Brugertest

Brugertest er en række strukturerede interviews, hvor du får repræsentative brugere til at udføre en række typiske opgaver på hjemmesiden. Det kunne fx være at finde nogle specifikke informationer eller tilmelde sig et arrangement. Brugeren bedes tænke højt, mens han udfører opgaverne. Du sidder ved siden af og noterer, hvad brugeren gør og siger. Du vil sandsynligvis blive overrasket over, hvor mange nyttige input, du kan få. Og ofte er det ting, der let kan gøres noget ved: Placere et quicklink på forsiden, omdøbe et menupunkt eller ændre en knaps placering.

Det er i mange tilfælde nok at spørge 5 brugere – så er sandsynligheden for, at du har afdækket de største issues stor. Har du kun tid og mulighed for at finde to brugertestere, så er det bedre end ingen.

At finde brugere

I brugertests er det vigtigt at finde nogen, der er repræsentative for målgruppen. Det betyder i de fleste tilfælde, at dine nærmeste kollegaer ikke er de bedste kandidater. De ved sikkert for meget om emnet eller kender hjemmesiden for godt til at repræsentere den bruger, der kun sjældent benytter den.

Er studerende din målgruppe, så har vi god erfaring med at stille os op i universitetets kantiner og lave aftaler der. Mange studerende vil gerne afsætte 30-45 minutter en til to dage efter, når de ved, at deres input kan være med til at forbedre et værktøj, de også har brug for.

De eksterne målgrupper er lidt sværere at få fat på. Overvej om der er kollegaer, der kan hjælpe dig med at skaffe navne på folk, du kan kontakte. Er det potentielle studerende kan studievejlederne måske hjælpe. I nogle tilfælde kan det også være fint at lave brugertest med nogen i dit private netværk. Hav dog hele tiden for øje, om dem du tester med, er repræsentative for målgruppen.

Design af spørgeguide

De bedste brugertests bygger på en god spørgeguide. Det vil sige en række spørgsmål, som du forventer, kan give dig svar på, hvordan hjemmesiden benyttes, og måske afdække nogle problemfelter.

Du kan se en skabelon med en række eksempelspørgsmål her.

Test gerne spørgeguiden på forhånd ved at lave en hurtig brugertest med en kollega. Selv om vedkommende ikke er repræsentativ, vil du måske opdage nogle spørgsmål, hvor svaret indikerer, at der er risiko for misforståelser, og at du derfor ikke får de data, du har brug for.

1023 / typo3