Indsæt PURE-plugins

Ved at bruge PURE-plugins kan du få en pæn oversigt over et instituts, centers eller projekts medarbejdere og publikationer mv. Fordelen ved at bruge PURE-plugins er, at informationerne opdateres automatisk, når en medarbejder skifter telefonnummer, en forsker udgiver en ny publikation osv.

Medarbejderlister

Sådan laver du en medarbejderliste.

Vælg nyt indholdselement på den side, hvor du vil vise en medarbejderliste.

1) Klik på fanebladet 'Plugins'.

2) Vælg et 'Pure'-element. Giv evt. pluginnet en overskrift, og tryk på 'Gem'.

Når du er inde i 'Pure'-elementet, gør du følgende:

 1. Skift til fanebladet 'Plugin'.
 2. Sørg for, at der står 'Personliste' under 'Hvad skal der vises'.
 3. Tryk på det nye fanebladet 'Personliste'. Der kan gå nogle sekunder, før det dukker op.
 1. Under 'Alle personer på enhed' klikker du på den blå knap 'Collapse/Expand' for at vælge, hvilken organisatorisk enhed du vil vise medarbejderlister for. Man kan enten klikke sig frem i organisationsstrukturen eller søge en organisatorisk enhed frem.
 2. Under 'Personers tilhørsforhold' klikker du på den blå knap 'Collaps/Expand', hvis du vil begrænse listen til kun at vise bestemte beskæftigelsestyper.
 3. Under 'Skabelon/layout for output' kan du vælge, hvilken visning af medarbejderlisten du ønsker, f.eks. standard liste eller liste med visitkort.

Som udgangspunkt (default) vises 50 personer ad gangen. Det kan du ændre ved at skrive et andet tal i feltet 'Hvor mange poster skal der vises ad gangen'.

'Medarbejder liste' er standardvisningen (default). Der er også mulighed for at vælge andre visninger – f.eks. 'Lille visitkort', der er velegnet, hvis antal medarbejdere på listen ikke er for stort.

Publikationsliste

Fremgangsmåden for publikationslister er langt hen ad vejen den samme som for medarbejderlister.

Når du er inde i 'Pure'-elementet, gør du følgende:

1) Under fanebladet 'Plugin' vælger du 'Publikationsliste' (i stedet for 'Personliste'). Vent på, at et nyt faneblad 'Publikationsliste' dukker op til højre for fanebladet 'Generelle indstillinger'. Det tager måske et par sekunder. Klik på det nye faneblad.

 1. Under 'Vælg hvilken primær kilde du vil bruge som primær kilde for enheden' kan du ved at vælge 'Enheder' vælge, hvilke organisatoriske enheder du vil vise publikationer for.
 2. Under 'Publikationer der skal udelades' kan du udelade specifikke publikationer fra listen, selvom de opfylder kriterierne for at være på listen.
 3. Der er flere muligheder for at finmaske publikationslisten. Blandt andet kan man vælge, hvilke år man vil vise publikationer fra. Hvis man f.eks. kun vil vise publikationer fra årene 2001, 2002, 2005, 2006 og 2007, kan man under 'Publikationsår' skrive: 2001-2002, 2005-2007.
 4. Som standard bliver publikationslisten vist som en alfabetisk liste, hvor man kan sortere efter dato, titel og forfatter. Du kan skifte mellem otte forskellige visninger under 'Skabelon/layout for output'. Medmindre du udfylder et tal i feltet 'Hvor mange poster skal der vises ad gangen', bliver der vist 50 publikationer som default.

Emneord
Emneordshierarkiet er knyttet til personprofilerne i PURE. Dog er det muligt at tilføje andre emneord, der er uafhængige af emneordshierarkiet på personer, under oprettelse af publikationer i PURE-pluginnet. Bemærk, at disse er case sensitive. 

Projektlister

Se eksempel på en projektliste ved Institut for Husdyrvidenskab: Projekter i Adfærd og stressbiologi

Vælg nyt indholdselement på den side, hvor du vil vise en projektliste. 1) Skift til fanebladet Plugins. 2) Vælg Pure. Giv evt. pluginnet en overskrift, og tryk på Gem.

 1. Skift til fanebladet Plugin.
 2. Vælg Projektliste i den lille menu.
 3. Afvent, at et nyt faneblad dukker op, hvor der står Projektliste. Klik på det nye faneblad.
 1. Under 'Enheder' kan du vælge, hvilke organisatoriske enheder du vil vise projekter for. Man kan enten klikke sig frem i organisationsstrukturen eller søge en organisatorisk enhed frem.
 2. Du kan sætte projektststatus: Ikke startet, Igangværende, Færdig eller Afbrudt.
 3. Til sidst kan du vælge mellem forskellige skabeloner.

Emneord

Emneordshierarkiet er knyttet til personprofilerne i PURE. Dog er det muligt at tilføje andre emneord, der er uafhængige af emneordshierarkiet på personer, under oprettelse af projektlister i PURE-pluginnet.

Bemærk, at disse er case sensitive. 

Værd at vide om dit profilbillede i visitkort

Hvis dit profilbillede mangler, eller hvis du vil have et nyt billede på dit PURE visitkort, kan du selv uploade et ved at logge ind i PURE. Når du uploader et profilbillede, skal du dog være opmærksom på følgende: 

Hvorfor vises alle publikationer ikke på min liste?

I udgangspunktet vises kun de publikationer på en liste, som den givne enhed har sagt god for – enten ved at godkende dem eller have valideret dem.

Hvis man ønsker publikationer på sin liste, der ikke er kommet så langt i processen, skal man sørge for at klikke flere workflow-trin til.

Under 'Publication Workflow Status' kan man vælge, hvilke statustrin man vil have publikationer med for.
Hvis man ønsker alle publikationer med – også dem, der bare er under indskrivning –  skal man i stedet fjerne alle markeringer i 'Publication Workflow Status' (dvs. ingen flueben i den røde ramme nedenfor), således at der i udvælgelseskriterierne ikke er krav om, at en publikation har opnået en specifik status.
Dette er især vigtigt, hvis man ønsker at medtage publikationer, der er produceret af forskere før deres ansættelse på AU, da sådanne eksterne publikationer slet ikke har en workflow-status!