Webtilgængelighed

Tilgængelighedsloven

Som offentlig organisation er AUs hjemmesider omfattet af Tilgængelighedsloven fra 23. september 2020. Loven om webtilgængelighed skal sikre, at så mange som muligt kan bruge offentlige organers websteder og mobilapplikationer. Det gælder ikke mindst brugere med handicap. Det grundlæggende mål er, at intet indhold på en offentlig hjemmeside må være afhængig af, at man bruger en enkelt sans. Dvs. at hørehandicappede skal kunne læse alt, synshandicappede skal kunne høre alt osv. 

Forbedring af tilgængelighed på vores hjemmesider vil lette brugen for målgrupper såsom ordblinde, synshandicappede, hørehandicappede og motorisk handicappede. Derudover er en række tilgængelighedsforbedringer også ensbetydende med en forbedring af den generelle brugervenlighed og kommer derfor alle brugere til gavn.   

Den danske tilgængelighedslov lægger op til, at man overholder WCAG 2.1 på niveauerne A og AA.

WAS-erklæring

Loven indeholder også et krav om en webtilgængelighedserklæring, som skal være tilgængelig på alle hjemmesider. Her beskriver vi, hvordan vi lever op til webtilgængelighed, hvilke områder vi ikke gør, og hvordan vi løbende arbejder på at udbedre det. WAS-erklæringen udarbejdes af AU IT for alle hjemmesider i TYPO3 og vil være at finde i hjemmesidernes footer efter 23/9-2020.

Retningslinjer ifm. Tilgængelighedsloven

En lang række af de retningslinjer, der skal leves op til på hjemmesiderne er tekniske issues, som vil blive løst af AU IT i løbet af 2020. Der er dog også redaktionelle ting, som alle indholdsproducenter i TYPO3 skal være opmærksomme på. De gennemgåes nedenfor.

Helt generelt så er det en god idé at loven som minimum overholdes på nyt indhold, men også, at redaktørerne laver en plan for at rette op på nuværende indhold. Vi skal ikke leve op til alle retningslinjer fra d. 23. september 2020. I WAS-erklæringen vil vi netop deklarere, hvad vi ikke lever op til. Vi skal dog samtidig erklære, at vi arbejder på at leve op til det.

Ift. sidstnævnte er Siteimproves Accessibility værktøj god til at identificere sider med problemer, der er lavet et dashboard, som kan kan vælge i siteimprove for at få en samling af widgets ift. tilgængelighed. Her finder du en oversigt over tilgængelighedproblemer, PDF'er og en score for tilgængelighed på dit site.
OBS! Firefox viser ikke siteimproves værktøj ordentligt, så brug en anden browser.

Siteimprove Accessibility Dashboard

Vejledende retningslinjer for TYPO3 redaktører:

Undtagelser for loven

I tilgængelighedsloven er der nogle generelle undtagelser for indhold, som ikke skal leve op til tilgængelighedskravene. Det drejer sig om:
        

 • Dokumenter (typisk i PDF- eller Word-format),  som er offentliggjort før 23. september 2018 
  eller kan vurderes til ikke at være nødvendige for aktive administrative processer 
 • Video og audio offentliggjort før den 23. september 2020 
 • Live-video og -audio er også undtaget , men hvis de efter live-fremstillingen bliver bevaret på webstedet, skal de gøres tilgængelige 14 arbejdsdage fra datoen for den oprindelige udsendelse. 
 • Arkivindhold; indhold som hverken er opdateret eller redigeret efter den 23. september 2019 
 • Onlinekort og kortlægningstjenester er som udgangspunkt ikke omfattet af webtilgængelighedsloven. Kort, der publiceres til navigationsbrug, er dog omfattet.
 • Tredjepartsindhold, der hverken er finansieret eller udviklet af eller er under kontrol af det pågældende offentlige organ.
 • Loven omfatter ikke reproduktioner af genstande fra kulturhistoriske samlinger,
  som ikke kan gøres fuldt tilgængelige på grund af uforenelighed af tilgængelighedskravene 
  med enten konservering af den pågældende genstand eller reproduktionens autenticitet (eksempelvis kontrast). 
 • Indhold på ekstranet og intranet, som er offentliggjort inden den 23. september 2019, indtil sådanne websteder undergår en væsentlig revision. 
 • Hvis kravene vurderes som en uforholdsmæssig stor byrde, kan man undlade at leve op til den eller dele af den. Det skal dog redegøres for i tilgængelighedserklæringen