Vis LaTeX på din TYPO3-side

Kom godt i gang

I denne vejledning lærer du, hvordan du kan vise LaTeX-formler på din TYPO3-side. Vejledningen består af tre dele, som kort fortalt går ud på at:

 1. Uploade en konfigurationsfil til Filliste
 2. Indsætte ét bestemt html-element på den eller de sider, hvor du ønsker at vise dine LaTeX formler
 3. Indsætte et eller flere html-elementer med din LaTeX-kode på den aktuelle side

OBS. Når du arbejder dig gennem vejledningen, så vær opmærksom på at tilpasse webadresserne, så de matcher din hjemmeside, ikke vejledningens. 

$a^2+b^2=c^2$

\[ \sum_{k=1}^n\left.\frac{1}{k!}\frac{d^k}{dt^k}\right|_{t=0}f(u(t)) + \int_0^1 \frac{(1-t)^n }{n!} \frac{d^{n+1}}{dt^{n+1}} f(u(t))\, dt. \]

\[ \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} \]

\[ \begin{aligned} \nabla \times \vec{\mathbf{B}} -\, \frac1c\, \frac{\partial\vec{\mathbf{E}}}{\partial t} & = \frac{4\pi}{c}\vec{\mathbf{j}} \\ \nabla \cdot \vec{\mathbf{E}} & = 4 \pi \rho \\ \nabla \times \vec{\mathbf{E}}\, +\, \frac1c\, \frac{\partial\vec{\mathbf{B}}}{\partial t} & = \vec{\mathbf{0}} \\ \nabla \cdot \vec{\mathbf{B}} & = 0 \end{aligned} \]

1. Upload konfigurationsfil til Filliste

Trin 1-6 skal du kun udføre én gang:

 1. Højre-klik på dette link, og gem filen som "mathjax_local.js" på din pc ved at højreklikke og klikke 'Gem som'/'Save link as'. (Du kan vælge at give filen et andet navn, men i denne vejledning er den døbt mathjax_local.js.)
 2. Upload filen (mathjax_local.js) i Filliste i TYPO3.
 3. Sørg for, at du har slået 'Udvidet visning' til nederst i din liste af filer.
 4. Åbn filen i din browser via Filliste og kopier den sti, som filen har (i dette tilfælde er stien https://typo3.au.dk/fileadmin/uploads/mathjax_local.js).
 5. Du kan nu redigere filen i TYPO3's Filliste. Klik på 'Redigér indhold' og indsæt filens korrekte sti, som du fandt lige ovenfor (punkt 1.4). Klik 'Gem'. Filen lukker automatisk. Bemærk, at der er to billeder til dette punkt.
 6. Hvis du igen åbner filen via Filliste (Reload eller Ctrl+F5 den viste side), vil den nye korrekte sti fremgå. 

  OBS. Vær opmærksom på at tilpasse webadresserne, så de matcher din hjemmeside, ikke vejledningens.  

2. Indsæt et HTML-element på hver side, hvor LaTeX skal vises

Dette trin skal du gentage på hver side, hvor du ønsker at vise LaTeX formler:

 • Indsæt et HTML-element på de TYPO3-sider, hvor du ønsker LaTeX/matematikfortolkning. Elementet bør komme tidligt/øverst på siden. Det ses ikke i frontend. Dit HTML-element skal indeholde koden nedenfor, som du kan kopiere og sætte ind. Men HUSK at opdatere koden, så der henvises til den sti, som du fandt i punkt 1.4 ovenfor.

    <script type="text/javascript" src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mathjax/2.7.1/MathJax.js?config=TeX-AMS_HTML,https://typo3.au.dk/fileadmin/uploads/mathjax_local.js"></script>  
   
 • Hvis du skal bruge MathJax på mange sider, kan du kontakte din websupport og bede dem lægge denne kode på domænets template. 

3. Indsæt tekstelementer med din LaTeX-kode

Dette trin kan du følge lige så mange gange, som du har brug for formler:

 • Nu kan du indsætte så mange tekstelementer med LaTeX kode, som du vil. Du kan placere dem i containere (grids), så de står pænt ved siden af hinanden eller under hinanden. 

LaTeX i nyheder og arrangementer?

Du kan sætte matematiske udtryk ind i nyheder og arrangementer. Du skal udføre punkt 2 ovenfor på din singlevisningsside for nyheder og på din singlevisningsside for arrangementer (og deres oversatte side). Det er dér, hvor der ligger et nyhedsplugin med Nyhedssystem: Detaljevisning. Derefter indsætter du LaTeX-koden i nyhedens teksteditor.