Tjekliste for sidegennemgang

Når du skal i gang med at arbejde med dine sider forud for implementering af responsivt design, kan du gennemgå nedenstående liste for få et indblik i arbejdets omfang.

Nogle af punkterne dækker en større revision af sideindhold, som med fordel og efter behov kan indtænkes i det indledende arbejde op til implementeringen.

Når du har arbejdet med dine sider og de er ved at være klar til implementeringen af responsivt design, kan du gå listen igennem og igen og se, om du har taget stilling til og været forbi punkterne i processen.

Gennemgang af sideindhold

1. Er der behov for en generel gennemgang af indhold?

  • Er indholdet aktuelt for dine brugere?
  • Er der for meget indhold? For lange tekster, for meget fyld, for mange billeder til pynt?
  • Er indholdet afsenderorienteret frem form modtagerorienteret?

2. Revider indhold med henblik på at levere det på mindre plads

Gennemgang af billeder og grafik

1. Tjek dine billeder i responsivt design, hvis du ønsker dem præsenteret på en bestemt måde

2. Tjek de grafikker, du ønsker præsenteret på en bestemt måde, i responsivt design

  • Find en ny løsning på grafikker, som ikke egner sig til visning på mobilskærm. Omskriv fx indholdet til tekst
  • Opret to versioner af grafikker, hvor det er relevant

Gennemgang af tabeller

Tjek om dine tabeller har én kolonne eller én række, der er defineret som tabellens hoved, så de kan oversættes til responsivt design eller kontakt typo3@au.dk for at få lagt horisontalt scroll på dine tabeller.