Cache

Hvis du er ude for, at din browser ikke viser de seneste rettelser, du har foretaget i TYPO3, eller du er så uheldig at få en 'fejl 404', når du forsøger at tilgå en ny side, kan problemet være, at du skal tømme cachen. Derved tvinger du TYPO3 til at genindlæse siden med de ændringer, du har foretaget.

Inden du begynder at tømme cachen, er det en god ide at undersøge, om det evt. er din browsercache, der har gemt en gammel version af den side, du har opdateret. Din browser har nemlig også en cache som gemmer sider for at gøre indlæsningen hurtigere. Slet browsercachen ved at trykke på CTRL+F5 (SHIFT+CMD+R på Mac).

Slette cache for sider

Dette er den mest udbredte måde at slette cache på. Når du sletter cachen for siden, tvinger du TYPO3 til at genindlæse sidens indhold fra serveren og vil derfor som regel få de seneste ændringer på siden med.

Sådan gør du:
1) Klik på ikonet for den side i sidetræet du vil slette cache for.  2). Vælg "Gren-handlinger". 3) Vælg "Clear branch cache". Denne operation virker rekursivt, hvilket vil sige, at du både gør det for den side, du har valgt, samt alle underliggende sider. Det kan derfor godt tage nogle minutter at gennemføre operationen, hvis du gør det for et større antal sider. Du kan også vælge at slette cachen for en enkelt side. Så skal du vælge 4) "Side-handlinger" og "Clear page cache". 

Vær i det hele taget forsigtig med at slette sidecachen på for mange sider af gangen, da det kan gøre systemet langsommere. Det kræver mange systemressourcer at gennemtvinge en tømning af cachen for en stor mænge sider. Derfor er det ofte en god ide at foretage operationen så tæt på den side, der volder problemer, som muligt.

Slette URL cache

Når du opretter en ny side eller omdøber en side, er der normalt ingen problemer med at se resultatet i frontend. Hvis du derimod kopierer eller flytter en side fra én forgrening af sidetræet til en anden, kan du desværre opleve at få 'fejl 404', selvom der ikke burde være noget galt. Problemet vil typisk være, at siden bliver ved med at svare på den gamle adresse, selvom den har fået en ny adresse som følge af sin nye placering i sidetræet.

Det kan være nødvendigt at bede TYPO3 'rydde op' i sidens URL (sidens adresse) således, at browseren kan finde den rigtige 'sti' til siden.

Sådan gør du:
1) Klik på ikonet for den side i sidetræet du vil slette cache for.  2). Vælg "Gren-handlinger". 3) Vælg "Clear RealUrl branch". Denne operation virker rekursivt, hvilket vil sige, at du både gør det for den side, du har valgt, samt alle underliggende sider. Det kan derfor godt tage nogle minutter at gennemføre operationen, hvis du gør det for et større antal sider. Du kan også vælge at slette URL cachen for en enkelt side. Så skal du vælge 4) "Side-handlinger" og "Clear RealUrl cache".