Sideelementer

Indsæt nyt element

Denne vejledning vil altid oprette et nyt element på hjemmesidens standardsprog. Er der flere sprog på dit website, kan du læse om sprogversionering her.

Sådan opretter du et nyt element:

 1. Vælg Side-modulet.
 2. Vælg siden, som du vil oprette elementet på.
 3. Klik på ikonet Tilføj ny post på denne placering det sted på siden, hvor du vil oprette et nyt element. (Ikonerne bliver først synlige, når man kører markøren over de mulige placeringer.)

Dialogboksen Nyt indholdselement kommer frem – den viser dig alle de forskellige typer af indholdselementer, du har ret til at indsætte. Derfor ser den sikkert ikke helt ud som i nedenstående billede. Vælg den type element, du vil indsætte, ved at klikke på det.

Nu får du forskellige muligheder for opsætning og redigering af elementet, afhængigt af elementtype. Læs om de forskellige typer af indholdselementer længere nede her på siden.

Klik Gem for at gemme elementet eller Gem og vis, hvis du også vil se, hvordan det ser ud på websiden.

Slet eller skjul elementer

Sådan sletter du et element:

 1. Klik på Side-modulet.
 2. Vælg siden, hvor dit element er placeret.
 3. Klik på skraldespand-ikonet. (Ikonerne bliver først synlige, når man holder markøren over elementet.)

 

Sådan skjuler du et element:

Ønsker du blot at skjule dit element, skal du bruge pære-ikonet. Når pæren er 'slukket', kan elementet ikke ses på siden. Du kan dog stadig redigere elementet med henblik på at synliggøre det igen senere.

Rediger element

For at åbne et element til redigering skal du klikke på elementets blyant-ikon. (Ikonerne bliver først synlige, når man kører markøren over elementet.)

Alternativt kan du klikke på teksten i elementet, såfremt elementet indeholder tekst.

Du får nu forskellige muligheder for opsætning og redigering af elementet, afhængigt af elementtype. Læs om de forskellige Typer<yper af="" elementer<="" strong=""> af elementer længere nede her på siden.</yper>

Flyt, kopier eller referer et element

Flytning af element på samme side

Hvis du vil flytte et element til en anden placering på samme side, så er det nemmest at trække og slippe elementet:

 • Klik (og hold knappen nede) på den grå bjælke øverst i elementet.
 • Træk elementet hen til den ønskede placering, og hold musen over den grønne bjælke.
 • Slip knappen.

Elementet er nu flyttet, og placeringen er automatisk gemt.

Flytning af element til en anden side

Hvis du vil flytte et element til en anden side, skal du bruge klippe-og-indsætte-metoden:

 1. Klik på element-ikonet i elementets grå bjælke. (Ikonet skifter udseende afhængigt af elementtype.)
 2. Vælg Klip i drop-down menuen.
 3. Vælg den ønskede side i sidetræet, og klik på indsæt-ikonet på den ønskede placering på siden. Ikonerne dukker først op, når du kører musen hen over siden.

Kopiering af elementer

 1. Klik på menu-ikonet i elementets grå bjælke.
 2. Vælg Kopier i drop-down menuen.
 3. Vælg evt. en anden side i sidetræet, og klik på indsæt-ikonet på den ønskede placering på siden. (Ikonerne bliver først synlige, når du kører markøren over de mulige placeringer).

Indsæt samme element på flere placeringer

Når man kopierer et element til udklipsholderen, får man også mulighed for at indsætte en reference til det originale element, frem for en kopi.

Fremgangsmåden er altså ligesom med kopiering ovenfor med den forskel, at man under skridt 3 vælger indsæt reference-ikonet.

Et reference-element har altid identisk indhold med det originale element. Det vil sige, hvis man opdaterer det originale element, så bliver reference-elementet også opdateret. Se her, hvordan du finder frem til det originale element.

Du kan kende referenceelementer ved, at de er blå og mærket med 'Reference' øverst.

 

Typer af elementer

Når du indsætter elementer i TYPO3 kan du vælge mellem flere forskellige elementtyper. Du kan se eksempler på elementtyper i vejledningen Indhold på sider, hvorfra der er links videre til de enkelte vejledninger.

Typisk sideindhold

 • Almindeligt tekst element- med overskrift og brødtekstfelt.
 • Tekst & billeder - som tekstelementet men med et felt, som kan indeholde et vilkårligt antal billeder. Tekst- og billedeombrydning kan justeres efter behov.
 • Kun billeder - indsætter et vilkårligt antal billeder, der kan sættes i rækker/kolonner.

Specielle elementer

 • Fillinks - opretter en liste af filer, som kan downloades.
 • Specielle menuer - benyttes til at vise et sitemap
 • Ren HTML - med dette element kan du indsætte ren HTML kode på siden.

Formularer

 • E-mail-formular - en simpel formular, som brugerne af websiden kan bruge til at indsende kommentarer.
 • Brugerlogin-formular - Login/Logout formular for websitets brugere. Bruges til password-beskyttelse af sider. Du skal oprette website brugere og grupper for at login-formularen vil virke.

Plugins

 • PURE - benyttes til at liste publikationer, projekter, medarbejdere mv.
 • Powermail - en avanceret formular, som kan benyttes til registrering af gæster til workshop, upload af filer mv. 
 • Global content - gør det muligt at få vist (referere til) indhold fra et andet site under AU.

Gridelementer (også kaldet containere eller fleksibelt indhold)

 • Focus field - fokusfelt med billedbaggrund, tekst mv. Anvendes typisk på en forside som blikfang. 
 • Banner element I og II - tekst med billede/baggrund.
 • Knapper - knap med farve og mulighed for ikon af forskellig type.
 • Dynamisk kolonner - giver 2, 3 eller fire kolonner til indhold i formatet 1:1, 1:2 eller 2:1. Kolonnerne er dynamiske, dvs. hvis browser bredden er smal, lægger de sig under hinanden.
 • Neutral container - element, som kan indeholde andre elementer. Smart at benytte, hvis man skal flytte relaterede elementer på én gang.
 • Collapsible container - container med fold-ud/fold-ind effekt, som kan indeholde andre elementer.