Navigationsanalyse

Der er mange metoder, du kan benytte til at afdække, om navigationen fungerer på din side. Her har vi præsenteret nogle af mulighederne. Brug gerne to eller flere metoder, så du får bekræftet, at eventuelle problemer faktisk er problemer – det er dumt at ændre noget, der fungerer. At bruge flere metoder vil desuden minimere risikoen for at store navigationsproblemer ryger under radaren.

Søgeordsanalyse i Siteimprove

I analytics-modulet i Siteimprove kan du finde en oversigt over de søgetermer, som benyttes på dit website. Det kan give dig en indikation af, hvad brugerne leder efter på dit site. Overvej om søgeordene skyldes, at folk ikke på andre måder kan finde det, de leder efter. Det kan også give input til variationer af begreber – fx om et menupunkt skal hedde ”ekstern finansiering” eller ”funding”.

I Siteimprove: Vælg Analytics og dernæst "Interne søgninger".

Brugerruter i Siteimprove

I Siteimprove kan du ved hjælp af brugerruter få et overblik over, hvordan brugeren navigerer på dit site.

Vær særligt opmærksom på navigationsmønstre, der overrasker dig. Overvej, om det er en naturlig navigation, som du bare ikke havde tænkt over, eller om der kan være tale om, at brugerne misforstår fx menunavne el.l.

Læs mere på Siteimprove Analytics - behavior maps og brugerruter

Brugertests

Brugertests kan også være med til at afsløre om din navigation fungerer. Hvis du inkluderer spørgsmål, der handler om at finde specifikke informationer på hjemmesiden, vil du straks opdage, om brugeren intuitivt benytter forskellige navigationselementer som fx venstremenuen, genvejsfelter m.m.

Læs mere om brugertest

Analyse af menustruktur

Når du skal fastlægge en ny menustruktur, kan du bl.a. bruge metoden kortsortering (cardsorting). Metoden går i al sin enkelthed ud på, at du udarbejder et kort for hvert emne på din webside og beder en gruppe brugere om at sortere emnerne i kategorier eller menupunkter.

Man kan lave både en åben og en lukket kortsortering. Ved en åben kortsortering lader du det være op til deltagerne at definerede de overordnede katagorier, emnerne sorteres i. Det har den fordel, at det er deltagernes logik, det bestemmer udfaldet af kategoriseringen. Til gengæld kan det vise sig at være en vanskelig udfordring for dem, særligt hvis du har mange emner, som det er svær at finde fællesnævnere for.

Ved en lukket kortsortering har du selv defineret nogle overordnede kategorier fra starten, som deltagerne sorterer emnerne i. Du får ikke i samme grad afdækket, hvilke kategorier, der ville være logiske for deltagerne. Men det er til gengæld en effektiv metode til at få testet, om dine kategorier giver mening for deltagerne, eller om de forstår noget helt andet ved det, end du havde tænkt.

Læs mere om cardsorting på www.usability.gov

UX-ekspertens råd til gode menuer

  • Jo flere menupunkter, jo sværere bliver det for brugeren at danne sig overblik. Men hvis få menupunkter dækker over en meget stor struktur, er der risiko for, at begreberne bliver så generelle, at en specifik information, som brugeren leder efter, kan gemme sig under flere forskellige menupunkter. Et typisk eksempel fra universitetsverdenen er, om information om ph.d.er ligger under forskning- eller uddannelsesmenupunktet. Brug præcis så mange menupunkter som nødvendigt og lav brugertests for at verificere.
  • Link ikke eksternt (uden for domænet) fra venstremenuen. Den internationale webkonvention er, at links i venstremenuen vil lede brugeren dybere ind i strukturen. Den konvention brydes, hvis man pludselig sender ham et helt andet sted hen.
  • Pas på med generiske navne som ”ressourcer”, ”diverse” og ”praktisk information”. Brugeren kan ikke gætte, hvad der ligger under disse menupunkter og klikker der først, når alle andre muligheder er udtømte.
  • Pas på med flere menupunkter med navne, der minder om hinanden. Fx ”Indkøb” og ”Økonomi” eller ”Praktisk information” og ”Medarbejder FAQ”. Hvis du har menupunkter, der ligner hinanden, vil det være uklart for brugeren om man skal lede efter specifik information det ene eller andet sted.
  • Start ikke flere menupunkter med samme ord, som fx ”For medarbejdere” og ”For studerende”, eller ”Kandidatuddannelse i fysik” og ”Kandidatuddannelse i kemi”. Det gør det sværere at scanne. Skriv hvis muligt hellere ”Fysik, kandidatuddannelse i” og ”Kemi, kandidatuddannelse i”
  • Fravælg kun venstremenuen efter nøje overvejelse og brugertests. De brugere, der benytter hjemmesiden meget, som du selv, kan sagtens navigere uden venstremenu, men det er langt sværere for den bruger, der sjældent besøger hjemmesiden.