Brugeroprettelse

Bliv oprettet som bruger

For at kunne arbejde i TYPO3 skal du være oprettet som bruger. For at blive oprettet som bruger skal du rette henvendelse til en brugeradministrator for de sider, du gerne vil have adgang til. Hvis du ikke ved, hvem der er brugeradministrator for den side, du skal have adgang til, kan du kontakte din lokale support. Så kan de hjælpe dig med at finde ud af det.

Når du er blevet oprettet som bruger, logger du på TYPO3 via siden typo3.au.dk. For at logge på skal du bruge de samme loginoplysninger, som du bruger på mit.au.dk. Hvis du har glemt dine loginoplysninger til mit.au.dk kan du anmode om et nyt kodeord på mit.au.dk

Du er nødt til at være oprettet på mit.au.dk hvis du vil have mulighed for at arbejde i TYPO3. Alle medarbejdere og studerende er automatisk oprettet på mit.au.dk

Hvis du har problemer med at logge ind, kan du rette henvendelse til din lokale support.

Opret nye brugere

Sådan gør du

For at kunne oprette nye brugere i TYPO3 skal du være oprettet som brugeradministrator.

1) Klik på modulet ”Brugere” i venstre kolonne. 2) Klik på knappen ”Opret ny bruger”.

En kasse med titlen ”Søg efter person” dukker op.

1) Indtast email eller WAYF-id for den person, du vil give adgang til systemet. 2) Tryk på søg.

WAYF-id er det personlige id-nummer, som alle ansatte ved Aarhus Universitet har. Du kan finde en persons WAYF-id ved at søger efter vedkommende på person.au.dk . Det AUID, der står længst til venstre for personen, er personens WAYF-id.

Nu burde personens navn dukke op på en liste. 1) Klik på personens navn.

Tilføj til eksisterende brugergruppe

Du skal altid tjekke om brugeradgangen, som du ønsker at give, allerede eksisterer - på den måde rettes denne persons rettigheder automatisk sammen med de andre redaktører, hvis der sker ændringer på sitet.

Under "Tilføj til eksisterende brugergruppe" skal du undersøge om du kan vælge den gruppe, som personen skal oprettes i. I eksemplet nedenfor er det 2) "Au.dk/DEMO (B)". Når du har fundet brugergruppen klikker du på 3) "Opret bruger fra skabelon". Det betyder, at den nye redaktør får adgang til den samme del af sidetræ og filstruktur, som de andre i gruppen.

Opret ny brugergruppe

Hvis du har konstateret at der ikke er en brugergruppe til din bruger, skal du bruge 4) "Opret ny brugergruppe". 5) Skriv navnet på brugergruppen - se vejledning i brugerformater i højre spalten. 6) Vælg herefter den eller de roller, redaktøren skal have. Brug Ctrl+klik for at vælge flere roller. En helt 'almindelig' redaktør skal have rollen "Redaktør". Skal redaktøren oprette nyheder skal de også også have adgang til "Nyhedsredaktør" og "Nyhedskategorier". Skal redaktøren være brugeradministrator, dvs. kunne oprette andre brugere samt ændre i sideopsætningen, skal du markere "Brugeradministrator".

Du skal nu vælge de sider i sidetræet, som brugergruppen skal have adgang til. 7) Klik på mappe-ikonet ved "Vælg rod/rødder i sidetræet". Et nyt vindue med sidetræet dukker op. Her kan du klikke på de sider, som du vil knytte til brugerrollen. Du kan klikke på flere sidetitler, og du kan åbne en gren i sidetræet ved at klikke på den lille røde højre-pil for at vælge en underliggende side. Underliggende sider får brugeren automatisk adgang til. Luk vinduet med sidetræet, når du er færdige med at vælge sider i sidetræet. Du kan altid senere vende tilbage og tilføje eller fjerne en side. OBS. For hver brugergruppe må du kun give adgang til sider under ét bestemt domæne. (Med andre ord, du må ikke give adgang til sider under abc.au.dk OG samtidig til sider under xyz.au.dk i samme brugergruppe, for så får TYPO3 problemer med links.)

Under ”Vælg rod/rødder i sidetræet” vil du nu kunne se de sider, der er valgt for gruppen.

Brugeren skal også have adgang til fillisten, så de kan ligge filer/billeder op. 8) Klik på mappe-ikonet ved "Vælg filmappe". Naviger frem til den relevante mappe og klik på mappens titel for at føje den til brugergruppen. Vær opmærksom på, at du skal vælge filmappen i højre kolonne for at føje den til en brugerrolle. Luk vinduet med mapper. Du kan altid senere vende tilbage og tilføje eller fjerne en mappe. Under ”Vælg filmappe” vil du nu kunne se de filmapper, brugergruppen har adgang til.

9) Klik på "Opret bruger". Du får nu oprettet den nye gruppe og redaktøren på én gang. Du kan herefter indsætte flere redaktører i gruppen som beskrevet ovenfor under "Tilføj til eksisterende brugergruppe".

Vær opmærksom på, at en brugergruppe SKAL have både rødder i sidetræet og mindst en filmappe, for at man kan få lov til at oprette brugergruppen.

Test brugerrettigheder

Du kan teste, hvordan resultatet ser ud for din nye redaktør på følgende måder:

Klik på modulet 'Brugere' og find frem til den relevante gruppe. 1) Klik på det lille 'Switch user' ikon (det røde ikon ved siden af skraldespanden). Du "er" nu den nye redaktør og kan tjekke, om alt ser OK ud.

Du kan også bede redaktøren logge på via typo3.au.dk for at tjekke, at backend ser ud som ventet. 

Du ønsker at opdatere gruppens sidetræ eller filstruktur

1) Klik på modulet 'Brugere'. Find gruppens titel i listen over grupper. 2) Klik på den blyanten til højre for gruppens titel (i dette tilfælde au.dk/DEMO (B)).

Opdater gruppens navn, roller, sidetræ eller filmapper ved at klikke på fx roller eller mappeikoner. Afslut med at klikke på ”Opdater rolle”.

Problemer med at oprette brugere

Særligt ved helt nye medarbejdere kan man komme ud for, at det ikke er muligt at give dem adgang til typo3. Når man indtaster personens email under ”Søg efter person”, får man besked om, at ”ingen bruger blev fundet!”. Dette skyldes oftest, at personen ikke er oprettet i AU’s identity management system (IDM) endnu. Det er en forudsætning for at kunne logge på typo3, at man er oprettet i IDM. AU IT har ansvaret for IDM og supporterer henvendelser om IDM.

Slet brugere

Før du sletter en bruger, bør du vurdere om personen står som ansvarlig for nogle hjemmesider, som personen skal fjernes fra først.

Når du har fulgt ovenstående vejledning og har sikret at dine sider ikke kommer til at mangle kontaktoplysninger, kan du slette brugeren på følgende måde:

1) Vælg menupunktet "Brugere". 2) Klik på skraldespanden ud for den person, du ønsker at slette.