Opret korte URL'er

Sider i TYPO3 får i udgangspunktet en webadresse (herefter: url), alt efter hvor de er placeret i sidetræet. Alle niveauerne i sidetræet bidrager til den samlede adresse. Dette hjælper brugerne med at afkode, hvor de befinder sig i strukturen. Men en side, der ligger flere niveauer under forsiden, får ofte en meget lang og uoverskuelig url. 

Du kan lave en kortere url for både sider og filer. Det gør du ved at oprette en såkaldt kort url ('smuk url'). Den kan du f.eks. bruge på plakater eller trykte visitkort.

Der er to metoder at oprette korte url'er på. De har forskellige fordele og ulemper, som beskrevet i det følgende.

Opret genveje i en mappe

Opret en mappe til dine genveje

Hvis der ikke allerede er en mappe på dit domæne, der hedder 'Henvisninger' eller 'Genveje', kan du oprette en sådan til at opbevare de korte url'er i. Du skal gøre følgende. Sørg for at du står på roden (den grønne globus) i sidetræet:

 1. Opret en ny side ved at trykke på ikonet for at oprette en ny side. Derefter dukker der fire valgmuligheder op.
 2. Klik på mappe-ikonet og træk-og-slip det ned i sidetræet, dér hvor du ønsker mappen placeret.
 3. Navngiv den nyoprettede mappe (f.eks. 'Henvisninger').

Sørg for, at mappen er synlig. Afslut med at gemme og lukke.

Opret genveje (de korte url'er)

Nu kan du oprette korte url’er i din genvejsmappe.

 1. Opret en ny side, som skal være underside til mappen 'Henvisninger'. Hvis du vil henvise til en uploadet fil eller en ekstern webside, skal siden være af typen 'Link til ekstern URL'.
 2. Hvis du vil henvise til en anden side i sidetræet, skal siden være af typen 'Genvej'.

Husk: Du kan altid fortryde dit valg og ændre sidens type ved at redigere sidens egenskaber.


Link til ekstern url

 1. Giv genvejen/henvisningen en titel. Titlen bliver synlig i menuen og url'en. I dette eksempel: domænenavn.au.dk/smukurl
 2. I feltet URL indtaster du url'en for den side, som du ønsker, genvejen skal gå til. 
 3. Gem og luk.

Link til genvej

 1. Giv genvejen en sidentitel. Titlen bliver synlig i menuen og url'en. I dette eksempel: domænenavn.au.dk/korturl
 2. I felet 'Genvejsdestination' indtaster du page id på den side, som du ønsker genvejen skal gå til. Du kan også klikke dig frem i sidetræet og vælge den side, du vil lave genvejen til (klik i så fald på mappen længst til højre).
 3. Gem og luk.

Lav sidens url om til en kort url

Det er muligt at ændre url'en for en side uafhængig af sidens placering i menustrukturen. Det kan f.eks. være en side, der ligger nogle niveauer nede i menustrukturen, hvor du kan ændre url'en, så den ikke længere afspejler, hvor siden er placeret i hierarkiet. Fremgangsmåden er følgende:

 1. Vælg den side, du vil ændre url'en for.
 2. Rediger sidens egenskaber.

Under 'URL-segment' kan du nu selv bestemme, hvad sidens url skal være:

 1. Klik på knappen for at åbne url-feltet for redigering.
 2. Du kan nu skrive den sti, du ønsker at siden skal have  og kan derved lave url'en om til en kort url, hvis du ønsker det.
 3. Gem og luk.

Pas på med url-ændringer!

At omdøbe url'er er ikke problemfrit. Det kan være vanskelligt for en bruger at afkode, hvor siden hører hjemme, hvis sidens url ikke længere afspejler, hvor den er placeret i menustrukturen. Derudover kan det give anledning til forvirring, hvis for mange sider har en særlig url. 
Anbefalingen er derfor, at man udelukkende bruger denne metode i særlige tilfælde, og at man gør det så tidligt som muligt, efter at en side er oprettet. Hvis man omdøber url'en til en side, der blev oprettet for flere år siden, bliver der rod i undersidernes url'er. 

Vi vil også advare imod at omdøbe url'en til den samme side flere gange. Hver gang man omdøber en url, laver TYPO3 en viderestilling (en redirect) fra den tidligere url til den nye. Det er smart, fordi trafik til den gamle side, bliver sendt det rigtige sted hen, men hvis der kommer for mange redirects som følge af en række omdøbninger, er der risiko for, at siden holder op med at virke. Hvis du oplever dette, kontakt din lokale TYPO3-support, så de kan slette de gamle viderestillinger, så siden fungerer normalt igen.