Find id-nummer på en side

Alle sider i TYPO3 har et unikt sidenummer. Sidenummeret omtaler vi både som side-id eller pid for page id. Du kan finde sidenummeret både i backend og frontend - eller med en bookmarklet.

Find sidenummeret i backend

I backend kan du finde sidenummeret ved at føre musen hen over sidens ikon i sidetræet. Hvis du skal bruge sidenummeret i forbindelse med TYPO3-support, så husk også at notere dig, på hvilken TYPO3-installation siden findes.

Find sidenummeret nederst på en siden

Nederst i højre hjørne af AU's hjemmesider står sidens nummer og samt installationsnummer.

Sidenummeret er ikke umiddelbart synligt, men vises, når man fører musen hen over det (sigt efter 1 cm fra højre marginen og 0,5 cm over sidens bund). 

Det er lettest at kopiere nummeret ved at dobbeltklikke på tallet, så det fremhæves, og dernæst trykke Ctrl+C.

Find elementnummer

Du kan få brug for at kende id-nummeret for et sideelement, hvis du fx ønsker at oprette link til det. Hold musen over elementets ikon, så dukker id-nummeret op som vist (id=3203).

Se hvordan du linker til elementer:

  1. Opret link til et element på din TYPO3 side.
  2. Opret link til et element på en anden TYPO3 side.

Tilføj en parameter til sidens URL

Tilføj '?id=150171' til en hvilken som helst TYPO3-sides URL i adresselinjen, og tryk på returtasten. Prøv denne https://typo3.au.dk/?id=1634 (side-id for denne vejledning er 1634)

Det er besværligt at huske, så det anbefales at oprette et bogmærke til URL-tilføjelsen til fremtidig brug. Se vejledning i det følgende afsnit.

Lav en knap i bogmærke-linjen

Det kan være en stor hjælp at have en knap i browserens bogmærkemenu, som man kan benytte til at få vist en vilkårlig TYPO3-sides sidenummer (pid) og en række andre oplysninger.

Det gøres lettest ved at højreklikke på dette 'bookmarklet-link' og vælge at oprette et bogmærke.

Husk at vælge at gemme bogmærket på bogmærke-linjen, så det er let tilgængeligt som en knap.

En bookmarklet er et link med en stump javascript. Denne bookmarklet tilføjer den i foregående afsnit beskrevne parameter til den URL, der i øjeblikket er vist.

Derefter kan man fra en hvilken som helst af vores TYPO3-sider få vist oplysninger om denne ved blot at klikke på knappen i bogmærkelinjen.