Rediger sideegenskaber

Ved at justere på en sides sideegenskaber, har du mulighed for at skjule en side, gøre den usynlig i venstremenuen, sætte adgangsbegrænsning, skrive metadata, ændre designet, vise indhold fra andre sider og meget mere.

Du kan få adgang til sideegenskaberne i backend på to forskellige måder:

 1. Klik på ikonet ud for siden og vælg Redigér i menuen
 2. Klik på ikonet øverst i dit skærmbillede (Redigér sideegenskaber)

I det følgende vil vi gennemgå de forskellige faneblade under sideegenskaber

Generelt

 1. Type - her kan du vælge hvilken type siden skal være. I 99% af tilfældene skal det være Standard, men du kan også vælge genvej, link til ekstern url eller systemmappe. 
 2. Titel Giv siden et meningsfuldt navn, som indeholder ét eller flere nøgleord fra sidens indhold. Undgå punktum, som nogle browsere ikke kan fortolke. Bemærk, at Google kun viser de første 65 tegn i sidens titel inkl. mellemrum. Siden titel slår igennem tre steder: I søgeresultater, i sociale medier og i browsere (faneblad og bookmarks).
 3. Alternativ navigationstitel - normalt vises sidetitlen i menuerne på hjemmesiden, men du kan overskrive dette ved at udfylde dette felt. Dermed kan siden have et navn i backend, men et andet navn i menuerne i frontend. Hvis Sidetitel er meget lang, kan det være praktisk at anvende Alternativ navigationstitel.
 4. Sideoverskrift - normalt anvendes sidetitlen også som overskrift på siden i frontend. Ved at udfylde dette felt kan du angive en overskrift på siden, som er anderledes end sidetitlen.
 5. Hide page-heading - Ved at sætte en markering her, kan du skjule sidens overskrift. Dette kan være praktisk, hvis man f.eks. har et grafisk element øverst på siden, der fungerer som en overskrift. Vær dog opmærksom på, at der skal være en anden H1-overskrift på siden, når man skjuler overskriften
 6. Hide breadcrumb - Ved at sætte en markering her, kan du skjule brødkrummen på din side. Vi anbefaler generelt ikke at skjule brødkrummen, da den hjælper brugerne med at orientere sig på din side. I enkelte tilfælde kan det dog være praktisk at have muligheden. 
 7. URL-segment - Her kan du vælge imellem to forskellige metoder: A) beregn url automatisk ud fra sidetitel eller B) manuel indtastet url.
  A) Dette er den mest brugte metode, hvor TYPO3 automatisk danner en url ud fra sidens placering i strukturen og sidens titel.
  B) Denne metode er velegnet, hvis man gerne vil have en kortere url for sin side. Ved at bruge den manuelle metode, kan man selv bestemme hvad der skal stå efter domænet. Brug denne mulighed med forsigtighed, da det kan gøre det sværere for brugerne at finde rundt på hjemmesiden, hvis url'erne ikke afspejler hvor på hjemmesiden man befinder sig.
  Vær opmærksom på, at TYPO3 automatisk opretter en viderestilling fra den oprindelige url til den nye, hvis du omdøber den. Der er derfor ikke risiko for, at en bruger får en fejlmeddelelse, hvis de forsøger at tilgå en side via en tidligere url.

Metadata

Her kan du angive oplysninger vedrørende sideejerskab og henvendelse om sideindhold, samt metatags. Metadata er data-om-data altså oplysninger om sidens indhold, som ikke er direkte synlige på siden, men fortolkes af søgemaskiner. Søgemaskinerne anvender metadata som led i deres indeksering af indholdet og værdisætning af indholdets relevans for folks søgninger på fx Google. I gamle dage havde dette stor betydning, men i dag er det mindre væsentligt, da søgemaskiner i højere grad prioriterer det synlige sideindhold (brødtekst, overskrifter, filnavne på billeder).

 1. Sidens ejer - Skal altid være en redaktør, som har adgang til siden i TYPO3. Sidens ejer ses ikke i frontend.
 2. Henvendelse om sidens indhold - Her er der frihed til at sætte personer eller funktionsmails på som den synlige kontaktperson på siden. Sidens ansvarlige ses i frontend nederst på siden ved siden af dato for sidste revision.
  Man kan enten skrive AU-ID eller mail på en ansat på AU i feltet Person - eller man kan vælge at skrive en tekst i feltet Linktekst og indsætte en email i feltet Adresse (URL) - f.eks. en funktionsmail. Endelig kan man vælge arv, hvor kontaktperson for siden på et højere niveau i sidetræet også bliver kontaktperson for denne side.

Punkt 3 og 4 nedenfor skal ikke udfyldes. Benyt i stedet SEO fanebladet og vejledningen Yoast bruges til optimering af SEO

SEO

SEO fanebladet bliver grundigt gennemgået i vejledningerne om SEO - Yoast. Vi henviser derfor til denne vejledninger for mere information.

Sociale medier

Her kan du arbejde med Open Graph tags til Facebook og Twitter Cards for at optimere hvordan dine sider tager sig ud, når de bliver delt på sociale medier som Facebook og Twitter

Udseende

I det daglige omtaler vi ofte sidens udseende som sidens skabelon eller template. Vi henviser til, hvorvidt siden f.eks. har en højrekolonne eller ej. Du kan vælge imellem 5 forskellige sidelayouts - og i realiteten er det kun 4 forskellige, du kan vælge imellem, da 2016 AU Forside er forbeholdt forsiden au.dk.

Du kan vælge imellem disse 4 sideskabeloner:

 • Med venstremenu, med højremenu
 • Men venstremenu, uden højremenu
 • Uden venstremenu, uden højremenu
 • Uden venstremenu, med højremenu

I langt de fleste tilfælde skal din side have en venstremenu (M venstre), som automatisk afspejler sidetræet. Hvis du fravælger venstremenuen, skal du selv sørge for, at brugeren kan navigere rundt på sitet via knapper, et sitemap eller links på siderne. 

1. Backend-layout (kun denne side) – her kan du vælge sideskabelon for den side, du befinder dig på.

2. Backend-layout (undersider til denne side) – her kan du angive hvilken sideskabelon undersider til denne side skal benytte. Det kan sagtens være en anden skabelon end den, der er benyttet på denne side. Udfylder du ikke dette felt, nedarves sideskabelonen for den aktuelle side automatisk.

3. Udskift indhold - her kan du vælge at udstille alt indhold fra en anden side i stedet for det indhold, der måtte være indsat på siden. Det er kun muligt at bruge denne funktion, hvis den rolle du er logget på TYPO3 med, giver adgang til både denne side samt den side, du vil indsætte indhold fra. 

Du kan læse mere om valg af sideskabeloner

Egenskaber

Her kan du skifte ikonet for din side. Dette kan være praktisk, hvis du gerne vil kunne skille dine nyhedsfoldere og lister over brugere, der skal kunne kunne logge på en adgangsbegrænset del af dine sider, fra dine almindelige TYPO3 sider. 

Fold menuen ud og vælg det udseende, du vil have. Vær opmærksom på, at dette ikke får nogen betydning for sidens udseende eller funktion i frontend.

Sprog

Her kan du foretage oversættelsesindstillinger. I langt de fleste tilfælde skal markeringerne være som i eksemplet nedenfor.

 1. Skjul standard sprog for siden - sæt hak her, hvis du vil skjule denne side på websitet i standardsproget. Er standardsproget f.eks dansk og siden samtidigt er oversat til engelsk, skal du sætte hak her, hvis du vil skjule den danske udgave. 
 2. Skjul siden hvis den ikke er oversat til aktuelt sprog - dette er sat som standard på alle sider, der oprettes på standard sproget. Et flueben her sikrer, at en side på dansk, som ikke er oversat, ikke dukker op i menuen for de oversatte sider.

Adgang

 1. Side synlig - Vælg om siden skal være tilgængelig eller utilgængelig. Siden vil give en fejl 404 i frontend for alle, som navigerer sig frem til den, når den er sat til ikke at være synlig. Man skal være logget ind i TYPO3 for at kunne se en skjult side. Ryk markøren til venstre, hvis du vil gøre din side utilgængelig. Søgemaskiner finder ikke sider der er gjort utilgængelige.
 2. Side aktiveret i menuer - Vælg om siden skal fremgå af sidens venstremenu, når den er tilgængelig. Hvis man slår det fra, vil siden fortsat være tilgængelig for alle; men man vil ikke kunne klikke sig frem til siden via menuen, men vil skulle have et direkte link til siden for at kunne se den. Søgemaskiner finder siden uanset om den er synlig i menuen eller ej.
 3. Publiceringsdatoer og adgangsrettigheder - angiver fra hvornår siden skal være aktiv, til den skal de-aktiveres. Hvis du intet udfylder, er siden altid synlig. Du behøver ikke udfylde begge felter – hvis du f.eks. kun vil have en side til at være synlig indtil en vis dato, skal du kun udfylde Udløbstidsdato-feltet.
  Ved at slå Udvid til undersider til, kan du vælge at de indstillinger om udgivelsesdato og udløbsdato, du har valgt, også skal gælde for samtlige undersider - i stedet for at skulle sætte det manuelt på hver enkelt underside
 4. Adgangsrettigheder for brugergrupper - hvis du ønsker at adgangsbegrænse en side, er det her du vælger, hvilken brugergruppe, der skal have adgang til at se siden. Læs mere om adgangsbegrænsning.
 5. IP-begrænsning - Hvis en side kun må kunne tilgås af medarbejdere på AU, kan man sætte IP-begrænsning på sin side. På nuværende tidspunkt er det kun muligt at begrænse adgangen til universitetets IP-adresse. Dette vil betyde, at alle der befinder sig på en AU lokation eller er logget på VPN, vil kunne se siden, men ikke andre end det. Siden vil ikke blive indekseret af søgemaskiner, hvis IP-begrænsning er slået til.

Udvidet

 1. Field for extra javascript - her kan der tilføjes javascript, som ikke er en del af TYPO3; fx koder til indlejring af facebook, twitter, instagram og lignende. Vær opmærksom på, at koder tilføjet her ikke nedarves på undersider. 
 2. Field for extra css data - her kan der tilføjes ekstra CSS; ønsker du fx at ændre udseendet på et element, er det her CSS-koden skrives.  Vær opmærksom på, at koder tilføjet her ikke nedarves på undersider. 
 3. Reset menu - sættes der flueben her, vil venstre-menuen på denne side fungere som "rod", så menuen kun viser eventuelle undersider. Denne funktion er særlig oplagt at bruge på meget store domæner, hvor man f.eks. gerne vil have at menuen nogle steder kun fokuserer på en enkelt gren.

Funktionerne Flexible page width og Historic page er ikke aktiverede endnu og det vil derfor ikke have nogen effekt at slå dem til eller fra. Når de bliver tilgængelige, vil denne vejledning blive udvidet med information om, hvordan man bruger de to funktioner.