Retningslinjer for hjemmesider på Nat og Tech

Et nyt webdomæne vil altid blive oprettet som en alias (genvej/redirect) til en side under det institut, hvor medarbejderen er ansat, eller til en side under et af AU's fælles domæner (projects.au.dk, conferences.au.dk eller de tilsvarende danske).


Sider i AU-design

Som udgangspunkt ligger alle webdomæner i AU-design. Se de tre eksempler:

Genvej / redirect

Landingsside

Bevilling / samarbejde

mechanogeometry.au.dk

Villum Fonden Synergy bevilling delt mellem to medarbejdere på hhv. Institut for Matematik og Institut for Bio- og Kemiteknologi. 

biochange.au.dk

Villum Investigator bevilling fra Villum Fonden til medarbejder ved Institut for Biologi.

ccq.au.dk

Bevilling fra Danmarks Grundforskningsfond til medarbejder ved Institut for Fysik og Astronomi.


Mulighed for neutralt (ikke-AU) design

Som udgangspunkt ligger alle webdomæner i AU-design. Hvis du repræsenterer et ligeværdigt samarbejde  med en eller flere institutioner uden for AU, kan vi tilbyde dig en webside i neutralt design. Siden skal stadig ligge under et institut eller på et af AU's fælles domæner (projects.au.dk, conferences.au.dk eller de tilsvarende danske).   

Genvej / redirect

Landingsside

Bevilling / samarbejde

c4future.eu

Projektet er baseret på en EU-bevilling, hvor koordinator er ansat ved Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug. 

norbarag.net

Samarbejde mellem nordiske og baltiske institutioner, hvor koordinator er ansat ved Institut for Agroøkologi.

ida.au.dk

IDA er et nationalt center finansieret af Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Centerleder er ansat ved Institut for Fysik og Astronomi. 


Baggrund

Baggrunden for retningslinjerne for webdomæner ved Nat og Tech er referatet af fakultetsledelsesmødet nr. 15 den 24. november 2016:

”Dekanatet har 20. september besluttet at webdomæner som udgangspunkt skal høre under det institut/center, domænets ejer tilhører. Det er en praksis, der i forvejen gælder ved alle nye domæner. Beslutningen gælder derfor omkring 100 domæner, der er oprettet førend den nuværende praksis blev indført. Beslutningen berører institutternes webredaktører.”