Teksteditoren

TYPO3's teksteditor er det vigtigste redskab i det daglige arbejde. Du kan bruge den ligesom enhver anden editor, og de fleste knapper ligner det, du kender fra f.eks. Word. Du kan indsætte citater, links til indhold, sider eller filer, oprette tabeller, indsætte bløde delestreger osv.

 • Du kan altid holde musen over en knap for at få vist en lille popup, som fortæller dig hvad knappen gør.
 • Mange almindelige tastaturgenveje kan også benyttes i TYPO3's editor f.eks. Ctrl+b, Ctrl+i, Ctrl+c (Kopier), Ctrl+v (Indsæt) og Ctrl+x (Klip). Se oversigten over alle editorens ikoner nedenfor.
 • Du kan som redaktør ikke frit vælge skrifttype, farve og skriftstørrelse, da indholdet følger det design, der er vedtaget for websitet.

Beskrivelse af ikoner

 1. Vælg formatering: Du kan markere en del af teksten og vælge, om det skal være et afsnit eller en af overskrifterne. Du kan vælge mellem 5 overskrifter i forskellig størrelse eller almindelig brødtekst (Normal).
 2. Bold: Markér tekst og klik på B eller benyt genvejen Ctrl+b for at gøre skriften fed. Formateringen ophæves med samme genvej.
 3. Italic: Markér tekst og klik på I eller benyt genvejen Ctrl+i for at gøre skriften kursiv. Formateringen ophæves med samme genvej.
 4. Sub-/supscript: Markér den tekst, som skal sænkes eller hæves og klik på ikonet. Formateringen ophæves på samme måde.
 5. Punktlister: Du kan vælge mellem nummereret eller ikke-nummereret punktliste.
 6. Reducer/Forøg indrykning: Du kan få punktlister inden i hinanden vha. indrykning ligesom i Word. Reducer/Forøg indrykning bliver kun tilgængelige når der er lavet lister og musemarkøren er placeret ved en liste. Indrykning kan ikke benyttes i almindelig brødtekst.  
 7. Stor citation: Markér tekst som skal fremhæves betydeligt. 
 8. Sidejustering: Du kan vælge at justere teksten til højre, centreret, til venstre eller med lige margener i begge sider ligesom i Word.
 9. Indsæt/fjern link: Du kan linke til en side i dit sidetræ, en fil eller mappe i Filliste-modulet, indsætte en ekstern web-adresse (url), indsætte en e-mail eller indsætte et telefonnummer. Den linktekst, som du markerer, bør være informativ i forhold til destinationen altså dét, som du linker til. Se en mere detaljeret guide til links herunder.
 10. Klip: Markér tekst og klik på ikonet eller benyt genvejen Ctrl+x for at klippe tekststykket til udklipsholderen. Du kan herefter indsætte det udklippede tekststykke et andet sted. 
 11. Kopier: Markér tekst og klik på ikonet eller benyt genvejen Ctrl+c for at kopiere tekststykket til udklipsholderen.
 12. Indsæt: Klik på ikonet eller benyt genvejen Ctrl+v for at indsætte elementer fra udklipsholderen.
 13. Indsæt uden formatering: Klik på ikonet eller benyt genvejen Ctrl+shift+v for at indsætte elementer fra udklipsholderen uden ’fremmed’ formatering. Altså hvis det udklippede har en anden skrifttype,markering med fed eller kursiv, vil formateringen ikke blive indsat, men kun den rene tekst.
 14. Indsæt fra Word
 15. Fjern formatering: Markér ord eller tekst og klik på fjern formatering. Så renses teksten for 'fremmed' formatering ved f.eks. Kopier-Indsæt fra andre kilder.
 16. Fortryd seneste handling/Gendan seneste handling.
 17. Stavekontrol: Her kan du slå stavekontrol til ved at vælge ”Enable SCAYT” (SpellCheckAsYouType) eller åbne et nyt vindue med stavekontrol.
 18. Tabel: Klik på Indsæt tabel eller rediger en eksisterende tabel.
 19. Vandret streg: Indsætter en såkaldt 'horizontal ruler'. Brug den med omtanke, da den blander sig med det øvrige design.
 20. Indsæt specialtegn
 21. Indsæt blød delestreg: En meget nyttig mulighed for at lange ord deles pænt i frontend. Delestreger ses hverken i tekstvisning eller html-visning. De effektueres kun i frontend. Indsætter du en blød delestreg et forkert sted, må du slette hele sætningen og begynde forfra.
 22. Forstør/Formindsk visningen af tekstfeltet.
 23. Slå teksttilstand til/fra: Du kan vælge at se den html-kode, som ligger bag teksten i dit indholdselement. Det behøver du normalt ikke, men engang imellem kan det være lettere at rette i html-koden.

 

Opret et link

Marker den tekst du vil lave til et link. Klik på link-ikonet i teksteditoren. Vælg nu én af følgende muligheder for dit link:

 1. En side i dit sidetræ, som du navigerer dig frem til og vælger ved at klikke på sidens titel i sidetræet.
 2. En fil (fx en pdf), som du allerede har uploadet i Filliste-modulet, eller du kan uploade filen undervejs dvs. lige inden du sætter link til den.
 3. En mappe med flere filer i, som du allerede har uploadet i Filliste-modulet, eller du kan uploade filen undervejs dvs. lige inden du sætter link til den
 4. Ekstern url dvs. du indsætter url'en til den side, du ønsker linket skal føre brugeren til. Det kan være en side på hjemmesiden, som du ikke har adgang til i dit sidetræ, og derfor ikke kan navigere frem til. Eller det kan være en side et sted ude på nettet.
 5. En mailadresse.
 6. Et telefonnummer.

Rensning af indhold fra andre kilder (Word, pdf, web)

Når du kopierer tekst fra andre kilder f.eks. fra Word, din e-mail, en PDF-fil eller tekst fra et andet website, vil den kopierede tekst typisk have sin originale formatering med. Hvis ikke du renser teksten for denne fremmede formatering, kan den blive vist på websiden og overskrive det egentlige design. Desuden ødelægger det søgemaskineoptimering. Du kan sikre dig at den originale formatering ikke kommer med ved at benytte Ctrl+shift+v når du indsætter kopieret tekst. Desuden kan du altid fjerne original formatering ved at markere teksten og trykke på ikonet ”Fjern formatering”.

Du kan altid kigge i HTML-koden vha. knappen ”<> Source” ("Slå teksttilstand til/fra") og se om teksten er korrekt renset. Alternativt kan du først sætte den kopierede tekst ind i f.eks. Notepad, hvorved al formatering forsvinder. Derefter kopierer du teksten fra Notepad ind i TYPO3's teksteditor og tilføjer punktlister, formatering mv.