URL'er i TYPO3

Hvad er en URL, og hvad består den af?

URL står for Uniform Ressource Locator, som i daglig tale ofte kaldes for et link eller en webadresse. URL’en beskriver adressen for en side på internettet, og du kan finde URL’en i adressefeltet i toppen af dit browservindue.


URL’en består hovedsageligt af et domæne (markeret med grøn) efterfulgt af en eller flere sidestier (markeret med lilla). Undersiderne på det website, du besøger, adskilles af en skråstreg i URL’en. I eksemplet ovenfor findes der 2 undersider: Administration og IT.

Sidestien er med til at indikere, hvor du befinder dig på en hjemmeside. Sidestien vil derfor som oftest være opkaldt efter navnet på siden, der besøges. Dog kan navnet ændres, f.eks. til en forkortelse, hvilket får betydning for URL’ens udtryk og den besøgendes overblik. 

Hvad kan du finde i denne vejledning?

Der er ting, man skal være særlig opmærksom på, når man arbejder med og ændrer i URL’er for en side.

Denne vejledning giver et overblik over URL’ernes funktioner, og hvordan de anvendes i TYPO3 på Aarhus Universitet.

Sideopsætning: Find sidens URL

Når du skal finde URL'en for din side, skal du gå til sideindstillingerne.

  • Du finder sideindstillingerne ved at klikke på ikonet i backend, der er markeret med gult på billedet herunder.

  • Herefter finder du URL-segmentet under fanen General, hvor URL'en for din side fremgår. 

Ved siden af URL-segmentet finder du to knapper med forskellige metoder, der gør det muligt at ændre URL'ens form og længde. 

  1. Knappen til højre: Beregn URL'en automatisk ud fra sidens titel og placering i sidetræet. Denne metode er den mest brugte, eftersom TYPO3 automatisk danner en URL ud fra sidens placering i sidetræet og ud fra sidens titel. Det gør URL'en nem at navigere sig frem til. 
  2. Knappen til venstre: Manuelt indtastet URL. Denne metode bruges, hvis der ønskes en kortere URL for en side. Ved at bruge den manuelle metode kan man selv bestemme, hvad der skal stå efter domænet. Vær dog forsigtig! Denne metode gør det langt sværere for den besøgende at navigere sig rundt på Aarhus Universitets hjemmeside, hvis URL'en ikke afspejler noget retvisende.

Vær opmærksom

TYPO3 opretter automatisk en genvej fra den oprindelige URL til den nye, hvis du omdøber eller opdaterer URL'en ved brug af metoderne over. Læs mere om slugs (genveje) her

Opret korte URL'er

Korte URL'er (genveje) er praktiske og kan bruges på plakater, PowerPoints eller trykte visitkort. Dette er en kort URL: au.dk/studiestart. Den korte URL fører dig ind på siden: studerende.au.dk/studiestart.

Der er to måder at oprette korte URL'er på. De har forskellige fordele og ulemper, som står beskrevet i vejledningen: 

Slugs (side-stien): Hvordan opdateres og ændres en URL?

Hvad er en slug? 

En "slug" er den læsevenlige del af en URL, altså det, der kommer efter domænet, som gør det muligt at identificere en bestemt side på en hjemmeside. 

Eksempelvis ville alt efter URL'en for denne side på domænet typo3.au.dk være en slug – altså "/vejledninger/sideopsaetning/urler-i-typo3". 

Hvad genererer en slug? 

Når du ændrer i en URL i backend, får du et blåt pop-up vindue i højre hjørne, der ser således ud:

Dette pop-up vindue gør opmærksom på, at der automatisk er oprettet redirects (genveje) for den pågældende side og dens undersider, så den besøgende ikke lander på en 404-side. 

De to knapper – ”Revert update” og ”Revert redirects only” – kan hjælpe med at fjerne gamle URL’er på to forskellige måder:

  • Revert updatefortryder hele slug-opdatering og fjerner redirects (genveje). Dette betyder, at alle de ændringer, du lige har foretaget, vil vende tilbage til originalen – undtagen det, du manuelt har indtastet i URL-segmentet.
  • Revert redirects only: fjerner kun redirects (genvejene). Når du vælger denne funktion, bliver kun den seneste slug ændret. Dvs. at alle slugs, der er skabt før denne, fortsat vil eksistere – også på undersiderne. Man vil i dette tilfælde få en fejl 404, hvis man bruger en URL, der hverken er den nyeste eller oprindelige URL. 

URL'er på oversatte sider

Når du skal oversætte en side, oprettes der automatisk en ny URL-adresse. Den nye URL-adresse vil indeholde "/translate-to-", der ikke er særlig brugervenligt. Du bør derfor genberegne linket, når siden er blevet navngivet, inden du gemmer siden allerførste gang.

  1. Fjern [Translate to English:] fra din sidetitel og navngiv den efter det oversatte sprog 
  2. Opdater URL-segmentet.
  3. Klik på Save og gem siden.

På den måde undgår du at lave unødvendige redirects (genveje) med "/translate-to" side-stien, når du oversætter din side. 

Vejledningen tager udgangspunkt i sider med dansk som standardsprog, der oversættes til engelsk. Fremgangsmåden er dog nøjagtigt den samme, hvis der er tale om en side med engelsk som standardsprog, der oversættes til dansk, tysk eller spansk.

Problemer med links på tværs af sprog

I sjældne tilfælde kan du opleve problemer med at linke på tværs af sprog på din side. Dette kan skyldes, at links mellem sprog er brudt, så siden enten vises på det forkerte sprog eller slet ikke vises overhovedet.