/?access_token=shr00000055699944355497880985875782034435494" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe> 

Et tredje eksempel kunne indeholde embed-kode fra fx YouTube eller en anden udbyder.