Ændre sideansvarlig og kontakt

Denne vejledning henvender sig til brugeradministratorer. Som brugeradministrator har du adgang til to forskellige værktøjer, der kan bruges til at ændre sideansvarlig og kontaktinformation. Der er fordele og ulemper ved begge værktøjer. Vi vil derfor gennemgå begge værktøjer, så du kan vælge det værktøj, der bedst opfylder dine behov. 

Værktøjet "Sideansvarlig" er det oplagte valg, når du vil ændre sideansvarlig for flere sider uden at skulle ind på hver eneste side. "Sideansvarlig" værktøjet kan dog ikke bruges i det tilfælde, hvor en redaktør f.eks. er stoppet, og du gerne vil sikre dig, at vedkommende ikke længere står som sideansvarlig nogen steder. Her vil "Udskift ansvarlig" være det korrekte valg.

Bemærk at:

 • Sideejer er altid en redaktør, som har adgang til TYPO3. Sideejer fremgår kun af backend. Den, der opretter en side i TYPO3, bliver automatisk Sidens ejer. Hvis man ikke laver nogle ændringer, vil Kontakt være den samme person som Sidens ejer.
 • Kontaktinformation fremgår ved datoen nederst på siden i frontend. Det kan være hvem som helst med et AUID. Kontakten kan være dig eller din leder (eller en anden, som kender indholdet godt), eller en fælles postkasse. Kontakten behøver altså ikke have adgang til TYPO3.
 • Du kan ikke fortryde ændringer i sideansvarlig eller kontakt. Du kan kun indsætte nye oplysninger. 

Sideansvarlig værktøjet

"Sideansvarlig" værktøjet kan bruges til at opdatere, hvem der skal stå som sideansvarlig på dine sider. Du kan nemt ændre sideansvarlig for flere sider uden at skulle ind på hver eneste side, og du har endda mulighed for at nedarve denne oplysning, så du slipper for at lave samme ændring på undersider.

I TYPO3 har vi to begreber ”sidens ejer” og ”kontakt”. Den, der opretter en side i TYPO3, bliver automatisk ”sidens ejer” og er ansvarlig for indholdet af siden. "Sidens ejer" er ikke synlig i frontend – det er til gengæld ”kontakt”, som er den person, der står nederst på siden og som modtager eventuelle henvendelser. Hvis man ikke laver nogen ændringer, vil ”kontakt” være den samme person som ”sidens ejer”.

Du kan i flere situationer komme ud for, at du ønsker at ændre "kontakt". Hvis du f.eks. har oprettet flere sider på vegne af andre og nu ønsker at ændre ”kontakt” til de respektive redaktører. Det kan også være, at du vil have en redaktion eller funktionspostkasse til at stå som sideansvarlig i stedet for den person, der har oprettet siden.

 1. Klik på ”Sideansvarlig”
 2. Klik på den side i sidetræet, du vil ændre sideansvarlig for.
 3. Nu dukker en oversigt op, som viser, hvem der er står som ”kontakt” på siden i frontend.
 4. Du kan desuden vælge, hvor mange niveauer af sider, du ønsker vist under kolonnen Side.
 5. Klik på blyanten for den aktuelle side (gren af sider), du ønsker at opdatere ejer og kontakt for. Skærmbilledet ændrer sig nu.
 6. Som standard er ”kontakt” sat til at være ”sidens ejer”, altså den som har oprettet siden.
 7. Du kan flytte markøren til ”Person”, hvor du selv kan indtaste e-mail eller AUID på den person, der skal stå som "kontakt".
 8. Den tredje mulighed er ”Skriv linktekst og adresse (URL)”, hvor du kan skrive valgfri tekst og e-mail eller link. I eksemplet, har vi indsat Studieservice i tekstfeltet og en funktionspostkasse i linkfeltet. Husk at udfylde feltet på både dansk og engelsk.
 9. Det er en god ide at vedhæfte url, så marker feltet.
 10. Den fjerde mulighed er ”Arv”, hvor du nedarver den sideansvarlige fra den overliggende side. Undgå at nedarve oplysninger oppefra, da det kan skabe forvirring.
 11. Ved Dybde vælger du nu, hvor mange undersider dit valg skal gælde for. OBS. Du kan ikke gøre dette om.

Udskift ansvarlig værktøjet

Ved at bruge værktøjet "Udskift ansvarlig" kan du nemt udskifte en kontakt for flere eller alle sider på én gang. Det er relevant, når en redaktør er rejst og skal erstattes af en anden.  

 1. Vælg værktøjet "Udskift ansvarlig" i venstre side.
 2. Skriv e-mail, AUID eller navn på den person, du vil fjerne som kontakt. Når systemet har genkendt den person, du har skrevet e-mail eller AUID på, ændres skærmbilledet.
 3. Marker Person. (Det er også muligt at vælge "Arv" - derved vil den person, der er ansvarlig for den overliggende side, blive ny sideansvarlig. Vi anbefaler generelt, at man bruger arv-funktionen med forsigtighed, da det kan være svært at overskue konsekvenserne af at bruge den.)
 4. Nu får du mulighed for at vælge, hvilken person du vil ændre til - her skal du skrive enten e-mail eller AUID. 
 5. Hvis du vil lave en 1-til-1 udskiftning, kan du nøjes med at trykke på "Change contact for all pages".
 6. Alternativt kan du skifte ansvarlig for enkelte udvalgte sider.