Teksteditoren

Teksteditor

TYPO3's teksteditor er det vigtigste redskab i det daglige arbejde. Du kan bruge den ligesom enhver anden editor, og de fleste knapper ligner det, du kender fra f.eks. Word. Du kan indsætte billeder, citater, links til indhold, sider eller filer, oprette tabeller, indsætte bløde delestreger osv.

 • Du kan altid holde musen over en knap for at få vist en lille popup, som fortæller dig hvad knappen gør.
 • Mange almindelige tastaturgenveje kan også benyttes i TYPO3's editor f.eks. Ctrl+b (B), Ctrl+i (i). Følgende tre virker også, men der er ikke ikoner i editoren: Ctrl+c (Kopier), Ctrl+v (Indsæt) og Ctrl+x (Klip). Se oversigten over alle editorens ikoner nedenfor. 
 • Du kan som redaktør ikke frit vælge skrifttype, farve og skriftstørrelse, da indholdet følger det design, der er vedtaget for websitet.

Beskrivelse af ikoner

 1.  Vælg formatering: Du kan markere en del af teksten og vælge, om det skal være et afsnit eller en af overskrifterne 1-6. Se detaljer i særskilt figur nedenfor.
 2. Bold: Markér tekst og klik på B eller benyt genvejen Ctrl+b. Formateringen ophæves med samme genvej.
 3. Italic: Markér tekst og klik på I eller benyt genvejen Ctrl+i. Formateringen ophæves med samme genvej.
 4. Sub-/supscript: Markér den tekst, som skal sænkes eller hæves og klik på ikonet. Formateringen ophæves på samme måde.
 5. Stor citation: Markér tekst som skal fremhæves betydeligt. 
 6. Punktlister: Du kan vælge mellem nummereret eller ikke-nummereret liste.
 7. Reducer/Forøg indrykning: Du kan få punktlister inden i hinanden vha. indrykning ligesom i Word ("nestede lister").
 8. Indsæt specialtegn: Det første specialtegn er et såkaldt 'hårdt mellemrum' ( ). Se detaljer i særskilt figur nedenfor.
 9. Indsæt blød delestreg. En meget nyttig mulighed for at lange ord deles pænt i frontend. Delestreger ses hverken i tekstvisning eller html-visning. De effektueres kun i frontend. Indsætter du en blød delestreg et forkert sted, må du slette hele sætningen og begynde forfra.
 10. Vandret streg. Indsætter en såkaldt 'horizontal ruler'. Brug den med omtanke, da den blander sig med det øvrige design.
 11. Indsæt/fjern link. Der er fire muligheder: Du kan linke fra tekst eller billede til en side i dit sidetræ, en fil i Filliste-modulet, indsætte en ekstern webadrese (url) eller indsætte en e-mail. Den linktekst, som du markerer, bør være informativ i forhold til destinationen altså dét, som du linker til. (Dvs. ikke bare "Klik her"!) Se detaljeret vejledning om links længere nede på siden
 12. Indsæt billede: Vi anbefaler generelt, at du sætter billeder ind enten via Billede-elementet eller Tekst-med-billede-elementet. Læs mere nedenfor om at indsætte billeder direkte i brødteksten.
 13. Søg og Erstat: Fungerer som tilsvarende funktioner andre steder. Du kan søge på hele ord, og søgefunktionen skelner mellem store/små bogstaver.
 14. Slå teksttilstand til/fra: Du kan vælge at se den html-kode, som ligger bag teksten i dit indholdselement. Det behøver du normalt ikke, men engang imellem kan det være lettere at rette i html-koden.
 15. Indsæt tag: Det er her, du f.eks. kan indsætte et anker (bogmærke). Se vejledning til bogmærker nedenfor.
 16. Fjern formatering: Markér ord eller tekst og klik på Fjern formatering. Så renses teksten for 'fremmed' formatering efter f.eks. Kopier-Indsæt fra andre kilder.
 17. Fortryd seneste handling/Gendan seneste handling.
 18. Tabel: Klik på Indsæt tabel eller rediger en eksisterende tabel. 
 19. Tabelrække: Her kan du redigere egenskaberne for hele den række, markøren er i. Du kan indsætte eller fjerne rækker.
 20. Tabelkolonne: Her kan du redigere egenskaberne for hele den kolonne, markøren er i. Du kan indsætte eller fjerne kolonner.
 21. Tabelcelle: Sæt markøren i en celle. Nu kan du redigere egenskaberne for den enkelte celle og splitte eller sammenflette celler.
 • Viser TYPO3 6.2's teksteditor
 • Viser teksteditorens specielle tegn

Opret et link

I teksteditoren kan du indsætte links til sider i sidetræet eller elementer på din side, til filer i Filelist, til eksterne websider eller en e-mail:

 1. Marker den tekst du vil lave til et link.
 2. Klik på link-ikonet i teksteditoren. Vælg nu én af følgende  fire muligheder for dit link: 
 3. En side i dit sidetræ, som du navigerer dig frem til og vælger ved at klikke på sidens titel i sidetræet.
 4. En fil (fx en pdf), som du allerede har uploadet i Filliste-modulet, eller du kan uploade filen undervejs dvs. lige inden du sætter link til den.
 5. Ekstern url dvs. du indsætter url'en til den side, du ønsker linket skal føre brugeren til. Det kan være en side på hjemmesiden, som du ikke har adgang til i dit sidetræ, og derfor ikke kan navigere frem til. Eller det kan være en side et sted ude på nettet.
 6. Her kan du indsætte en mailadresse.


Viser hvordan man indsætter link i editoren.

Indsæt billede i brødteksten

Vi anbefaler generelt, at du sætter billeder ind enten via Billede-elementet eller Tekst-med-billede-elementet. Men du kan indsætte et billede direkte i brødteksten ved at vælge Indsæt billede. Du får tre muligheder: 

 • Nyt magisk billede: I "Magisk" tilstand kan du vælge alle typer billeder med vilkårlige dimensioner. Billedet bliver automatisk konverteret til et webformat, og enhver ændring af dimensioner, du laver, bliver processeret for at optimere kvalitet og størrelse. 
 • Nyt normalt billede: I "Normal" tilstand kan du kun indsætte web billedformater (JPG,GIF and PNG) op til 640x480 pixels. Denne metode er beregnet for billeder, som allerede er optimeret til web. 
 • Træk og placér: Du kan træk-og-slip billeder fra pc'ens desktop ind i TYPO3 backend.

For at vælge, uploade og indsætte et billede i brødteksten skal du nu:

 1. Klik på hvilken mappe, du ønsker at uploade dit billede til.
 2. Vælg den fil, du ønsker at uploade til den valgte mappe.
 3. Klik Send filer. Hvis du ønsker at erstatte et allerede uploadet billede med et ny version, markerer du Overskriv eksisterende filer.
 4. Du kan hente flere billeder ind i editoren på én gang ved at markere dem med flueben.
 5. Klik nu på Importér selektion.
Viser hvordan man indsætter billede i TYPO3's teksteditor.

Opret bogmærker

Hvis du ønsker en indholdsfortegnelse i toppen af din side med bogmærker til andet indhold på siden eller andre sider, så kan du benytte teksteditorens ankre og links.

 1. Markér den tekstdel, der skal fungere som anker, klik på ikonet <|> og vælg anker a
 2. Giv ankeret et navn. Ankerets navn vil ikke ses nogen steder, men du skal kunne finde det blandt mange andre navne, når du skal linke til det om lidt. Klik OK. Husk også at klikke Gem, ellers kan du ikke søge ankeret frem i punkt 5.
 3. Du kan se, hvordan et anker ser ud, hvis du slår editorens teksttilstand fra (klik på <>)
 4. Nu markerer du den tekst, som skal linke til ankerteksten, og klikker på Indsæt link.
 5. Naviger frem til den side, hvor dit anker ligger, klik på den lille orange pil og vælg dit anker (det navn, du gav det i punkt 2).
 • Viser hvordan man indsætter anker i TYPO3's teksteditor.
 • Viser hvordan man indsætter anker i TYPO3's teksteditor.
 • Viser hvordan man indsætter anker i TYPO3's teksteditor.

Rensning af indhold fra andre kilder (Word, pdf, web)

Når du kopierer tekst fra andre kilder f.eks. fra Word, din e-mail, en PDF-fil eller tekst fra et andet website, vil den kopierede tekst typisk have sin originale formatering med. Hvis ikke du renser teksten for denne fremmede formatering, kan den blive vist på websiden og overskrive det egentlige design. Desuden ødelægger det søgemaskineoptimering. Editoren er som standard sat op til automatisk at rense teksten for dig, hvis du indsætter vha. Ctrl+v, men det kan glippe. Benyt den gule kost ("Fjern formatering") til at rense og rydde op i indhold.

Du kan altid kigge i HTML-koden vha. knappen <> ("Slå teksttilstand til/fra"), om teksten er korrekt renset. Alternativ: Du kan sætte den kopierede tekst ind i f.eks. Notepad, hvorved al formatering forsvinder. Derefter kopierer du teksten fra Notepad ind i TYPO3's teksteditor og tilføjer punktlister, formattering mv.