Brugerroller i TYPO3

Som medarbejder på Aarhus Universitet er det muligt at få adgang til TYPO3 med en af følgende brugerroller med forskellige retigheder: 

Redaktør
Dette er den mest udbredte brugerrolle, der giver dig mulighed for, at:

 • Oprette, redigere og slette nye sider
 • Oprette, redigere og slette indholdselementer på sider
 • Oprette, redigere og slette filer i fillisten

Brugeradministrator
Med brugeradministratorrollen har du de samme rettigheder som en redaktør, men derudover rettighed til, at:

 • Oprette nye brugere
 • Ændre allerede oprettede brugerroller
 • Opsætte passwordbeskyttelse på en eller flere sider

Nyhedsforfatter
Rollen som nyhedsforfatter giver dig udelukkende adgang til at kunne oprette nyheder i nyhedsmodulet. Det er muligt at have en ren nyhedsforfatterrolle, hvis man udelukkende skal oprette nyheder, men i de fleste tilfælde, vil man kombinere nyhedsforfatterrollen med en rolle som redaktør eller brugeradministrator.


Roller i relation til indhold

Der opereres ligeledes med en række roller i relation til indholdet. Formålet med disse roller er at sikre, at der er personer der er ansvarlige for alle sider på AU's hjemmeside.

Alle sider oprettet i TYPO3 skal have en eller flere personer, der bestrider disse tre roller.

Indholdsejer:
Vedkommende er ansvarlig for indholdet på en side eller et domæne. Indholdsejeren for f.eks. en institutside er institutlederen. Ofte uddelegerer indholdsejeren det daglige ansvar til et antal redaktører.


Sideejer:
Den person, der opretter en side, bliver automatisk sideejer, og vil være ansvarlig for at siden bliver opdateret.


Sideansvarlig:
En sideejer kan uddelegere ansvaret for at opdatere og vedligeholde siden til en sideansvarlig. Den sideansvarlige er den person, der vil fremgå som kontaktperson nederst på siden.
Hvis der ikke er valgt nogen sideansvarlig, vil det være sideejeren, der står som kontaktperson

Opgaver for en indholdsejer

Det daglige ansvar for hjemmesider med tilknytning til Aarhus Universitet ligger hos den såkaldte indholdsejer. Det er lederen til de formelle enheder, organisationer eller foreninger, der ønskes repræsenteret på web, der er indholdsejer.

Indholdsejerens opgave er at:

 1. Sikre tekster er opdaterede og korrekte

 2. Sikre der er ressourcer til opdatering og vedligehold
  Opgaven bør løses i samarbejde med fakultets webafdeling, der i nogle tilfælde kan stille ressourcer til rådighed. For at undgå flaskehalse i arbejdet med hjemmesiden, bør ansvaret for at lægge indhold ind på hjemmesider placeres så tæt som muligt på det sted, hvor indholdet produceres.
 3. Sikre de generelle regler ikke overtrædes
  Det vil sige de overordnede regler for websites på AU, brandingprincipperne, brug af sekundært logo

Indholdsejeren kan uddelegere redaktionsarbejdet med hjemmesiden til en eller flere webredaktører (punkt 1). Det overordnede ansvar kan ikke uddelegeres (punkt 2+3).

Støtte til indholdsejere og redaktører

AU IT Brugeroplevelser er ansvarlig for au.dk's overordnede struktur og udseende og sikrer sammenhæng på tværs af alt indhold på alle niveauer på hjemmesiden. AU IT Brugeroplevelser faciliterer desuden det kommunikationsmæssige arbejde med hjemmesiden ved bl.a.:

 • Afholde workshops og ERFA-møder
 • Udbyde kurser
 • Skrive vejledninger
 • Yde support
 • Tilbyde sparring/rådgivning

AU IT Brugeroplevelser har ansvar for at lave plugins og designe visningerne af distribueret indhold fra andre systemer end AU CMS. En del af det indhold der findes på hjemmesiden, vil komme fra andre systemer end universitetets CMS. Ansvaret for dette indhold ligger ved den pågældende systemejer.