Sider

En side i TYPO3 kan indeholde et eller flere forskellige indholdselementer, som kan omorganiseres efter behov. Sidens opbygning har indflydelse på, hvordvidt brugeren oplever dit indhold som interessant. 

Opret en side

 1. Vælg Page-modulet i venstre kolonne.
 2. Højreklik i sidetræet på ikonet for den side, hvortil du ønsker at oprette en ny underside. Der kommer en menu frem.
 3. I menuen vælger du menupunktet 'New subpage'.

Nu har du mulighed for at redigere sidens egenskaber

1.      Giv siden en titel i feltet 'Page title'. Læg mærke til, at feltet er markeret med et rødt advarselsskilt. Det betyder, at feltet skal være udfyldt, for at siden kan gemmes.

2.      Tryk på 'Save' for at gemme og oprette siden.

Skjul eller synliggør en side

Når du har oprettet en ny side, er den som standardindstilling skjult og vises ikke i frontend. Du gør siden synlig på denne måde:

 1. Højreklik på ikonet for den nye side, så der kommer en menu frem.
 2. I menuen klikker du på 'Enable'.

Hvis du ønsker at skjule siden igen, er fremgangsmåden den samme, dog med den forskel, at 'Enable' nu er ændret til 'Disable'.

Når du skjuler en side, er den ikke længere tilgængelig for brugerne af hjemmesiden, og den bliver heller ikke indekseret af søgemaskiner. Du vil dog stadig kunne arbejde på siden og selv se den i frontend, selvom den er skjult for brugerne. For at se den skal du være logget ind i TYPO3. Du vil se et lille Preview ikon i frontend.

Det er også muligt at skjule og synliggøre sider under sideegenskaber.

Vis side

Der er flere måder at få vist en side i frontend på. Stå på siden i backend og:

 1. Klik på ikonet 'View webpage' eller
 2. Højreklik på ikonet for siden i sidetræet, og klik på 'Show' i den menu, der dukker op.

Flyt eller kopier en side

TIP: Du er ofte bedst tjent med at begynde på en frisk i stedet for at kopiere sider.

 1. Højreklik på sidens ikon i sidetræet, så menuen kommer frem.
 2. Vælg 'Copy' for at kopiere eller
 3. Vælg 'Cut' for at flytte.


4. Naviger hen til det sted i sidetræet, hvor du vil indsætte siden og klik på denne sides ikon.

5. Højreklik og vælg enten

6. 'Paste into' for at indsætte siden som underside til den valgte side eller

7. 'Paste after' for at indsætte siden som en side efter den valgte side.

Vær opmærksom på følgende:

Når du flytter, omdøber eller kopierer sider i sidetræet, opdateres menuen på hjemmesiden automatisk. Det kan tage lidt tid, før ændringerne slår igennem. Det er ofte relateret til cachen, altså TYPO3s eller browserens midlertidige hukommelse. Læs mere i vejledningen om Cache.

Når du flytter, omdøber eller kopierer sider i sidetræet, ændres linket til siden. Brugere, som har bogmærket siden, eller tilgår den fra et link sendt i en e-mail, et nyhedsbrev eller lignende, vil møde et dødt link. Kontakt derfor din web-support, hvis du skal flytte en vigtig side, så de kan viderestille linket (ved hjælp af en redirect).

Man kan ikke kopiere øverste side på et website (markeret som globus i sidetræet). Du kan i stedet oprette en ny side og kopiere elementer fra øverste side til din nye side – eller kontakte din web-support

Slet side(r)

 1. Højreklik på sidens ikon i sidetræet, så menuen kommer frem.
 2. Klik på 'Delete'.
 3. Du bliver spurgt til, om du er sikker på, at du vil slette siden. Klik på 'Delete'.

Selvom du har slettet en side, eksisterer den stadigt i TYPO3s database, og en administrator kan altid genskabe den for dig.


Sletning af flere sider

Vil du slette flere sider på én gang (en hel gren), skal du først slå 'Recursive Delete' til i dine brugerindstillinger. Husk at fjerne markeringen igen og klikke 'Gem', når du er færdig.

Kan du ikke få lov at slette siden?

Som standard er det ikke muligt at slette en side, der har undersider. Hvis du har behov for at slette en side med undersider, kan du kontakte din lokale support for at få hjælp til det.

Hvis du har problemer med at slette en side uden undersider, kan der være indhold på siden, som du ikke har de nødvendige rettigheder til at slette. Også her skal du kontakte din lokale support for at få hjælp.