Sideegenskaber

Sideegenskaber

Viser au.dk/om/profilPå AU's hjemmeside vil du møde mange forskellige typer af sider og måder at vise indhold på. Her viser vi, hvordan du sætter en side op i stil med denne: au.dk/om/profil.

Du har mulighed for at skjule en side, gøre den usynlig i venstremenuen, sætte adgangsbegrænsning, skrive metadata mv. Du får adgang til sideegenskaberne i backend ved at:

 1. enten klikke på ikonet ud for siden og i menuen vælge Redigér
 2. eller klikke på den gule blyant øverst i dit skærmbillede Redigér sideegenskaber

 

Vær opmærksom på, at alle faner ikke findes, hvis du ser på en side, der er oversat.

Vælg Rediger Sideegenskaber

Fanebladet Generelt

 1. Type - her kan du vælge hvilken type siden skal være. I 99% af tilfældene skal det være Standard. 
 2. Sidetitel Giv siden et meningsfuldt navn, som indeholder ét eller flere nøgleord fra sidens indhold. Undgå punktum, som nogle browsere ikke kan fortolke. Bemærk, at Google kun viser de første 65 tegn i sidens titel inkl. mellemrum. Siden titel slår igennem tre steder: I søgeresultater, i sociale medier og i browsere (faneblad og bookmarks).
 3. Alternativ navigationstitel - normalt vises sidetitlen i menuerne på hjemmesiden, men du kan overskrive dette ved at udfylde dette felt. Dermed kan siden have et navn i backend, men et andet navn i menuerne i frontend. Hvis Sidetitel er meget lang, kan det være praktisk at anvende Alternativ navigationstitel.
 4. Sideoverskrift - normalt anvendes sidetitlen også som overskrift på siden i frontend. Ved at udfylde dette felt kan du angive en overskrift på siden, som er anderledes end sidetitlen. Hvis du fortryder din Sideoverskrift, så markér alt (Ctrl+a) i feltet og slet.
 5. Sidenavn i adresselinjen - normalt angives sidens titel i stien i browserens adresselinie - dette kan overskrives her, så du kan få en anden sti i adresselinien. Benyt – (dvs. ikke _) hvis du har brug for at adskille ord. (Søgemaskiner forstår - som orddeler men ikke _.)
 6. Udelad URL-bidrag - fjerner sidens titel (adresse) fra stien vist i browserens adresselinje. Dvs. hvis den normale adresse for siden i browseren er www.au.dk/kurser/begynder, så vil et hak her for siden kurser fjerne denne del af adresse og gøre den til www.au.dk/begynder i stedet. Hvis du har udfyldt feltet Sidenavn i adresselinien, så er det Sidenavnet, som ikke vil blive vist i browserens adresselinie.

Som redaktør bør du sørge for, at de felter, du benytter, hænger sammen og er søgemaskineoptimerede, dvs. at Sidetitel, Alternativ navigationstitel, Sideoverskrift, Sidenavn i adresselinien, sidens indhold og metadata (se fanebladet Metadata) indeholder et eller flere af de samme nøgleord.

Husk, at hvis du omdøber en side, så får den ny adresse. Det betyder, at fx Google ikke længere kan finde den, og brugerne får derfor en 404-fejl. Dem, der har bogmærket siden, kan heller ikke længere finde indholdet.

Hvis du omdøber siden, så kopier gerne den gamle linkadresse ind i feltet ”Sidenavn i adresselinien”. Dvs. hvis siden før bare hed ”Sider” og derfor havde denne url: typo3.au.dk/vejledninger/sideopsaetning/sider/. Men nu hedder ”Sådan opretter du sider” og derfor har denne url: "http://typo3.au.dk/vejledninger/sideopsaetning/sadan-opretter-du-sider", så skal du kopiere sidste del af den gamle linkadresse, dvs. bare ordet ”sider”, ind i feltet ”sidenavn i adresselinien”. Det betyder at linkadressen også fremadrettet vil være typo3.au.dk/vejledninger/sideopsaetning/sider/, selv om siden har skiftet overskrift.

Fanebladet Generelt

Fanebladet Adgang

 1. Skjul side - gør siden utilgængelig (inaktiv/Disabled). Siden vil give en fejl 404 i frontend for alle, som navigerer sig frem til den. Man skal være logget ind i TYPO3 for at kunne se en skjult side. Fjern fluebenet, hvis brugere skal kunne se din side. Søgemaskiner finder ikke siden.
 2. Skjul i menuer - siden er tilgængelig, men fremgår ikke af sidens venstremenu. Brugeren skal have et direkte link til siden for at vide, at den er tilgængelig. Søgemaskiner finder siden.
 3. Publiceringsdatoer og adgangsrettigheder - angiver fra hvornår siden skal være aktiv, til den skal de-aktiveres. Hvis du intet udfylder, er siden altid synlig. Du behøver ikke udfylde begge felter – hvis du f.eks. kun vil have en side til at være synlig indtil en vis dato, skal du kun udfylde Stop-feltet.
 4. Adgangsrettigheder for brugergrupper - hvis du ønsker at adgangsbegrænse en side, er det her du vælger, hvilken brugergruppe, der skal have adgang til at se siden.
 5. IP-begrænsning - begræns hvem, der skal kunne tilgå siden ud fra deres IP-adresse. På nuværende tidspunkt er det kun muligt at begrænse adgangen til universitetets IP-adresse.
 6. Retningslinjer for søgemotorer - hvis siden ikke skal indekseres af søgemaskiner, sætte du flueben i "Indeksér ikke denne side". Hvis søgemaskiner gerne må følge siden, men ikke skal rangere siden ud fra, hvilke links der optræder på siden, sættes der flueben i "Følg ikke denne side". Med flueben i "Apply to all subpages" vil indstillingerne også gælde sidens undersider.
Fanebladet Adgang

Fanebladet Metadata

Her kan du angive oplysninger vedrørende sideejerskab og henvendelse om sideindhold, samt metatags. Metadata er data-om-data altså oplysninger om sidens indhold, som ikke er direkte synlige på siden, men fortolkes af søgemaskiner. Søgemaskinerne anvender metadata som led i deres indeksering af indholdet og værdisætning af indholdets relevans for folks søgninger på fx Google. I gamle dage havde dette stor betydning, men i dag er det mindre væsentligt, da søgemaskiner i højere grad prioriterer det synlige sideindhold (brødtekst, overskrifter, filnavne på billeder).

 1. Sidens ejer - er altid en redaktør, som har adgang til TYPO3 og en hjemmeside. Sidens ejer ses ikke i frontend.
 2. Henvendelse om sidens indhold - kan være hvem som helst med et AUID uden at vedkommende har adgang til TYPO3. Sidens ansvarlige ses i frontend under "Henvendelse om denne sides indhold". Man kan også vælge at skrive en tekst i feltet Linktekst og indsætte en funktionsmailadresse i feltet Adresse (URL) i stedet for en specifik person.
 3. Metatags - består dels af de vigtigste nøgleord fra sidens indhold og en kort beskrivelse af indholdet på siden (opsummér sidens indhold på 155 karakterer eller mindre). På Google kommer beskrivelsen op lige under linket til siden i søgeresultaterne. Hvis ikke der er udfyldt noget, indsætter de fleste søgemaskiner blot den første linje af indhold, som de finder på siden. Du bør altid udfylde sidens metabeskrivelse - hvis ikke du ved, hvad der skal stå her, så overvej om siden kan undværes.
Fanebladet Metadata

Fanebladet Udseende

I det daglige omtaler vi ofte sidens udseende som sidens skabelon eller template. Vi henviser til, hvorvidt siden f.eks. har en højrekolonne eller ej. 

 • Sidelayout kun for denne side – her kan du i menuen vælge sideskabelon for siden.
 • Sidelayout for underliggende sider – her kan du angive, om undersider til denne side skal anvende en anden sideskabelon. Udfylder du ikke dette felt, nedarves sideskabelonen for den aktuelle side automatisk.

Tip: I langt de fleste tilfælde skal din side have en venstremenu (M venstre), som automatisk afspejler sidetræet. Hvis ikke (U venstre), skal du selv sørge for, at brugeren kan navigere rundt på sitet via knapper, et sitemap eller andre links på siderne. 

Fanebladet Udseende med Sideskabeloner

Fanebladet Egenskaber

Her kan du foretage oversættelsesindstillinger. I langt de fleste tilfælde skal markeringerne være som i eksemplet nedenfor. Fanebladet eksisterer kun for standardsproget.

 1. Skjul standard sprog for siden - sæt hak her, hvis du vil skjule denne side på websitet i standardsproget. Er standardsproget f.eks dansk og siden samtidigt er oversat til engelsk, skal du sætte hak her, hvis du vil skjule den danske udgave. 
 2. Skjul siden hvis den ikke er oversat til aktuelt sprog - dette er sat som standard på alle sider, der oprettes på standard sproget. Et flueben her sikrer, at en side på dansk, som ikke er oversat, ikke dukker op i menuen for de oversatte sider.

Hvis din TYPO3 backend er på engelsk, vil du støde på ordet 'localization', når det drejer sig om sprog og oversættelse.

Fanebladet Egenskaber (standard/default)

Fanebladet Ressourcer

I dette faneblad behøver du ikke gøre noget, medmindre du ønsker, at søgemaskiner ikke skal finde og indeksere din side.

Hvis du arbejder på en side, som ikke er Deaktiveret, men alene skjult i menuen, kan det være relevant at skjule den for søgemaskiner under arbejdet:

 1. Du markerer Indeksér ikke denne side
 2. Og det samme for alle undersider

Hvis din side er Deaktiveret, fjernes indeksering automatisk for siden, selvom de to flueben nedenfor ikke er sat. MEN, dette gælder ikke den Deaktiverede sides undersider. Hvis den Deaktiverede sides undersider heller ikke skal indekseres, er du nødt til at markerer Indeksér ikke denne side og det samme for alle undersider i fanebladet Ressourcer på den Deaktiverede side.

Fanebladet Ressourcer hvor indeksering styres

Fanebladet Døde links info

Dette faneblad skal du ikke tænke på. Dødelinks finder Siteimprove for dig!

Fanebladet Udvidet

 1. Field for extra javascript - her kan der tilføjes javascript, som ikke er en del af typo3; fx koder til indlejring af facebook, twitter, instagram og lignende. Vær opmærksom på, at koder tilføjet her ikke nedarves på undersider. 
 2. Field for extra css data - her kan der tilføjes ekstra CSS; ønsker du fx at ændre udseendet på et element, er det her CSS-koden skrives.  Vær opmærksom på, at koder tilføjet her ikke nedarves på undersider. 
 3. Reset menu - sættes der flueben her, vil venstre-menuen på denne side fungere som "rod", så menuen kun viser eventuelle undersider (og ikke links til sider "over" denne side).
Fanebladet "Udvidet", hvor der kan tilføjes javascript og CSS og venstremenuen kan resettes

Eksempel på sideopsætning

Her viser vi, hvordan du simpelt kan opbygge en side med ét af flere mulige grids (også kaldet fleksible indholdselementer). Din aktuelle sideskabelon (2015, 2016 eller BSS i fanebladet Udseende) afhænger af, hvilket domæne, du arbejder på, så dette er bare ét eksempel blandt flere mulige. Slutresultatet bliver:

 1. en side med skabelonen "Med venstre, Uden højre"
 2. et fokusfelt øverst
 3. indholdsfeltet opdelt i to kolonner fordelt som 2:1 (gridelement) med indholdselementer indeni

Sådan gør du:

 1. Det brede billede øverst (fokusfeltet) kræver en sideskabelon uden højre menu. Når du har oprettet din nye side, klikker du på sideikonet i sidetræet og vælger ”Redigér”. Du vælger fanebladet Udseende (Appearance). Vælg et Sidelayout med venstremenu, men uden højremenu. I udgangspunktet skal man altid vælge "2016 Responsive". Dog skal man på alle sider under Aarhus BSS vælge en af Aarhus BSS skabelonerne og på studerende.au.dk og medarbejdere.au.dk, skal man vælge en af 2015-responsive skabelonerne. Gem og luk.
 2. Du kan nu tilføje indhold på siden. Du klikker på det grønne kryds og vælger, hvilken type element du vil tilføje, i dette eksempel et fokusfelt, som ligger i femte faneblad.
 3. Til indholdet under billedet (fokusfeltet) vælger vi i dette eksempel en ny opdeling af siden. Vi ønsker en bred kolonne i midten og en smal i højre side. Tryk på det grønne plus under dit indsatte fokusfelt og vælg, hvilken type element du vil tilføje, i dette eksempel et "2:1 Columns" element. Dette såkaldte gridelement fungerer som 'container' for den tekst, billeder osv., som du ønsker at indsætte på siden.

Nu indsætter du indholdselementer i hhv. venstre og højrekolonne i gridelementet. I dette tilfælde et tekstelement i hver. Du kan nu se, hvordan siden ser ud i backend.

 • Sideegenskaber fokusfelt og grid
 • Eksempel på side