Vælg sidelayout

En sides udseende er bestemt af det valgte sidelayout (skabelon). For at vælge eller ændre layout skal du redigere sideegenskaber og vælge fanebladet Udseende.

Der findes fem layout i TYPO3. Fire af de fem kan vælges af almindelige redaktører. Det er med/uden venstre menu og med/uden højre kolonne. Alle layout er responsive. 

AU MAIN 2016 [M venstre, M højre]

Dette layout har en venstremenu, der fungerer som navigation for dine sider. Venstremenuen bliver automatisk opbygget, når du laver sider og undersider. Derudover har skabelonen en kolonne i højre side, hvor du kan indsætte indhold, som relaterer sig til indholdet i hovedkolonnen på midten af siden.

AU MAIN 2016 [M venstre, U højre]

Dette layout har en venstremenu, som navigation for dine sider. Menuen bliver automatisk opbygget, når du laver sider og undersider. Resten af siden udgør indholdskolonnen.  

AU MAIN 2016 [U venstre, M højre]

Dette layout har ingen venstremenu og anvendes primært til forsider for webuniverser eller portaler.

Hvis du anvender dette layout, har brugerne ikke mulighed for at navigere til undersider via venstremenuen. Du skal derfor overveje om formål og brugervenlighed kan forsvares i forhold til anvendelsen af denne skabelon. 

AU MAIN 2016 [U venstre, U højre]

Dette layout har hverken venstremenu eller højre menu og anvendes primært til forsider for webuniverser.

Hvis du anvender dette layout, kan brugerne ikke navigere til undersider via venstremenuen. Du skal derfor overveje om formål og brugervenlighed kan forsvares i forhold til at vælge denne skabelon.

Kolonneelementer i indholdsfeltet

Efter du har valgt sidelayout, kan du inddele det midterste indholdsfelt (Main column) med et eller flere gridelementer. Du kan vælge mellem 2, 3 eller 4 kolonner. Kolonneelementerne finder du i fanebladet Gridelementer, når du indsætter et nyt indholdselement. Du kan læse mere om, hvordan kolonneelementerne opfører sig i responsivt design