Find id-nummer på en side

Alle sider i TYPO3 har et unikt sidenummer. Du kan finde sidenummet på forskellige måder.

I backend:

I TYPO3's backend kan du finde sidenummeret ved at føre musen hen over sidens 'ikon' i sidetræet. (Hvis du skal bruge sidenummeret i forbindelse med TYPO3-support, så husk også at notere dig, på hvilken TYPO3-installation siden findes.)

I frontend:

I 'frontend', dvs. på en hjemmeside, står sidenummeret nederst på siden. Du kan også finde det ved at tilføje en parameter til sidens url (og evt. bogmærke denne tilføjelse.

Herunder beskrives de forskellige måder at finde sidenummeret på i frontend.

Find sidenummeret nederst på en siden

Nederst i højre hjørne af AU's hjemmesider står sidens nummer (samt installationsnummer).

Sidenummeret er ikke umiddelbart synligt, men vises, når man fører musen hen over det (sigt efter 1 cm fra højre marginen og 0,5 cm over sidens bund). 

Det er lettest at kopiere nummeret ved at dobbeltklikke på tallet, så det fremhæves, og dernæst trykke Ctrl+C.

Tilføj en parameter til sidens url

Tilføj '?type=150171' til en hvilken som helst TYPO3-sides url i adresselinien, og tryk på retur-tasten.

Det er besværligt at huske, så det anbefales at oprette et bogmærke til url-tilføjelsen til fremtidig brug. Se vejledning i det følgende afsnit.

Lav en knap i bogmærke-linien

Det kan være en stor hjælp at have en knap i browserens bogmærkemenu, som man kan benytte til at få vist en vilkårlig Typo3-sides sidenummer (pid) og en række andre oplysninger.

Det gøres lettest ved at højreklikke på dette 'bookmarklet-link' og vælge at oprette et bogmærke.

Husk at vælge at gemme bogmærket på bogmærke-linen, så det er let tilgængeligt som en knap.

En bookmarklet er et link med en stump javascript. Denne bookmarklet tilføjer den i foregående afsnit beskrevne parameter til den url, der i øjeblikket er vist.

Derefter kan man fra en hvilken som helst af vores Typo3-sider få vist oplysninger om denne ved blot at klikke på knappen i bogmærke-linien.