Brugerroller

I AU TYPO3 er det muligt at få tildelt følgende brugerroller, der alle giver rettighed til at redigere indhold i TYPO3:

Redaktør
Du har rettighed til at forsyne sider med "sideelementer" og udfylde elementerne med indhold (tekst, billeder mm.).

Brugeradministrator
Du har de samme rettigheder som en redaktør, men derudover rettighed til at oprette nye brugere, ændre roller og ændre i sideopsætningen. Derudover er der visse funktioner - som f.eks. passwordbeskyttelse af sider, der kun kan sættes op, hvis du er brugeradministrator.

Nyhedsforfatter
Du har rettighed til oprette nyheder i nyhedsmodulet. Man vil oftest kombinere nyhedsforfatterrollen med en rolle som redaktør eller brugeradministrator

Roller i relation til indhold

Der opereres ligeledes med en række roller i relation til indholdet. Formålet med disse roller er at sikre, at der er personer der er ansvarlige for alle sider på AU's hjemmeside

Indholdsejer:
Vedkommende er ansvarlig for indholdet på en side eller et domæne. Indholdsejeren for f.eks. en institutside er institutlederen. Ofte uddelegerer indholdsejeren det daglige ansvar til et antal redaktører.


Sideejer:
Den person, der opretter en side, bliver automatisk sideejer, og vil være ansvarlig for at siden bliver opdateret.


Sideansvarlig:
En sideejer kan uddelegere ansvaret for at opdatere og vedligeholde siden til en sideansvarlig. Den sideansvarlige er den person, der vil fremgå som kontaktperson nederst på siden.
Hvis der ikke er valgt nogen sideansvarlig, vil det være sideejeren, der står som kontaktperson