Nat-Tech TYPO3 superbrugere

Nat-Tech Kommunikation varetager second-level TYPO3 support, mens alle Nat-Tech institutter og centre selv varetager first-level support.

TYPO3 support for Nat-Tech webnetværket

  • Skriv til Nat-Tech.kommunikation.web@au.dk.
  • Ring 5144 7099 eller ring op på Teams.
  • Læg et Teams-møde i Outlook.
  • Sig til, hvis I har brug for en lokal workshop i Foulum eller Roskilde.

?no_cache=1

Hvis du vil være sikker på at se den seneste version af din webside, så tilføj ?no_cache=1 efter webadressens sidste / fx sådan:

Eller vent på, at TYPO3 automatisk rydder sin cache to gange i døgnet. Sådan cirka.

Aktuel driftstatus AU IT

Aktuel driftsstatus Siteimprove

Superbrugere ved Nat og Tech - hvorfor?

Siden 2015 har institutter og centre ved Nat og Tech varetaget den basale (first-level) websupport og oplæring af nye redaktører. Hver enhed har udnævnt en eller to erfarne webredaktører, som indgår i et netværk. Nat-Tech websupport tilbyder netværket support, hjælp til selvhjælp og kompetenceløft ved sidemandsoplæring. Har du brug for TYPO3 support, så kontakt dit instituts eller centers superbruger. Hvis ikke I kan løse opgaven, skriver din superbruger til Nat-Tech.kommunikation.web@au.dk.


Nat-Tech netværk af TYPO3 superbrugere

Institut for Geoscience

Ann Eg Mølhave

Kommunikationsmedarbejder

Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE)

Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA)

Lise Bundgaard

Kommunikationskonsulent

Institut for Molekylærbiologi og Genetik

Lisbeth Heilesen

Kommunikationskonsulent

Interdisciplinært Nanosciencecenter

Institut for Matematik

Institut for Kemi

Marianne Sommer

Erhvervssproglig medarbejder

Institutterne BCE, CAE, ECE og MPE

Morten Lund Højer

Sekretariatsmedarbejder

Lone Michaelsen

Sekretariatsmedarbejder

Heidi Søndergaard

Kommunikationspartner

Science Museerne

Institut for Agroøkologi

Institut for Biologi

Institut for Ecoscience

Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab

Institut for Datalogi

Institut for Fysik og Astronomi

Hanne Bak

Forskningssekretær

Institut for Miljøvidenskab

Institut for Fødevarer

Nat-Tech HR

Nat-Tech Økonomi

Nat-Tech Bygningsservice

Tech dekanat

Nat dekanat

TYPO3 support, skriv til:

Nat-Tech.kommunikation.web @ au.dk

Nat-Tech TYPO3 support