Oversættelse af sider og elementer

Her finder du vejledning til oversættelse af sider og elementer i TYPO3. Vejledningen vil tage udgangspunkt i sider med dansk som standardsprog, der bliver oversat til engelsk. Men fremgangsmåden er nøjagtigt den samme, hvis der er tale om en side med engelsk som standardsprog, der skal oversættes til f.eks. dansk, tysk eller spansk.

Kolonnevisning eller sprogvisning

Som standard er TYPO3 sat op til at vise sider i backend i Kolonner, som vist her. Denne visning giver den fordel, at man fokuserer på én sprogversion ad gangen, og dermed er der mere plads til de enkelte indholdselementer.

Når du arbejder med flere sprogversioner af en side, kan det være en fordel at skifte sidevisning til Sprog, da det giver et bedre overblik over de forskellige sprogversioner sat op overfor hinanden og få dem vist samtidig. Vær opmærksom på, at du kan redigere sideegenskaber for det alternative sprog ved at vælge sprogvisning og skifte til alternativsproget.

Oversæt hele siden først

Det første der skal til for at man kan komme i gang med at arbejde med oversættelse er, at hele siden skal oversættes til engelsk. Før det er gjort, har man ikke mulighed for at lave oversættelser af de enkelte sideelementer.

Vælg den side, der skal oversættes til engelsk:

  1. Sørg for, at du er i sprogvisning
  2. Vælg det ønskede sprog i rullemenuen ud for "Opret ny oversættelse af denne side"

Giv den engelske version af siden en sidetitel og gem siden. Der vil nu være en dansk og en engelsk version af siden. Klik på "Genberegn URL segment fra sidetitel" for at opdatere sidens url. Det kan du gøre før eller efter, du har gemt siden. 

Oversættelse af sideelementer

Når du har oversat din side, kan du begynde at oversætte enkelte elementer på siden.

  1. Sørg for at du er i sprogvisning
  2. Klik på "Oversæt" i den engelske version af siden

Du bliver nu præsenteret for en kort tutorial, hvor du skal vælge, hvordan du vil lave din oversættelse. Du kan vælge mellem to muligheder:

  1. Translate - du bevarer forbindelsen mellem den danske og den engelske version. Det vil sige, at ændringer i den danske version af siden, vil også slå igennem på den engelske. Hvis du f.eks. flytter eller sletter et element på den danske version af siden, vil det også slå igennem på den engelske side. Vælg Translate, hvis den danske og oversatte side skal ligne hinanden.
  2. Copy - du opretter den engelske oversættelse som en selvstændig side. De enkelte engelske indholdselementer er ikke forbundet med deres originale danske version. Evt. ændringer på den danske side, vil således ikke slå igennem i den engelske version.

Hvilken form for oversættelse du skal vælge, kommer an på situationen. Ved sider med få statiske elementer, kan det være en fordel at bruge translate og bevare en sammenhæng mellem sprogversionerne. Ved mere komplekse sider, hvor man måske endda gerne vil have forskellige opbygninger på dansk og engelsk, vil Copy klart være at foretrække.

Vælg den mulighed du ønsker og klik på næste

1. Translate

Vælg hvilke sideelementer fra den danske version, du ønsker at oprette på engelsk (som standard er alle elementer valgt) og tryk på næste

Nu får du en oversættelse af siden, hvor den danske og engelske version er forbundet, hvilket kan ses, at, at der står "Forbundet tilstand" i den engelske version.

Du kan nu indsætte de engelske tekster i den engelske version af siden.

2. Copy

Vælg hvilke sideelementer fra den danske version, du ønsker at oprette på engelsk (som standard er alle elementer valgt) og tryk på næste

Nu får du en oversættelse af siden, hvor den danske og engelske version er løsrevet fra hinanden. Dette kan ses ved, at der står "fri tilstand" i den engelske version.

Du kan nu indsætte de engelske tekster i den engelske version af siden