Skriv til web

Overskriften skal være kort  

Overskriften skal være kort, men dog så lang, at det er klart, hvad teksten handler om.

Mellemoverskrifter  

 • Mellemoverskrifter beskriver indholdet i afsnittet og deler teksten op i logiske bidder. Vær opmærksom på, at mellemoverskrifterne følger samme stil. Overskrifter kan være formet som et spørgsmål, et udsagn, en sætning i bydeform m.m.
 • Indsæt typisk en mellemoverskrift efter hvert 2. til 5. afsnit.

Resume

Indsæt øverst et resumé af teksten på 2-4 linjer. Det skal sende et klart signal om, hvad læseren kan forvente sig af indholdet. Afsluttes med punktum.

Indhold

 • Lange sætninger trætter læseren, så sætningerne skal være korte, klare og konkrete. Bryd teksten op i korte afsnit på cirka 3-4 linjer, så er den lettere at læse på web.
 • Hvert afsnit i brødteksten består af 2-3 tekstblokke med højst 5 sætninger pr. afsnit. Hensynet til indhold vejer dog altid tungere end form. Undgå fyldord, informationstæthed, passive verber og brug af kursiv. Kursiv er svært at læse på skærmen.
 • Følg de danske retskrivningsregler. Begræns brugen af bindestreger og forkortelser. Punktummer og streger får læseren til at stoppe op. Pauser forstyrrer flowet i teksten. 
 • Luft skaber hurtigt overblik og letter læsbarhed

Citater står med citationstegn 

 • Skriv citater med citationstegn. Ikke med bindestreger.
 • Husk luft før og efter citatet.

Lister letter læsningen

 • Lister giver overblik ved opremsning
 • Lister er lette at skanne for øjnene
 • Punkterne bør være ensartet formuleret (sprog, typografi)
 • Teksten i hver linje skal være kort og uden punktum til sidst
 • Dine lister må ikke være for lange, tænk i tallene 3, 5 eller 7 (maks.)

Tal og links

 • Skriv tal som tal. Det gør, at man nemmere kan skanne sig frem til dem.
 • Undgå "Læs mere om" og "Klik her" som linktekst. Formuler en linktekst med så mange ord, at det er tydeligt, hvor linket fører hen (normalt mellem 7 og 12 ord).

Målgruppen

 • Teksten skal være aktuel.
 • Overvej tekstens sværhedsgrad og sprogtone i forhold til, hvem målgruppen er.

Korrektur på teksten 

 • For at sikre en høj kvalitet af dine tekster: Få en kollega til at læse artiklen igennem før publicering.
 • Benyt Siteimproves "Tjek af enkelt side" til at finde døde links og stavefejl efter publicering og tjekke læsbarhed (LIX).