Problemer med scripts flere steder i TYPO3

Vi har desværre problemer med at afvikle scripts på flere domæner i TYPO3.

For at leve op til gældende lov- og retningslinjer for cookies, har vi udrullet en opdatering af au.dk's cookiesamtykke. Opdateringen har desværre forårsaget, at nogle scripts ikke bliver afviklet korrekt i TYPO3. De berørte installationer er i28, i29, i30, i31, i32, i33, i34, i35 og i36

Problemerne med scriptfejl skal løses manuelt. Vi er derfor afhængige af, at du retter henvendelse til din lokale TYPO3 support, hvis du har scripts på dine sider, som ikke længere fungerer.

Opdateringen rulles ikke tilbage på trods af problemer med scripts, da vi vurderer, at det vil øge den samlede mængde af fejl, der skal rettes.

De resterende installationer i TYPO3 vil få udrullet opdateringen, når vi har gennemført rettelser af scripts på de opdaterede installationer.