Ansættelseskategorier i PURE

Det er muligt mere specifikt at udvælge, hvilke kategorier af personer der skal optræde på en medarbejderliste på hjemmesiden.

I PURE-pluginnet for udtræk af personer vil nedenstående kategorier dukke op.

De kategorier, der fremgår af PURE-pluginnet, er de kategorier, som personer er tilknyttet via IDM (AU’s Identity Management system). 

DTAP-eksterne, DVIP-eksterne, Emeritus og FSTUD er alle karakteriseret ved, at de ikke modtager løn, men er tilknyttet AU. For de eksterne TAP og VIP kan det f.eks. være tale om ansatte på regionens hospitaler, der er tilknyttet AU. FSTUD dækker over studerende, der udfører forskning og publicerer i samarbejde med VIP. Der kan f.eks. være tale om studerende, der udfører forskning i AU’s laboratorier.