Adgangsbegrænsning

Det kan i nogle tilfælde give mening at adgangsbegrænse en side, så udvalgte indholdselementer først bliver synlige, efter at brugeren er logget ind med et brugernavn og et kodeord.

Kun brugeradministratorer kan adgangsbegrænse en side. Er du redaktør, må du bede din enheds lokale brugeradministrator om at gøre det for dig.

Vær opmærksom på, at selvom du har adgangsbegrænset en side med password, vil de filer, du evt. linker til fra den adgangsbegrænsede side, stadig kunne tilgås uden login. For at sikre dig imod, at søgemaskiner kan finde frem til dine filer, kan du bruge pluginnet 'Sikre filer'.

Hvis du vurderer, at indholdet på din side må ses af alle ved AU, men ingen uden for AU, kan du overveje blot at IP-begrænse siden. Når du IP-begrænser en side, betyder det, at kun computere, der er på et AU-netværk, vil kunne se siden. IP-begrænsning sætter du ved at gå til sidens egenskaber, vælge fanebladet 'Adgang' og sætte 'IP-begrænsning' til 'Universitet'.

Nedenfor viser vi, hvordan man adgangsbegrænser en side ved at lave et login-element på siden. I store træk går opgaven ud på følgende: Først skal du oprette en speciel side i TYPO3, hvori du bl.a. oplyser brugernavn og kodeord, altså den login-information, som dine brugere skal have af dig for at kunne logge ind. Herefter skal du indsætte et login-element på siden. Til sidst skal du for hvert enkelt indholdselement, som kun må kunne ses efter login, sætte en adgangsbegrænsning.

1. Opret en ny side af typen 'Mappe' ('Folder')

1.2 Giv herefter den nye mappe en passende titel, f.eks. "Website brugere" (pil nr. 2).

1.3 Sørg for, at mappen er synlig under fanebladet 'Adgang'.

1.4 Vælg fanebladet 'Egenskaber'. Under 'Indeholder plugin' vælges den nye mappe, som i vores eksempel er "Website brugere". 

1.5 Gem og luk siden.

2. Opret en 'Frontend brugergruppe'

2.1 Klik nu på Liste-modulet under WEB i venstre kolonne (pil nr. 1).

2.2 Klik på mappen "Website brugere" (eller hvad du ellers kaldte din mappe) (pil nr. 2).

2.3 Der skal nu oprettes et nyt element. Klik derfor på det lille sorte plus (pil nr. 3).

2.4 Under 'System Elementer' vælges 'Frontend brugergruppe'.

2.5 Du skal nu give gruppen et veldefineret og sigende navn. Dette navn skrives i feltet 'Gruppetitel'. Det er vigtigt, at gruppens navn er sigende, for du skal senere kunne genfinde det blandt måske 20 andre gruppenavne. Lav gerne en 'Beskrivelse' under fanebladet 'Noter', så du kan huske, hvad denne brugergruppe skal bruges til.

2.6 Gem og luk siden.

3. Opret brugernavn og kodeord til 'Frontend bruger'

3.1 Klik endnu engang på det lille ikon med det sorte plus for at oprette et nyt element.

3.2 Under 'System Elementer' vælges denne gang 'Frontend bruger'.

3.3 Under fanebladet 'Generelt' skal du nu gøre følgende: Indtast det brugernavn (pil nr. 1) og password (pil nr. 2), som du vil udlevere til de brugere, som skal kunne logge sig på. Klik efterfølgende på gruppens titel under 'Tilgængelige elementer' og find den titel, du gav gruppen under punkt 2.5 (se pil nr. 3 ovenfor, hvor brugergruppen i dette eksempel er navngivet "Vejledning-test"). Bemærk, det er dig, som bestemmer brugernavn og password, og det valgte brugernavn og password har ingen relation til andre login-informationer i AU-regi.

3.4 Gem og luk siden.

4. Login-boksen

I det følgende forklares, hvordan du indsætter en login-boks, så dine udvalgte elementer eller sider kun kan ses, hvis man er logget ind med de oplysninger, du gav "Frontend brugeren" i punkt 3.3 ovenfor.

4.1 Find den side, hvor du vil placere login-boksen, f.eks. på forsiden.

4.2 Klik på '+ Content' det sted på siden, hvor du vil placere login-boksen.

4.3 Vælg nu fanen 'Formular-elementer' (pil nr. 1), og klik derefter på elementet 'Log-ind formular' (pil nr. 2).

4.4 Giv login-elementet en passende overskrift (pil nr. 3), og sæt evt. type til 'Skjult' (pil nr. 4), hvis du ikke vil, at overskriften skal vises i frontend. Bemærk, at der ikke er et 'Adgang'-faneblad for login-elementet – elementet skal jo være synligt i frontend. Klik til sidst på fanebladet 'Plugin' (pil nr. 5).

4.5 Du skal nu fortælle login-elementet, hvilken brugergruppe der skal kunne logge ind: Klik på fanebladet 'Generelle valg' (pil nr. 6). Under 'Mappe indeholdende brugere' skal du søge efter "Website brugere" eller det navn, du gav mappen i punkt 1.2 (pil nr. 7).

4.6 Gem og luk dokumentet.

5. Bestem, hvilke elementer eller sider der kun må ses efter login

Skjul elementer

5.1 For at skjule et element på en side for dem, der ikke er logget ind, skal du først redigere det enkelte element.

5.2 Når du er inde og redigere elementet, vælges fanen 'Adgang' (pil nr. 1). Efterfølgende skal du finde gruppens titel under 'Tilgængelige elementer' (pil nr. 2).

5.3 Gem og afslut. Elementet er nu skjult for dem, der ikke er logget ind.

Skjul hele sider

Den eneste forskel på at skjule en side fremfor et element er, at du i stedet for at redigere det enkelte element skal redigere en hel side. Ellers kan du følge punkterne 5.1-5.3 ovenfor.

6. Afslutning: Test dit login og tilføj beskeder

Nu er du færdig med opsætningen af adgangsbegrænsede sider og elementer. Klik på ikonet 'Vis webside' øvert på siden med login-elementet og afprøv login fra frontend. Hvis alt virker, som det skal, kan du nu videregive login-informationerne (brugernavn og kodeord) til den skare af folk, som du ønsker skal kunne se de adgangsbegrænsede elementer eller den adgangsbegrænsede side.

Du kan tilføje beskeder, som brugeren vil møde i frontend før og efter login. Det gør du ved i backend at gå til login-elementets faneblad 'Plugin' og derefter klikke på fanebladet 'Beskeder'. Udfyld felterne, gem og vis siden.