Sider

En side i TYPO3 kan indeholde et eller flere forskellige indholdselementer, som kan omorganiseres efter behov. Undgangspunktet for at få interessant indhold på hjemmesiden er, at man har styr på, hvordan man opbygger nye sider.

Opret en side

 1. Vælg Page-modulet i venstre kolonne
 2. Højreklik i sidetræet på ikonet for den side, hvor du ønsker at oprette en ny side. Der kommer en menu frem
 3. I menuen vælger du menupunktet ”New”

Nu har du mulighed for at redigere sidens egenskaber 

1.      Giv siden en titel i feltet ”Page title”. Læg mærke til, at feltet er markeret med et rødt advarselsskilt. Dette skilt angiver, at feltet skal være udfyldt for at siden kan gemmes

2.      Tryk på ”Save” for at oprette siden

Skjul eller synliggør en side

Når du har oprettet en ny side, vil den som standard være skjult (vil den også det i det nye Typo3?), så den ikke vises i frontend. For at gøre siden synlig, skal du

 1. Højreklikke på ikonet for den nye side, så der kommer en menu frem.
 2. I menuen klikker du på ”Enable”.

Hvis du ønsker at skjule siden igen er fremgangsmåden den samme, dog med den forskel, at ”Enable” er blevet ændret til ”Disable”.

Når du vælger at disable (skjule) en side, vil den ikke længere være tilgængelig for brugerne af hjemmesiden og den vil heller ikke længere bliver indekseret søgemaskiner. Du vil dog stadig kunne arbejde på siden selvom den er skjult.

Det er også muligt at skjule og synliggøre sider under sideegenskaber.

Når du arbejder med en side der er skjult, kan du kun få den at se, hvis du samtidigt er logget ind i TYPO3. En skjult side er således ikke offentligt tilgængelig. Du har dog mulighed for at se siden i frontend alligevel for at sikre dig, at alt er, som det skal være inden du gør siden synlig.

Vis side

Der er flere måder, du kan få vist din side i frontend på. Når du står på siden i backend, kan du

 

 1. Klikke på ikonet ”View webpage” eller
 2. Højreklikke på ikonet for siden i sidetræet og klikke på ”Show” i den menu, der dukker op.

Flyt eller kopier en side

Tip: Du er ofte bedst tjent med at begynde på en frisk i stedet for at kopiere sider.

Obs. Du kan ikke kopiere den første/øverste side i dit sidetræ. Du kan i stedet oprette en ny side og kopiere elementer fra  den første/øverste side i dit sidetræ til din nye side - eller kontakte din support. 

Advarsel: Hvis du er nødt til at flytte en side, så husk, at brugeren af siden kan have sat et bookmark dertil, at andre kan have sat linket til siden ind i en e-mail, et nyhedsbrev eller lignende. Og så vil det gamle link give en fejl 404 næste gang, brugeren tilgår siden. Hvis det sker for en vigtig side, så kontakt din lokale support, for så sætter de en redirect op for dig, så det gamle link stadig vil virke.

 1. Højreklik på sidens ikon i sidetræet, så menuen kommer frem.
 2. Vælg Copy for at kopiere eller
 3. Cut for at flytte.


 1. Naviger hen til det sted i sidetræet, hvor du vil indsætte siden og klik på denne sides ikon.
 2. Højreklik og vælg enten
 3. Paste into for at indsætte siden som underside til den valgte side.
 4. Paste after for at indsætte siden som en side efter den valgte side.

Når du flytter, omdøber eller kopierer sider i sidetræet, opdateres menuerne på hjemmesiden automatisk. Vær dog opmærksom på, at det nogle gange kan tage lidt tid, før ændringerne slår igennem. Det er ofte relateret til cachen, altså TYPO3 eller browserens midlertidige hukommelse. Læs mere i vejledningen om Cache.

Slet side(r)

 1. Højreklik på sidens ikon i sidetræet, så menuen kommer frem.
 2. Klik på Delete
 3. Du får en forespørgsel, om du er sikker på, at du vil slette siden. Klik på Delete.

I virkeligheden er siden ikke slettet, den eksisterer stadigt i TYPO3s database. Skulle du derfor ved en fejl være kommet til at slette en side, kan en administrator altid genskabe den for dig.


Rekursiv sletning af sider

Hvis du ønsker at slette flere sider på én gang (en hel gren), så skal du først slå Recursive Delete til i dine Brugerindstillinger. Husk at fjerne markeringen og klikke Gem, når du er færdig.

 

Kan du ikke få lov at slette siden?

 Som standard er det ikke muligt at slette en side, der har undersider. Hvis du har behov for at slette en side med undersider, kan du kontakte din lokale support for at få hjælp til det.

Hvis du ikke kan få lov til at slette en side uden undersider, kan der være noget indhold på siden, som du ikke har de nødvendige rettigheder til at slette. Også her skal du kontakte din lokale support for at få hjælp.