Retningslinjer for webdomæner på Nat og Tech

Hvem gælder Nat-Tech retningslinjerne for?

Retningslinjerne nedenfor gælder uanset om medarbejderen er bevillingshaver, arrangør, koordinator eller partner på et projekt.   

Nye webdomæner

Et nyt webdomæne vil altid blive oprettet som en redirect (genvej) til en side under det institut, hvor medarbejderen er ansat, eller til en side under et af AU's fælles domæner (projects.au.dk, conferences.au.dk eller de tilsvarende danske).

Klik og se, hvor redirect lander:

  1. cem.au.dk (bevilling fra Danmarks Grundforskningsfond på institut)
  2. industry40.au.dk (på institut)
  3. euroblight.net (på institut)
  4. faccesurplus.org (på projects.au.dk)
  5. biochange.au.dk (bevilling fra Villum Fonden på institut)

En undtagelse fra denne retningslinje er Nat-Tech's interdisciplinære tematiske forskningscentre.


Eksisterende webdomæner

Et domæne, som er oprettet før 01.01.2017,  vil blive omlagt til en redirect (genvej) til en side under det institut, hvor medarbejderen er ansat, eller til en side under et af AU's fælles domæner (projects.au.dk, conferences.au.dk eller de tilsvarende danske).

Klik og se, hvor redirect lander:

  1. pigvac.eu (på projects.au.dk)
  2. forskningsskib.au.dk (på institut)
  3. nmr.au.dk (på institut)
  4. q-model.dk (på projekter.au.dk)
  5. microenergy2015.org (på conferences.au.dk)

Baggrund

Baggrunden for retningslinjerne for nye og eksisterende webdomæner er referatet af fakultetsledelsesmødet nr. 15 den 24. november 2016:

”Dekanatet har 20. september besluttet at webdomæner som udgangspunkt skal høre under det institut/center, domænets ejer tilhører. Det er en praksis, der i forvejen gælder ved alle nye domæner. Beslutningen gælder derfor omkring 100 domæner, der er oprettet førend den nuværende praksis blev indført. Beslutningen berører institutternes webredaktører. ST KOM formidler det til dem.” 

Mulighed for neutralt (ikke-AU) design

Som udgangspunkt ligger alle webdomæner i AU-design. Hvis du repræsenterer et ligeværdigt samarbejde  med en eller flere institutioner uden for AU, kan vi tilbyde dig en webside i neutralt design. Siden skal stadig ligge under et institut eller på et af AU's fælles domæner (projects.au.dk, conferences.au.dk eller de tilsvarende danske).