Find id-nummer på en side

Alle TYPO3 sider har et unikt id. Sidens id kan du finde i backend (hvis du har adgang til siden) eller i frontend:

Find sidens id

  1. Du holder markøren over sidens ikon i sidetræet. Så popper et lille vindue op med sidens id. Er siden af typen mappe, genvej eller link til ekstern url, gælder det samme.
  2. Når du har en side fremme i en browser, kan du se sidens id ved at holde markøren over teksten til højre for HENVENDELSE OM DENNE SIDES INDHOLD.
  3. Du kan også klikke på teksten til højre for HENVENDELSE OM DENNE SIDES INDHOLD og notere sidens id, som dukker op i emnefeltet i mailen.
  4. For de hjemmesider, som ligger i 2016-design, kan du desuden finde sidens id i nederste højre hjørne i browseren, se det nederste eksempel.
  • Find sidens id ved mouse-over sideikon i sidetræ
  • Find sides id ved mouse-over link i front-end
  • Find sidens id ved klik på Henvendelse om denne sides indhold og kig i e-mailens emnefelt.