Billeder

 • Brug kun billeder og grafik, hvis de fortæller brugeren noget, og har en funktion for din side.  Ikke blot som fyld.
 • Vurder, om det giver mening at vise din grafik på f.eks. en smartphone, eller om den skal skrives som tekst i stedet.
 • Tjek altid, hvordan dine billeder ser ud i responsivt design, hvis du ønsker dem præsenteret på en bestemt måde. 

Indsæt billeder

 1. Klik på knappen '+ Content' for at tilføje et nyt element. Herefter vises de forskellige elementer, man kan indsætte på siden.

 2. For at indsætte billeder på siden kan man enten vælge elementet 'Text & Images' (tekst og billeder) eller elementet 'Images Only' (kun billeder).­

 


 1. For at tilføje og redigere i billeder på siden skal fanen 'Image' vælges. 
 2. Klik på 'Add image', hvis du ønsker at bruge et billede fra fillisten i TYPO3. Hvis du ønsker at uploade et billede til fillisten, kan du gøre det nu ved at trykke på 'Add image' efterfulgt af 'Browse'. Når et billede er oploaded i fillisten, har man overblik over alle billeder, der er brugt, og en selv og andre redaktører kan nemt genfinde dem og genbruge.
  Du kan også upload et billede ved at klikke på 'Select & uplad files'. Her er det muligt at trække et billede frem fra stifinderen på computeren. Når du har gemt et billede i dit element, får du ved upload af flere billeder mulighed for at trække dem fra din stifinder over i feltet for drag-and-drop.
 3. Hvis 'Forstør ved klik'/'Enlarge on click' er slået til, kan man i frontend klikke på billederne og få dem vist i en større størrelse. Visningen afhænger af, hvilken størrelse du uploadede dit billede i, men vises i max. 900 x 600 pixels. NB! Hvis du indtaster links på et billede i linkfeltet, deaktiveres funktionen 'Forstør ved klik'.

Justering og placering

 1. For at redigere i udseendet på billederne vælges fanebladt 'Appearance'.
 2. Skal billedstørrelsen ændres fra den størrelse, billedet er uploadet i, udfyldes felterne 'Width' (bredde) og 'Height' (højde) med tal i pixels (px). Indtaster du en bredde, tilpasser højden sig proportionelt og omvendt. Indtaster du både en højde og en bredde, som ikke bevarer proportionerne på billedet, vil det være højden, der er gældende, mens bredden vil tilpasse sig proportionelt. PAS DERFOR PÅ med at udfylde både højde og bredde, da det medfører en stor risiko for, at billedet bliver forvrænget.
 3. Under 'Effect' har du nogle simple redigeringsmuligheder. F.eks. kan du lave et farvebillede om til gråtone eller rotere dit billede. Vi anbefaler dog, at du så vidt muligt færdigredigerer dit billede (i f.eks. Photoshop), inden du uploader det til TYPO3. 
 4. Har du valgt elementet 'Text & Images', kan du under 'Image alignement' placere dit billede i forhold til din tekst.

Beskrivelse og links

 1. Filename: Når et billede er uploadet, kan du i den grå bjælke se filnavnet på den uploadede fil. Længst til højre på bjælken kan du klikke på skraldespandsikonet for at slette billedet eller skjule billedet ved at klikke på lyspæren. Ikonet med de tre små streger gør det muligt at flytte rundt på billederne på siden (vha. træk-og-slip).
 2. Titel: Klik i feltet 'Override' og giv billedet en titel. Hvis du sætter link på billedet (punkt 4), så er det i feltet Titel, du skal beskrive, hvad der sker. For at give billedet en titel eller for at redigere titlen, skal du klikke i feltet ”Description, override” (punkt 5).
 3. Alternative Text: Billedets Alternativ tekst skal udfyldes af alle offentlige institutioner. Teksten bliver ikke synlig i frontend, men bruges af søgemaskiner til at indeksere billeder og af hjælpeprogrammer til f.eks. svagtseende. Det skal ikke være en lang tekst, men en kort og præcis beskrivelse af, hvad der sker på billedet. For at skrive alternativ tekst skal du klikke i feltet ”override” (punkt 5). Hvis dit billede kun er til pynt, så skal du ikke udfylde en alternative text (punkt 5).
 4. Link: I feltet Link kan du indsætte forskellige typer af links. Du kan fx indsætte en URL til en side. Når man klikker på billedet i frontend, vil man blive ført til den pågældende side. Du kan skrive URL'en i feltet eller klikke på den lille blyant for enden af feltet. Når du klikker på blyanten, vil du også få mulighed for at indsætte link til en side i dit sidetræ, til en fil fra fillisten eller til en mailadresse. NB! Hvis du indsætter et link, vil funktionen 'Enlarge on Click'/'Forstør ved klik' blive deaktiveret. 
 5. Description (Caption): Billedtekst bliver vist lige under billedet i frontend. Det kan være en kort beskrivelse af billedet eller kreditering af fotografen, f.eks. "Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet".

Rettigheder til billeder

Sørg for, at du har de nødvendige rettigheder til de billeder, du bruger på hjemmesiden. Vi har desværre oplevet flere tilfælde, hvor man har modtaget bøder, fordi man har haft billeder uden rettigheder liggende i TYPO3. Vi anbefaler derfor, at man er opmærksom på følgende:

 • Sørg for at billeder med rettighedsbegrænsninger er placeret et sted i fillisten, hvor du nemt kan finde frem til det og slette det, når rettighederne udløber.
 • Undlad at gemme billeder med rettighedsbegrænsninger i standardmappen “ingen_mappe_valgt”, da det næsten er umuligt at finde frem til billedet igen, når det skal slettes.
 • Ved nyheder bør man ligeledes uploade billeder med rettighedsbegrænsninger i fillisten, og så vælge dem derfra, når man indsætter billeder i nyheden.
 • Selvom en nyhed er udløbet/skjult, vil billederne i nyheden stadig kunne findes af søgemaskiner. Sørg derfor for også at slette billeder fra fillisten, når du sletter/skjuler en nyhed.