Opret korte URL'er

Sider i TYPO3 får i udgangspunktet en webadresse (herefter: url) alt efter, hvor de er placeret i sidetræet. Derfor kan en side, der ligger flere niveauer under forsiden, have en meget lang url. Alle niveauerne i sidetræet bidrager til den samlede adresse. Dette hjælper brugerne med at afkode, hvor de befinder sig i strukturen. Men disse url’er bliver ofte meget lange og uoverskuelige. 

Du kan lave en kortere url for både sider og filer. Det gør du ved at oprette en såkaldt kort url til den pågældende side i sidetræet eller fil filliste-modulet. Den kan du f.eks. bruge på plakater eller trykte visitkort.

Der er to metoder at oprette korte url'er på, som har forskellige fordele og ulemper.

Opret genveje i en mappe i roden af din side

Opret en mappe til dine genveje

Hvis der ikke allerede er en mappe i roden på dit domæne, der hedder henvisninger eller genveje, kan du oprette en sådan til at indeholde korte url'er. Du skal gøre følgende. Sørg for at du står på roden (den grønne globus) i sidetræet:

 1. Opret en ny side ved at trykke på ikonet for at oprette en ny side. Derefter dukker der 4 forskellige valgmuligheder op.
 2. Klik på mappe-ikonet og træk-og-slip det ned i sidetræet, dér hvor du ønsker mappen placeret.
 3. Navngiv den nyoprettede mappe (fx henvisninger).

Sørg for at mappen er synlig. Afslut med at gemme og lukke

Opret de korte url'er

Nu kan du oprette korte url’er i din genvejsmappe.

 1. Opret en ny side, som skal være underside til mappen "Genveje”. Hvis du vil henvise til en uploadet fil eller en ekstern webside, skal siden være af typen ”Link til ekstern URL”.
 2. Hvis du vil henvise til en anden side i sidetræet, skal siden være af typen ”Genvej”.

Husk. Du kan altid fortryde dig valg og ændre sidens type ved at redigere sidens egenskaber.


Link til ekstern url

 1. Først sætter du sidetitel på, altså den titel som genvejen/henvisningen får. I dette eksempel: domænenavn.au.dk/smukurl
 2. Indtast url'en på den side, som du ønsker genvejen skal gå til. 
 3. Gem og luk

Link til genvej

 1. Først sætter du sidetitel på, altså den titel som genvejen/henvisningen får. I dette eksempel: domænenavn.au.dk/korturl
 2. Indtast page id på den side, som du ønsker genvejen skal gå til. Du kan også klikke dig frem i sidetræet og vælge den side, du vil lave genvejen til.
 3. Gem og luk

Lav sidens url om til en kort url

Med version 10 af TYPO3 er det blevet muligt at lave url'en for en side om til lige præcis det, du ønsker. Man er altså ikke længere tvunget til at bruge en url, der afspejler sidens placering i sidestrukturen.

Hvis du f.eks. har en side der ligger nogle niveauer nede i strukturen på siden, kan du ændre denne url, så den ikke længere afspejler, hvor siden er placeret. Fremgangsmåden er følgende:

 1. Vælg den side, du vil ændre url'en for
 2. Rediger sidens egenskaber

Under URL-segment kan du nu selv bestemme, hvad sidens url skal være

 1. Klik på knappen, for at åbne url-feltet for redigering
 2. Du kan nu skrive lige præcis den sti, du ønsker at siden skal have - og kan derved lave url'en om til en kort url, hvis du ønsker det
 3. Gem og luk

Pas på med url-ændringer!

Vær opmærksom på, at man skal passe på, når man omdøber url'er. Hvis en sides url ikke længere afspejler hvor den er placeret i strukturen, kan det være vanskelligt for en bruger at afkode, hvor han er. Derudover kan det give anledning til en del forvirring, hvis for mange sider har en særlig url. 
Anbefalingen er derfor, at man udelukkende bruger denne metode i særlige tilfælde, og at man gør det så tidligt som muligt. Hvis man omdøber en side, der har kørt i flere år, kan det blive noget værre rod med undersider og hvordan deres url'er kommer til at se ud. 

Derudover vil vi også gerne advare imod at omdøbe den samme side ofte. Hver gang man omdøber en url, laver TYPO3 en redirect fra den tidligere url til den nye. Det er smart fordi trafik til den gamle side, så bliver sendt det rigtige sted hen, men hvis der kommer for mange redirects som følge af en række omdøbninger, er der risiko for, at siden holder op med at virke. Det kan dog aldrig gå værre, end at din lokale TYPO3 support kan hjælpe med at slette nogle af de gamle viderestillinger, så siden fungerer normalt igen.